Évközi 04 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Kor 7,32-35 Osztatlan ragaszkodás az Úrhoz 32Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól. A nõtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. 33A nõs azonban világi dolgokkal törõdik: hogyan keresse felesége kedvét, 34ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szûz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nõt világi dolgok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. 35Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tõrbe csaljalak, hanem hogy a feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket. Pálnak ezeket a gondolatait aligha érthetjük helyesen ha nem ismerjük a sztoikus morálfilozófiát, amely kora pogány vándor prédikátorai terjesztettek. Ez pedig a „lelki tûz” megõrzését tartotta a legfontosabbnak. „Ezek a bölcsek a Mindenség tüzes Szellemét tudták önlelkük magvául” – mondta Kerényi Károly. Ezek közül a sztoikus gondolkodók közül csak kettõt említünk Epiktétosz-t a rabszolgából lett filozófust és Marcus Aurelius császárt, aki elmélkedéseit Pannnoniában írta. Ezek olyan népszerûek voltak, hogy hosszú idõn keresztül azt gondolták a keresztény hitre tért Nagy Konstantin császár gondolatai és még a szerzetesi életbe bevezetõ tankönyvek közé is felvették írását. Mindezek a gondolkodók a világ lelkének tüzét akarják õrizni lelkükben, és akármilyen tevékenység vagy állapot akadályozza ennek az Isten iránti rajongásnak a megvalósulását arról inkább lemondanak. Ennek a filozófiai iskolának a népszerû tanítását használja fel Pál apostol amikor a keresztény szabadságot és függetlenséget akarja leírni. Errõl a függetlenségrõl Epiktétosz így ír: „az életben úgy kell viselkedni, mint a lakomán: körülhordoznak egy tálat, - éppen hozzád ér, - nyújtsd ki a kezed és szerényen vegyél belõle. Ha elmegy melletted, ne állítsd meg! Ha meg nem jön, ne fürkéssz utána sóvár tekintettel, hanem várj türelemmel, amíg hozzád ér! Így viselkedj a gyerekekkel, az asszonnyal, a hivatalokkal, a vagyonnal szemben is, s méltó leszel arra, hogy az istenek asztaltársa légy. Ha pedig az eléd tett ételekbõl nem veszel, hanem eltekintesz fölöttük, akkor nemcsak a lakomájukon veszel részt, hanem együtt fogsz uralkodni az istenekkel. Így cselekedtek Diogenész, Hérakleitosz és társaik: méltán "isteniek" voltak, és úgy is nevezték õket.” Helytelen tehát manicheus család ellenességet és házasság ellenes következtetést levonni ebbõl a buzdító beszédbõl. A családi érzést és férj-feleség ragaszkodást sokkol kijelentései csak arra szolgálnak, hogy a világ és annak viszonyai iránti függetlenséget alátámasszák. Amennyiben olyan alternatíva merül fel, hogy Istenhez való ragaszkodás csorbát szenved a férjhez vagy feleséghez való ragaszkodás miatt, akkor jobb nem házasodni. Az érvelés mögött az áll, hogy az Isten többet ad az emberi személynek, mint a másik emberi személy. A világ kevesebbet tud adni, mint amit az Isten országa ad. Ezeket az állításokat ma nehezen fogadják el az emberek. Ahhoz meg kell elõbb tapasztalni, hogy a rossz személyi kapcsolatok miként szûkítik be az ember mozgásterét, vagy a világ és a világi kapcsolatok hogyan korlátozzák a személyi kiteljesedést. Az papi és szerzetesi hivatásoknak is ez az érvelés az alapja. De csak addig érthetõ, amíg a nõtlenségi motiváció tényleg az Isten szeretetébõl és nem félelembõl és nem kényelembõl és nem önszeretetbõl fakad. Abban a pillanatban amikor a celibátus választása csak azért történi, hogy senkivel ne kelljen megosztani a földi javakat, vagy senki ne kerüljön olyan közel hozzánk, hogy emberi hibáinkra figyelmeztessen az egész döntésünk célját vesztette. Pál ugyanis nem kényelmeseknek, önszeretõknek, mama kedvenceknek ír, hanem azoknak, akik házas emberként és nõtlen ként egyaránt lelkesednek az Isten országáért és azon vitatkoznak, melyik életállapotban lehet gyorsabban szentté válni. Ha ezt a szöveget mások olvassák, félreértik, és talán nem kevesen vannak, akik még félre is magyarázzák Pál igen hasznos kijelentéseit.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30