Évközi 07 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

2Kor 1,18-22 Igen-Nem „18Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intéztünk, nem mindegy az igen és a nem. 19Az Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szilvánusz és Timóteus - köztetek hirdettünk, nem volt Igen is meg Nem is, hanem az Igen valósult meg benne. 20Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne. Ezért hangzik föl általa ajkunkon az Amen Isten dicsõségére. 21Isten az, aki minket veletek együtt megerõsít és fölken Krisztusban. 22Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.” Egyrészt az Isten fia és Jézus Krisztus ebben a szövegen ritka szókapcsolat (vö. Rom 1,4 Gal 2,20), de szükséges, mert a következõkben Jézus messiási szerepérõl lesz szó, aki Isten miden ígéretét beteljesítette. Ábrahámnak nem annyira genetikai, mint egyenes ágú vallási leszármazottja, (Gal 3,16) vagyis azt a mérhetetlen bizalmat ami Ábrahámban megvolt Isten iránt, Jézus még tudta fokozni. Királysága nem politikailag hanem vallásilag sikeres, mint Dávidé (Róm 1,4). Végül Jézus az utolsó Ádám (1Kor 15,45). Ne feledjük Ádám, az elsõ nem maradt olyan, mint amilyennek Isten megalkotta, vallásilag, emberileg kételkedett alkotója jóindulatában. Jézus az utolsó Ádám, olyan maradt, mint amilyennek Isten megalkotta, soha nem kételkedett az Atya jóindulatában, még akkor sem, amikor a földi halálba kellett menni és a megaláztatás lelki és a megostorozás és megfeszítés testi gyötrelmeit kellett felvállalni a bûnösökért. Jézus nem az a próféta, vagy messiás volt, aki küldetésének egyes elemeit elfogadja, például a kenyérszaporítás és a vízen járás csodájával egyetért, a vihar lecsendesítés prófétai jelét is teljesíti, de már a kereszthalált nem vállalja. Amit Isten tõle kér, arra készsége jeléül azt mondja mint a próféták: „Itt vagyok Uram!” Ezért Pál sem válogathat hanem amilyen terhet, megpróbáltatást, munkát, megaláztatást Isten elé ad, azt õ is hûségesen teljesíti, minden mérlegelés nélkül. Ezt a magatartást kéri a levél olvasóitól is. A figyelmeztetés bele illik a korinthusi vallási túlzásokról korábban hallottak sorába. Sokan csak arra törekedjenek, hogy elragadtatásba essenek és nyelveken szóljanak, vagyis vallási extrémitásokat produkáljanak. Ezeket is elítélte Pál a józan és értékes emberi magatartást elõtérve helyezte a szélsõségekkel szemben. Isten mûvét és Isten könyörületét nem annyira látomásokkal, és az ahhoz társuló vallási kiválasztottság tudattal lehet mûvelni, hanem erényes és értékes emberi cselekedetekkel. Isten lelkét ugyanis az utóbbiak birtokolják, nem a szélsõséget keresõk. Van akik szívesebben imádkoznak, mint dolgoznak, szívesebben prédikálnak, mint példát mutatnak, szívesebben oktatnak ki másokat, mint oktatást fogadnak el. A keresztény tanúságtétel akkor igazán érdekli, ha azt nagy média figyelem kíséri, vagy sokan tudnak róla. Az Isten azért érdekli, mert vele különleges lehet és rendkívülinek látszik. Pál ezt nem akarta, hanem Jézus megváltó mûvét akarta folytatni. Úgy vélte az a kötelessége, akár szenvedjen is a híveiért és így testében egészítse ki azt, ami a megváltásból még hiányzik az egyház javára. (Kol 1,24) Pál nem sokra tartotta a hívek között szerzett hírnevét és nem ezzel akart dicsekedni. Ezért mûve meglehetõsen gyorsan terjedt, életmódjával evangelizációjával milliós nagyságrendû egyházat hozott létre a semmibõl. Számos esetben lehet tapasztalni, hogy egy hasonló stílusú pap, vagy elkötelezett hívõ, aki képes ilyen emberi viselkedéssel misszionálni, egy-egy egyházközségen belül hihetetlenül gyorsan nagy létszámbeli gyarapodást hoz létre és a közösségi szellemet is meg tudja javítani. Ellenben ha helyébe önmutogató uralkodni vágyó pap lép, vagy rendkívüli vallási jelenségekkel akar valaki feltûnni a közösségben és vezetõ szerephez jutni, hamarosan fogyni kezd a közösség és a lelkesedés is alább hagy. Az emberek szívesen követik azt a vezetõt aki Krisztusi, de nem szívesen engedelmeskednek aki csak királyi kiválóságát mutogatja elõttük.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30