C-Évközi 20. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Jer 38, 4-6. 8-10 Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezetõ emberek így szóltak a királyhoz: ,,Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szántszándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét, sõt az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását.” Cidkija király így válaszolt: ,,Hiszen a kezetekben van: a király semmit sem tehet ellenetek.” Erre megfogták Jeremiást, és Malkija királyfi ciszternájába vetették, amely az õrség udvarán van. Kötélen engedték le a verembe, amelyben nem volt víz, csak sár, és így Jeremiás belesüppedt a sárba. Akkor Ebed-Melech, a királyi palota egyik udvari tisztje, kijött a palotából, és így szólt a királyhoz: ,,Uram, királyom! Ezek az emberek igen gonosz dolgot vittek végbe Jeremiás próféta ellen, amikor a ciszternába dobták, hogy ott éhen haljon, hiszen úgysincs kenyér a városban.” Erre a király ezt a parancsot adta szerecsen rabszolgájának (a kusita Ebed-Melechnek): ,,Végy magad mellé harminc embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a ciszternából, mielõtt meghalna.” SZENTLECKE Zsid 12, 1-4 Testvéreim! Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertõl, különösen a bûntõl, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az elõttünk lévõ pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzõjére és bevégzõjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törõdött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül. Igen, gondoljatok õrá, aki a bûnösök részérõl ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensõleg ne csüggedjetek. A bûn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig. EVANGÉLIUM Lk 12, 49-53 Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettõ ellen, és kettõ három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.” Elmélkedés A keresztény élet lényeges eleme a bûn elleni küzdelem A próféták feladata, hogy az embereket szembesítsék az igazsággal, figyelmeztessék a bûn veszélyére. Sokan úgy gondolják, ha nem veszünk tudomást valamirõl, akkor az nem is létezik. Ezért szoktunk elodázni néha egy látogatást a fogorvosnál, vagy ehhez hasonlóan viselkedni. Néha már az idegeinkre megy az, hogy valaki mindig felrázza a lelkiismeretünket, s szívesen elhallattatnánk. Jeremiásnak is ez volt a sorsa. Egyrészt hamis volt a vád ellene, másrészt, akik életére törtek, azok szerették volna magukat tisztának látni, így magától a királytól követelték Jeremiás halálát. Jézus önként vállalta a halált. A vád ellene is hamis volt. Õ azonban nem törõdött az igazságtalan ítélettel, a pályát végig futotta, hogy Pál apostolnak is, s minden Krisztust követõ embernek példát mutasson. A bûn elleni küzdelem a vérünk ontásig roppant nagy próbatételt jelent. Mégis, nem kevesek vannak, akik megteszik azt. Sokak cserélték fel az íróasztalt olyan munkaeszközre, mely vérhólyagossá tette kezüket, csak azért, mert nem voltak hajlandóak kiszolgálni egy istentelen rendszert, mint például a kommunizmus. De gondolhatunk azokra az édesapákra és édesanyákra, akik „vért izzadva” dolgoznak gyermekeikért, mert nem az abortuszokat választották, hanem a gyermekeik felnevelését. Hitbéli megfontolás vezette õket, hogy az élet a legnagyobb ajándék, s a gyermek Isten áldása. Jézus szavai a békétlenséggel kapcsolatban nagyon meglepõek. Hogyan is beszélhet így? Azonban biztosak lehetünk abban, hogy ezeknek a szavaknak is megvan a maguk üzenete. Amikor az ember szembe kerül a másikkal, akkor vállalnia kell önmagát. Hitvallását, nézeteit, mindent. Semmilyen rokoni szál, emberi kötelék nem lehet fontosabb annál, mint az, hogy hitemet megvalljam az Igaz Isten mellet.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30