C - Évközi 30. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Sir 35, 15b-17. 20-22a Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét, nem részrehajló a szegény kárára; s meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri õt. Nem utasítja el az árvák könyörgését, sem az özvegyet, ha tele van panasszal. Aki szívbõl szolgálja, azt elfogadja az Úr, az ilyenek imádsága a felhõkig hatol. A nyomorgók jajszava áthatol a felhõkön, és nem csendesül, míg el nem éri célját. Nem tágít, amíg rá nem tekint a Fölséges, és míg nem szolgáltat neki igazságot. És az Úr nem késlekedik. SZENTLECKE 2 Tim 4, 6-8. 16-18 Szeretett Fiam! Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság gyõzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az õ eljövetelét. Elsõ védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne számítson nekik bûnül! Ám az Úr mellém állt, és erõt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Sõt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstõl, és átment mennyei országába. Dicsõség legyen neki mindörökké! Ámen. EVANGÉLIUM Lk 18, 9-14 Abban az idõben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: ,,Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: „Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörõ, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenbõl, amim van.” A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: „Istenem, légy irgalmas nekem bûnösnek.” Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” Elmélkedés Viselkedésünkkel megakadályozhatjuk a kegyelem kiáradását Az imádság nem más, mint a hit gyakorlása. A hit pedig abból az alapvetõ élménybõl táplálkozik, hogy szükségünk van Istenre. Istenre, aki megadhatja nekünk azt is, amit a világ nem adhat meg. A szegény és elesett ember még inkább átéli ennek igazságát. Igaz, esetükben az emberek is tudnának segíteni, ha szemük lenne a látáshoz, s szívük a cselekedetekhez. Megtehetnék õk is, de nem teszik. Ezért Istennek kell olykor beavatkozni, s hatással lenni azokra, akik elaltatták lelkiismeretüket. Pál apostol levele a szeretett Timóteushoz igen lehangoló. Életének végérõl beszél, s a szenvedésrõl. Õ is megtapasztalta, hogy ha Isten nem segített volna, akkor az emberektõl hiába várta volna a pártfogásukat. Pál apostol azonban olyan kegyelmi dolgoknak lett részesévé, hogy számára Isten annyira közeli valósággá vált, mintha csak karon fogva vezette volna. Végtelenül fontos üzenet a hívõ ember számára, hogy az igazságért vívott harc jutalma a gyõzelmi koszorú, az örök élet. Persze, ez csak azok számára jelent késztetõ erõt, akiknek szilárd hitük van, akik nem csak elvárnak Istentõl valamit, hanem maguk is beállnak azok sorába, akik az õ ügyéért harcolnak. Jézus példabeszéde a farizeusról és a vámosról szerette volna megértetni az emberekkel, s ezt kívánja ma is, hogy a vallásosságunk semmit sem ér, ha nem szívbõl jövõ, s ha nélkülözi annak legfontosabb elemét: Isten nélkül semmik sem vagyunk. Mert hiszen a farizeus arról beszél Istennek, hogy a vallási elõírásokat megtartja, a maga erejébõl, s pillanatnyilag ez be is tölti a lelkét, mindenki meg lehet vele elégedve. De hiszen akkor ez azt is jelenti, hogy nincs is szüksége Istenre. Vele szemben a vámos átérzi életének bûnösségét, s azt is, hogy a maga erejébõl nem képes ezen változtatni, s ehhez kér segítséget. A tudat, hogy Isten megbocsát, az egyetlen igazi alapja és kiindulópontja minden változásnak. Csak Istentõl kaphatunk tiszta, új lapokat az élethez.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30