Évközi 06 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Kor 10,31-11,1 Mindent Isten dicsõségére „31Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsõségére. 32Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, 33mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. 1Legyetek követõim, mint ahogy én Krisztus követõje vagyok.” Pál olyan vallásban nõtt, fel amely pontosan szabályozta az emberi viselkedés számos elemét, és elõírta például, hogy mit nem szabad tenni szombaton, milyen étek teszi tisztátalanná az embert és kivel szabad érintkezni és kivel nem. A pogány társadalom is tele volt az emberi tevékenység kategorizálásával. A rabszolgák munkáját nem végezték el a szabadok, a nõk munkáját a férfiak, sõt a hivatalokban is pontosan szabályozva voltak a beosztottak és a fõnökeik magasabb rangú munkája. Néhány munkáról azt tartották, hogy az szükséges rossz és aki azt végzi az a társadalom alantasabb tagja közé tartozik. Hasonlóan elkülönült a hétköznapi tevékenység, a mûvészi tevékenység és a liturgikus tevékenység. A mûvészi tevékenységrõl, esetleg határesetnek tartották, amelyet lehetett mûködtetni az istenek dicséretére is. De az istenek dicséretére az a munka számított amit liturgiának neveztek. Csak ezt a szakrális tevékenységet tartották alkalmasnak arra, hogy Istent dicsérje. Fõállásban ezt a különbözõ vallásokhoz tartozó papok végezték, akik ezért az isteneknek felajánlott adományokból részesültek. Az emberek pedig Isten dicséretére elvégezték a szertartásokat vagy elvégeztették a megfizetett pappal, aki az õ nevükben végezte a liturgiát és ezzel letudták Isten dicsõítését, a többi tevékenységhez már semmi köze nem volt az isteneknek. Pál ettõl a szemlélettõl akarja megszabadítani a korinthusi híveket, akik között számos különbözõ foglalkozású és társadalmi rangú személy van. Mindegyik munkáját egyformán értékesnek tartja, mert egyrészt hozzá járul a társadalom mûködtetéséhez mint az elõkelõbb és az alantas tagjai az emberi testnek a test funkcionális mûködéséhez. Másrészt a kereszténység nem kultusz vallás, és fõleg ebben a kezdeti mozgalmi idõszakban nem az. A kezdetleges liturgia, sõt a legfõbb liturgia a szentmise késõbb is, formálisan alig különbözik a hétköznapi étkezéstõl. A különbség hogy ezt az étkezést Isten dicsõségére végzik. De a keresztények az Isten szolgálatát nem tudhatják le azzal, hogy részt vesznek ezen a liturgián és Isten nélkül folytatják életüket és tevékenységüket. Minden tevékenységükkel Istent dicsérhetik, ha azt maguk és mások megszentelésére végzik. Már Jézus is azt mondta, hogy aki egy pohár friss vizet ad embertársának (Mt 10,42) mert az övé, vagyis azért mert Jézus tanítványa, már üdvözül. Itt az apostol minden tevékenység Istent dicsõítõ lehetõségére hívja fel a figyelmet. A keresztények tehát nem rituáléval, hanem tevékenységükkel szentelik meg embertársaikat és a világot. Ráadásul mindennapi tevékenységük hasznában másokat is akarnak részesíteni (33.v.) és nem csak maguk hasznára végzik. Ez a szemlélet a legjobb módja a szolidáris és szociális magatartás kialakításának, amely társadalmi rétegeket, etnikumot és vallást is képes áthidalni. Még az elõítéletektõl terhelt társadalomban is közvetítõ lehet az ilyen magatartással végzett emberi tevékenység, mert alkalmas arra, hogy az ember és Isten jóindulatát közvetítse a gyanakvó ellenséges és elõítéletes emberek felé. Pál azonban mindezt úgy mondja, hogy mielõtt errõl beszélt volna és másoknak ajánlotta volna ezt az emberi magatartást maga már régen így él. Röviden az a Krisztus követése. Kétségtelen azok a keresztények akár közösség vezetõk, akár csak templomba járók, de nem így élik meg keresztény hitüket, többet tesznek a keresztények elleni elõítéletek erõsödésének, mint használnak az evangélium terjesztésére. Ebben a tekintetben Pál figyelmeztetése ma sem oka fogyott, van még mit tanulnunk Páltól.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30