Évközi 05 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Kor 9,16-23 Mindezt az evangéliumért teszem „16Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerû kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. 17Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. 18Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetõje, ingyen nyújtsam az evangéliumot, s ne éljek az evangéliumban gyökerezõ jogommal. 19Bár mindenkitõl független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. 20A zsidók elõtt zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény alá rendeltek között a törvény alárendeltje lettem - noha magam nem vagyok a törvénynek alárendelve -, csak hogy megnyerjem azokat, akik a törvény alárendeltjei. 21Azok közt, akikre a törvény nem vonatkozik, olyan lettem, mint aki a törvényen kívül áll - pedig nem állok Isten törvényén kívül, hanem Krisztus törvényének vagyok alárendelve -, csak hogy megnyerjem a törvény alá nem rendelteket. 22A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. 23Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.” Az erény tan, gyakorta sérült az egyháztörténelem folyamán. A középkori prédikátorok gyakran azt a gondolatot követték, hogy itt a földön azért kell jónak lenni, azért kell szert tenni az erényekre, mert majd a mennyországban szászsoros jutalmat kapunk az itt elszenvedett kínokért. Ennek a gondolatmenetnek a legnagyobb hibája, hogy az erényes ember és Isten között kereskedelmi relációt fedez fel. Weöres Sándor a „Holtak kórusa” c. versében azt írja: „Pult volt nekünk az oltár, hol Istennel üzletelni akartunk”. Pált nem az Istennel kapcsolatos erény üzlet motiválja, hanem maga az erény. Az erény legnagyobb jutalma maga az erény. Az evangéliumért végzett buzgólkodását is úgy értelmezi, mint amely nála belsõ késztetésbõl fakad, és ha nem teszi akkor a lelkiismerete motivációjának mond ellent. Ha nem ez a motivációja, akkor egyszerû hivatalnok (17.v.). Ez az isteni küldetés neki ugyan elõjogokat biztosít a közösségben, de abban leli örömét, ha nem él vissza az így kapott elõjogokkal (18.v.). Ugyan mindenkitõl független, mégis igyekszik mindenkit szolgálni (119.v.), mert ezzel a magatartással tud az evangéliumnak egyre több embert megnyerni. Bár nem tartja fontosnak a rabbinikus elõírásokat és azt, hogy azok szerint éljen, mert nem gondolja, hogy azok megszentelik õt és megszerzik számára az üdvösséget, mégis a vele kapcsolatot tartó zsidók miatt megtartja ezeket a törvényeket, hogy megértesse zsidó barátaival, hogy nem az élete megkönnyítésének vágya vezeti, hanem Isten iránti szerelme. Sõt még vallásossága mélységeivel, erkölcsi nagyságával sem szeret dicsekedni, mert ezzel nem használ a gyönge embereknek, mert elriaszthatja õket talán a megtéréstõl. Ezt a magatartást Pál azért választja, mert úgy gondolja, az evangélium nem olyan árucikk, amelyet másoknak kell hirdetni, hanem olyan életforma amelyet azzal lehet legjobban hirdetni, ha maga is aszerint él. Vagyis Pál azt vallja az erény jutalma az erény maga. A hirdetett evangélium a hirdetõt is kötelezi. A katolikus egyház megváltoztatta térítõ tevékenységének nevét, kevesebbet beszél misszióról és szívesebben használja az új evangelizáció kifejezést. Nem reklámfogásból adódó névváltoztatásról van szó. A misszió ugyan is leginkább azt jelenti, hogy megnyerek a vallási elképzelésemnek más embereket, meggyõzöm vallásom tanainak igazságáról, hasznosságáról és helyességérõl. Az evangelizáció pedig inkább azt jelenti, hogy az általam megélt evangéliumot úgy adom tovább, hogy tudom ez nem csak a hallgatóimat, hanem engem is kötelez. Talán a magas templomok faláról a szószékek azért lettek lejjebb helyezve, hogy a pap és a hívõ azonos szinten állva adja át és hallgassa az evangéliumot. Az igehirdetõ úgy prédikáljon, hogy tanítását elõször önmagára vonatkoztatja, saját magának beszél, esetleg vall is nehézségeirõl és bûneirõl és így biztatja hallgatóságát. Szt. Ágoston azt mondta: „Veletek vagyok keresztény és értetek püspök.” Ez a mondást minden igehirdetõ valahogy így módosíthatja „veletek együtt tanulom az evangéliumot és értetek hirdetem.”.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30