Évközi 11. vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

Róm 5,6-11 „igazért is alig hal meg valaki”. 6Amikor még erõtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bûnösökért, 7noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált. 8Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetérõl, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bûnösök voltunk. 9Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. 10Mert ha Istent Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most hogy kibékültünk vele, annál inkább megmenekülünk az õ életében. 11Sõt ezenfelül még dicsekszünk is az Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelõdést. Az köztudott hogy az emberi szeretet igen különbözõ. Nagyobb áldozatot vállal minden anya a gyermekéért, mint idegenért. Az is eléggé közismert, hogy a bûnt is az anya bocsátja meg leginkább és leghamarabb a gyermekének, csak azért hogy meg tudja õrizni szeretetében. A barátságok nagy próbája a bûn, és legtöbb esetben a megbocsátás megedzi az igaz barátságokat. Az is ismert, hogy áldozatot vállalnak értékes emberek megmentéséért, vagy igazságtalanul üldözött emberek megmentéséért kockára teszi valaki az életét. Az viszont már ritkán hallott dolgok, hogy valaki csak azért mentsen meg valaki idegent, akit nem is ismer, mert ember és nem hagyhatja hogy elpusztuljon. De az igazán példa nélküli, hogy valaki azt menti meg, aki ellene, vagy mások ellen követett el valami nagy vétket. Isten szeretetének nagyságát mutatja, hogy „amikor még bûnösök voltunk, meghalt értünk.”(5,6), jóllehet az ember még az érte áldozatot vállalóért sem hajlandó hasonló áldozatot hozni. Az életünket pedig annyira védjük, hogy csak igazán értékes emberekért áldozzuk fel, ha egyáltalán eljutunk erre a döntésre. Jézus Krisztus pedig a bûnösökért és nem az igazakért halt meg. Isten szeretetének áldozatát jelzi ez a cselekedet. Nincs jobb példa Isten szeretetének szemléltetésére, mint ez az áldozat. Jézus ellenségiért hal meg, ellenségeiért imádkozik akkor amikor azok megtérésére semmilyen garancia nincs. Jézus azonban nem csak személyi vonatkozásban hoz példa nélküli áldozatot, hanem az üdvösség vonatkozásában is. Mint bûntelen áldozza fel magát a bûnösökért. Akit már vádoltak bûnnel, az tudja, hogy a bûnnek súlya van. A bûntudat megnyomorítja az embert. Az igazságtalan vád még súlyosabb, még inkább meg tudja nyomorítani az embert. Ahhoz viszont igen nagy lelki erõvel kell rendelkezni, hogy valaki mások bûnét magára vegye, mások helyett bûnhõdjék és ártatlanul mások bûnét és gyalázatát viselje el. Isten ezzel akarja helyreállítani az üdvösség rendjét. Megmutatja Isten határok nélküli szeretetét Isten ellenségeinek a bûnösöknek. Azt közli velünk, hogy Isten aki teljesen elutasítja a bûnt, mégis végtelenül szereti a bûnös embert és áldozatra is kész érte. Ezzel akarja az emberséget megváltani. Isten ugyanis képes Isten szeretetére, képes mások szeretetére, de életének elsõ felében szeretni mindenki embertõl tanul. Az emberi szeretet pedig sok esetben önzõ, számító és törékeny. Még a vérségi kapcsolatok sem képesek kizárni a szeretet kapcsolatból az önzést, az uralkodni vágyást és a számítást. A barátságok jó része is érdekekre épül. A szimpátiát is csak erõsíti az érdek és a rászorultság. Isten szeretetébõl mindezek a gyengeségek hiányoznak, tiszta, és megváltó szeretet, amely egy másik, csak az Istentõl megtanulható életszemléletre akar megtanítani. Ennek nem csupán része a bûn elkerülése, hanem szerves része az emberben rejtõzõ jó kibontása. Azt mindenki tudja, hogy gyermek vagy kamasz korban sok függ attól, hogy egy pedagógus meglátja-e a gyermekben a tehetséget és a jót vagy sem. Ha igen, és képes ezt kibontani, akkor nevelõ munkája elérte a célját. De az szükséges, hogy akkor is megõrizze jóindulatát, amibõl ebbõl a rejtõzõ jóságból semmi sem látszik, és esetleg visszaél a jóindulatával. Isten mindegyikünknél nagyobb kockázatot vállalt pedagógus az életét adja, hogy a bûn által megrontott rendet helyre állítsa és Isten szeretetének kinyilvánításával a bennünk a bûn által elnyomott jót kibontakoztassa a megélt hit által.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30