C - Évközi 32. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY 2 Mak 7, 1-2. 9-14 A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta õket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték õket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: ,,Mit akarsz tõlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit.” A második, amikor már végét járta, felkiáltott: ,,Te gonosztevõ! Földi életünket elveheted, de a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre, mert az õ törvényeiért halunk meg.” Utána a harmadikat kínozták meg. Amikor nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran odatartotta. Hõsiesen mondta: ,,Az ég adta, de törvényeiért kevésbe veszem. Remélem, újra visszakapom tõle.” Még a király és környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette. Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket. is. Amikor már-már halálán volt, így szólt: ,,Vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménybe, hogy õ feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre.” SZENTLECKE 2 Tessz 2, 16 - 3, 5 Testvéreim! Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsõségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektõl. A hit ugyanis nem mindenkié. Az Úr azonban hûséges, megerõsít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövõben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre! + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébõl 20, 27. 34-38 Abban az idõben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás: ,,A világ fiai nõsülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nõsülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élõké, hiszen mindenki érte él.” Elmélkedés Isten mindenért kárpótol bennünket Lassacskán az egyházi év végéhez közeledünk, s a szentmise olvasmányai is ezt figyelembe véve, mind gyakrabban foglalkoznak a leglényegesebb dolgokkal. Közülük is természetesen az elsõ helyet a föltámadás foglalja el. Hiszen az ad értelmet az életnek és a létezésnek egyáltalában. A feltámadás a legnagyobb csoda, emberi ésszel fel nem fogható az, mi általa történik. Nincs többé esetlegessége a dolgoknak, s az ember az idõtlen valóság boldog részesévé válik. A Biblia nem csak puszta tanítását tartalmazza ennek, hanem emberi sorsokon, vértanúságokon keresztül mutatja meg az igaz hit mibenlétét. Hitünknek legfõbb próbatétele, amikor életünk árán is ki kell tartanunk a hit igazsága mellett. Ma már senki sem beszélne a keresztényekrõl, ha nem áldozta volna életét a hit bajnokainak számtalan sokasága. S ugyanez történt volna Krisztussal is. Kereszthalála nélkül nem tudta volna magához vonzani azokat, akik érte haltak meg, az egyházért, a hitükért. S miközben ezeket a sorokat papírra vetem, egy barátom telefonüzenetet küldött, s azt kérdezi, hogy mi az élet értelme. Azt válaszoltam neki, hogy kérdezze meg Jézust. Magam csak azt tudom mondani, hogy az élet maga az értelem. Ha az életnek nincs értelme, akkor semminek sincs, hiszen az életen kívül semmi sem létezik, aminek értelme lenne. Ezért a legértékesebb, az örökkévaló, örökké tartó is élet. S az örök élet értékét az adja meg, hogy elmúlhatatlan. Ez Isten mindenhatóságából fakad. Szeretetébõl is ugyanakkor, mert az is örök. Nem meghatározott idõre fogadott bennünket fiaivá. Lehetnek elképzeléseink az örök élettel kapcsolatban, de Jézus maga is keveset beszélt arról. Az biztos, hogy minden képzeletet felülmúl. Mégis, olyan sok bennünk a bizonytalanság és a félelem. Félünk átlépni a halhatatlanságba. Legyünk türelmesek, ne féljünk, inkább készüljünk a napra! S amikor eljön a pillanat, akkor nekünk már semmit sem kell tenni. Addig azonban vigasztaljon meg bennünket a hit tanítás, s az Isten kegyelme szilárdítson meg minden jó tettben és szóban!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30