C - Évközi 33. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevõ olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja õket - mondja a Seregek Ura –úgy, hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belõlük. Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak. SZENTLECKE 2 Tessz 3, 7-12 Testvéreim! Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békében dolgozva a maguk kenyerét egyék. EVANGÉLIUM Lk 21, 5-19 Abban az idõben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: ,,Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kõ kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tõle: ,,Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek elõzik meg?” Õ így válaszolt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idõ.« Ne kövessétek õket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek elõbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: ,,Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tûnnek fel az égen. De elõbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket elõre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülõk, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyûlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekrõl. Állhatatossággal õrzitek meg lelketeket.” Elmélkedés Állhatatosság nélkül nem lehet megvívni harcunkat Az egyházi év végéhez közeledünk. Az evangéliumban a világ végérõl szóló tanításról olvashatunk. Jézus nem úgy beszél, mint aki jövendöl, hanem, mint aki nyíltan megmondja, teljes bizonyossággal, hogy mi az, aminek be kell következnie. Nem csak a “be fog következni”, hanem a “be kell következnie” , Jézus mondandójának a lényege. Fontos éreznünk, hogy olyas valaki beszél, mondja ezt, aki pontosan tudja, mi vár ránk. Rettenetes dolgokat említ a szentírás. Nemzet nemzet ellen támad. Földindulás és dögvész, üldöztetés. Valóban hátborzongató jelenségek. Annál is inkább, mert úgy tûnik, hogy mindezek éppen most történnek, napjainkban. A világvége közelisége sokak számára igen nagy próbatétel. Az egyes emberek életében ez természetesen nap mint nap lejátszódik, amikor valaki távozni kényszerül a földi életbõl. Számára önmaga halála egyben a világvége is. A tömeges pusztulás azonban, mivel egyszerre sokakat érint, s mivel az alóla való kibúvás esélye a minimálisra csökken, pánikhelyzetet teremt. Sokak elvesztik józan ítélõképességüket. Minden újra értékelõdik. Mi az, ami érdemes, mi nem éri meg? Mit mulaszt az ember, ha nem próbálja ki, hiszen úgyis mindegy már? Ilyen, s ehhez hasonló gondolatok kezdik ekkor az ember cselekedeteit vezérelni. Nagy kihívás ez a keresztény ember számára is. Nem könnyû megõrizni a bizalmat Isten felé. Nem egyszerû a végsõkig kitartani. Rettenetesen nagy a tömeg nyomása ilyenkor, s az egyes ember és véleménye nem számít sokat. S most jön az, amit Jézus meg akar értetni velünk. Meg kell mérettetnünk. Komolyabb próbatét ez az ércnek kohóban való kipróbálásánál. Azonban az állhatatosak megõrzik lelküket. Nem kell csak a repülõgép katasztrófára gondolnunk. Vegyük azt az esetet, amikor valakivel közlik a komoly diagnózist. Amikor számára az elmúlás közvetlen közelbe kerül. Hogyan változik meg a viselkedése. Képes lesz - e még szeretni? Megtartja-e továbbra is az Isten parancsait? Fertõzõ betegségének tudatában vigyázni fog-e másokra, hogy azok nehogy megbetegedjenek, vagy ha már neki mennie kell, akkor pusztuljon mindenki. Aki ilyen helyzetekben is megmarad embernek, kereszténynek, állhatatosnak, az biztosan üdvözül. Nem kevesebb erkölcsi kiállásra számít Isten azoknál, akiket egy-egy kormányváltás, hatalmi viszály sodor a küzdõtérre. Kiderül ilyenkor, milyen színû a köpeny belülrõl.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30