Húsvét 04 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Jn 3,1-2 Mekkora szeretettel van irántunk „Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert õt sem ismeri. 2Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.” A görög elképzelés szerint az ismeret hasonlóságra épül. Akiben nincs valami hasonló, az nem is ismerheti meg egymást. Ebbõl a szempontból van jelentõsége az „Isten fiai” (1.v.) címnek. Mert ez jelzi azt, hogy a keresztényekben van valami hasonlóság Istennel. Azonban nem arról beszél a szerzõ, hogy ez egy automatikusan a keresztséggel, vagy az egyházba lépéssel elnyert státus, hanem arról beszél, hogy ez egy lehetõség. A hasonlóság alapján alakul ki a kölcsönös megértés Istennel és egymással is. Ez indítja el az emberben a fejlõdést, amelynek távlatait csak sejteni lehet, de a végeredményét nem. „még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk” – mindenesetre ez a mondat ígéretnek hangzik a jövendõ fejlõdés távlatairól. Azt tudjuk meg még a szövegbõl, hogy Jézus második eljövetelekor válik ez a hasonlóság véglegessé. Ennek a végleges hasonlóságnak a jelentõségét a színrõl színre látás adja meg. Feltehetõen a gondolat menet mögött Platón: Lakoma (Symposion) c. filozófiai mûve áll. Abban Szókratész és Agathon vitázik az „erosz”ról a szerelemrõl, de a földi után az égi, a tökéletes szerelemrõl is beszélgetnek. A beszélgetésnek ebben a szakaszában már az Erosz-nak semmi köze sincs az erotikához, hanem inkább csak a tökéletes szeretethez áll közel. Ez a szeretet az isteni és az emberi között is megjelenik és közvetíteni tud egymás felé. Ez a pogány mû Kr.e. 416-ból való volt, tehát nem kellett feltétlenül a szerzõnek olvasnia, hiszen a népi filozófiákon keresztül ez a szemlélet elterjedt és termékenyen hatott János Istenrõl való beszédmódjára is. Isten szeretete kétségtelenül megismerésének és önközlésének a jele. Erre való válaszunk sem történhet meg szeretet megnyilvánulás nélkül. Azonban ha nem ismerjük Istent, nem tudunk igazán válaszolni a szeretetére. Azonban Isten irántunk tanúsított szeretete az amely segíti kibontakozni bennünk az Isten ismeretet, következéskép Fiának megismerését is. A szeretetben bennfoglaltatik a vágy, az egyesülésre, itt természetesen a lelki, szellemi egyesülésrõl beszélünk. Minél közelebb kerül a szemléletmódunk Istenhez, annál jobban megismerjük természetét és annál közelebb is kerülünk hozzá, és annál jobban átalakul az életünk. Egy másik emberi személy szeretetben való megismerésénél is hasonló folyamat játszódik le. Aki megismer és megszeret valakit, ahhoz közel akar kerülni, sõt hasonulni is akar hozzá. Ezért nem mindegy, hogy az emberi szeretetet és szerelmek hova vezetnek. Ha valóban hívó elkötelezett emberrõl van szó, akkor az õ szeretete elvezet Isten szeretetéhez. Ha viszont nem, akkor csak egy másik személyt ismerünk meg, aki hasonlóvá tesz önmagához. Vagyis átragasztja ránk gyarlóságait, esetleg gonoszságait is. Nem Isten szeretetére tanít bennünket, hanem esetleg a világ, esetleg egy másik értékvilág, esetleg a bûn szeretetére. Két személy között a legerõsebb kapocs az, aminek mindketten örülni tudnak. A közös örömben összekapcsolódnak a lelkek. Azonban nem mindegy, hogy milyen minõségû örömrõl van szó. Mert egy másik ember Isten szeretetével, de a bûn szeretetével is megfertõzhet bennünket. Ettõl kezdve vagy a bûn, vagy az Isten lesz idegen számunkra. Mert a szeretet által belépünk egy másik személy belsõ világába és vele hasonló módon kezdjük el megítélni önmagunkat, környezetünket és az Istent világát is. Minden szeretet átalakít bennünket, Isten szeretete hozza létre bennünk a legmélyebb változást és tágítja ki horizontunkat az Isten felé, hogy képesek legyünk mi is úgy szeretni, mint ahogyan Isten szereti az embereket. A legnagyobb szeretettel õ van irántunk, de néha ez az emberi szeretetek konfliktusához vezethet, ha azok nem értik Isten kapcsolatunkat.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30