C - Évközi 16. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Ter 18, 1-10a Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a déli forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme, három férfi állt elõtte. Mihelyt meglátta õket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt: ,,Uram, ha kegyelmet találtam színed elõtt, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hoznak egy kis vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat.” Azok így válaszoltak: ,,Tedd, amit mondtál.” Ábrahám besietett a sátrába Sárához, és így szólt: ,,Végy gyorsan három adag lisztet, keleszd meg, és süss lepényt!” Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erõs borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg ettek, õ ott állt mellettük a fa alatt. Azok megkérdezték: ,,Hol van a feleséged, Sára?” Ezt válaszolta: ,,Itt a sátorban.” Akkor az Úr így szólt: ,,A jövõ évben ez idõ tájt visszajövök, feleségednek, Sárának addigra már fia lesz.” SZENTLECKE Kol 1, 24-28 Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedésébõl az õ testének, az Egyháznak javára. Ennek lettem a szolgája abból az Istentõl értetek kapott hivatásnál fogva, hogy az Isten szavát érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus a megdicsõülés reménye bennetek. Õt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. EVANGÉLIUM Lk 10, 38-42 Abban az idõben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevû asszony befogadta õt házába. Ennek nõvére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: ,,Uram - méltatlankodott -,nem törõdül vele, hogy nõvérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.” Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, te sok mindennel törõdül, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.” Elmélkedés Különös vendégek A mai vasárnap szentírási olvasmányai két vendégséget említenek: az egyiket Ábrahám sátránál, a másikat pedig Márta és Mária házában. Bizonyára nem könnyû kitalálni, hogy kik is érkeztek Ábrahámhoz látogatóba, de annyi bizonyos, hogy a Szentírás további tanúsága szerint az ígéret valóra vált, s Izsák személyében megszületett az a gyermek, akit Sára Ábrahámtól fogant, noha mindketten idõsek voltak már a gyermekáldáshoz. Ábrahám szíve és minden anyagi valósága nyitott volt a vendégek felé, s nem maradt õ maga sem fizetség nélkül, hiszen Isten áldása kísérte õket. Istennek ugyanis semmi sem lehetetlen, s amikor az Úr valakit kiválaszt, attól kezdve semmi sem állhat útjában terve megvalósításának. Különösen Ábrahám esetében, aki hitt mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Ezért is a hit õsatyja õ. Márta é Mária házába szintén nem mindennapos vendég érkezik. A Megváltó. Jézus személyében olyas valakit köszönthetnek, akihez senki sem hasonlítható. Illik tehát a méltó fogadás. Mindkettõre szükség van: a konyhai sürgölõdésre is, s arra is, hogy figyelmesen meghallgassák, amit Jézus mond nekik. A kellõ ráfigyelés, érdeklõdés. A baj csak akkor kezdõdik, amikor az egyensúly felborul, s elõtérbe kerül a saját személyük. Többé már nem arra figyel Márta, hogy kinek teszi, hanem saját magára, az áldozatra, aki annyit fárad a Mesterért. Pál apostol azt mondja, hogy kész szenvedni a hívekért, hogy „kiegészítse azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedésébõl az Õ testének, az Egyháznak javára.” Legyünk midig nagyvonalúak a vendéglátásban, vendégszeretetben! Ha személyválogatás nélkül tudunk viselkedni, ezekben az emberekben felismerhetjük Krisztus, aki nem marad adósunk, a számlát sajátos módon, de mindig kiegyenlíti.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30