Húsvét 03 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Jn 2,1-5 Van szószólónk az Atyánál 1Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bûnt. De ha valaki bûnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. 2Õ az engesztelõ áldozat bûneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bûneiért is. 3Abból tudjuk meg, hogy megismertük, hogy megtartjuk a parancsait. 4Aki azt mondja: "ismerem", de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. 5De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk. Úgy tûnik, hogy a szöveg írja ismerte a qumráni világosság fiainak beavatási szertartásának szövegét (1QS 1,18-3,32). Ebben a liturgiában az új szektatagot, figyelmeztették, hogy csak akkor léphet a közösségbe, ha megtért elhagyta a sötétséget. Ez utóbbi kijelentés az elitélendõ morális tettekre vonatkozik. Valamint akkor, ha Isten útjain jár és törvényeit aprólékosan megtartja. Akiben az Isten felé fordulás nem történt meg, azt sem a víz, sem a vezeklés nem tisztíthatja meg. Az új szekta tagot figyelmeztették, hogy kövesse a világosság angyalát. Az újszövetségi keresztény közösségben ilyen beavatási liturgiáról nem tudunk., annak ellenére, hogy a felnõtt keresztelési szertartásokkor mindig figyelmeztetik az újonnan kereszteltet, hogy ezt a szentséget csak megtérés esetén kaphatja meg, vagyis az erkölcsi sötétségbõl Isten fiainak világosságába lép. (Csel 26,18: Kol 1,13-14 : Ef 5,6-11: 1Pét 1,16-23). Isten ismeretrõl csak akkor beszélhetünk, ha az nem elméleti fejtegetésben nyilvánul meg, hanem parancsai megtartásában. A hívõk Isten ismerete ennyiben is különbözik a nem hívõk eltorzult Isten ismertétõl, amely inkább csak vitákból és nem egy megújított életformából áll. Akinél ez nincs így azt a levél írója „hazug”-nak nevezi (4.v.), mert a parancsok megtartása nélkül nem birtokolhatja az igazságot. A zsidó közösségben egy eltérõ teológiai nézet soha nem eltérõ teológiai deklarációban, hitvallásban nyilvánult meg, hanem eltérõ vallási gyakorlatban, és csak ennek volt kísérõ jelensége az eltérõ vallási deklaráció. Ez a gyakorlat a keresztény eretnekek vitájában jócskán a visszájára fordult. A vallási bizottságokat az érdekelte, hogy hûség-nyilatkozatot csikarjanak ki a megvádolt kereszténybõl és igen gyakran ezzel meg is elégedtek. Mindez a teológiai spekulációk és rendszerek vitájához vezetett. Ezek eredménye az egyre bonyolultabb hitvallás lett. A Nicea-Konstantinápolyi hitvallás, amelyet minden vasárnap elismétlünk a templomban fontos teológiai deklarációk sorozata, de egyetlen morális jellegû kitétel sincs benne. Ami azt jelenti, hogy az õsegyházban igen korán szétvált a hinni és a tenni való. A keresztény egyházak tragédiája, hogy a szakadások legtöbb esetben a dogmatikai nyilatkozatok hatására történtek meg és ezek után az egyik fél igazhitûnek tekintette magát, a másik felet pedig eretneknek nyilvánította. Egyben akarva akaratlanul azt deklarálta, hogy õ a hit és a szentség teljességét hordozza, míg a másik tévedése miatt ebbõl ki van zárva. A Római katolikus Egyházat támadta az összes róla leszakadt keresztény közösség. Miközben igen éles hangnemben folytak ezek a viták, mindkét fél részérõl megfeledkeztek az ellenség szeretet parancsáról és arról is az Isten szeretethez mindig a felebarát szeretetének parancsát kell társítani. Lehet hogy ha képesek lennének a keresztény közösségek saját közösségükben a bûnök vizsgálatára, hamarosan rájönnének, hogy ugyanazok a szervezeti hibák és gyarlóságok a katolikus egyházat gyalázó kis egyházakban is megvannak, csak más formában és más név alatt. Saját szentségünk bizonygatása helyett lehet hogy termékenyebb lenne saját gyengeségünk elismerése és a vitában ennek a megkeresztelés ellenére elkövetett közös bûnöknek legalább akkora jelentõséget tulajdonítani, mint a dogmatikailag vállalható közös nyilatkozatainknak. Az is közös a keresztény egyházakban, hogy csak isten segítségével tudnak szabadulni bûnektõl.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30