C - Évkozi 18. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Préd 1, 2; 2, 21-23 Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság. Minden csak hiábavalóság. Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át kellett engednie szerzeményét olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiábavalóság és nagy baj! Igen, mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvésébõl, amellyel emésztette magát életében? Valóban: minden napja csupa szenvedés, és minden tevékenysége csak bosszúság. Szíve még éjjel sem tud megnyugodni. Ez is hiábavalóság! SZENTLECKE Kol 3, 1-5. 9-11 Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsõségben. Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: a paráznaságot, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bûnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtõjének képmására a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus a minden, és õ van mindenben. EVANGÉLIUM Lk 12, 13-21 Amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: ,,Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.” Õ így válaszolt neki: ,,Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségeket?” Majd a tömeghez fordult: ,,Vigyázzatok, és õrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bõvelkedéstõl függ az ember élete.” Példabeszédet is mondott nekik: ,,Egy gazdag embernek a földje bõséges termést hozott. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyûjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csûreimet és nagyobbakat építek, oda gyûjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet! Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tõled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyûjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.” Elmélkedés Krisztus megszabadított bennünket életünk hiábavalóságától Életünk legnagyobb kérdése magának az életnek az értelmére kérdez rá. Egyáltalán, van-e valaminek is értelme, amikor minden mulandó? Az emberek õsidõktõl fogva érzik az életnek e feszültségét, mely ott van minden cselekedetünknél, döntéseinket és tetteinket áthatja, s a szív még éjjel sem tud megnyugodni. Akkor mi a teendõ? Vajon egyáltalában érdemes-e élni, s van-e tennivalónk a földön? Pál apostol figyelmünket az égiek felé irányítja. Hiszen gondolkodásunk túlságosan is földies. Életünk értelme a Krisztusban elrejtett értelem. Ennek a titoknak fel kel tárulkoznia elõttünk, mindenkinek a saját mértéke szerint. Nem tétlen várakozás útján! A keresztény embernek hite van, s birtokolja a kinyilatkoztatott igazságokat. Nem tiltja neki senki sem, hogy kérdéseket vessen fel, s kutassa a világban rejlõ titkokat és okokat, de jobban fel kell értékelnie a megismert igazságokat, melyek Krisztus tanításából és a feltámadás tényébõl nyerhetõk, s ezeket hittel elfogadjuk. Nos, feladataink: Elfojtani tagjainkban a paráznaságot, tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, s bûnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint a bálványimádás. Le kell vetnünk a „régi embert”, s a Teremtõ képmásának szépségébe kell öltöznünk.Van tehát dolgunk e világon! Jézus arról tanít az evangéliumban, hogy az emberek, annak ellenére, hogy az élet érthetetlenségére és értelmetlenségére hivatkoznak, mégis, inkább megteszik a rosszat, mint a jót. S a rossz még tovább fokozza bennünk az értelmetlenség érzését, s még bûntudat is párosul hozzá. Ez alkalommal különösképpen is megszólítja a gazdagokat, s szemükre veti, hogy életük értékmérõjéül a vagyont választották. A gazdagság szó Jézus szótárában más értelmezést kap. Istenben kell gazdagodni. Vajon ez mit jelent? Azt, hogy értékeinket Istenben kell felfedezni, a legnagyobb gazdagság az, ha valaki Istenhez tudja igazítani életét, mind jobban a Teremtõhöz képes hasonulni. Mert a gazdagság Istenben van, s a vagyongyûjtésünk is Õbenne történjék! Kincset gyûjteni a mennyben, ez a biztos befektetés. Olyan életet élni, melynek tettei, jócselekedeteit feljegyzik a „Nagykönyvbe”! Egy ilyen élet számos viszálytól ment meg bennünket, például olyantól, mint amilyen az örökösödés. Maga Jézus is azt mondta az örökség elosztásának gondjával küszködõ embernek, hogy ebben a kérdésben nem illetékes. A testvérek közötti vita annyira méltatlan, hogy a Mester ezzel nem is foglalkozik. Sajnos, az emberek sokszor parányi dolgok miatt, mely vitatható örökségük, elveszítik lelki nyugalmukat, a barátságot, a békét, s testvérekbõl lesznek ellenségek. S ha valami hiábavalóság, akkor ez annak számít!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30