Böjt 04 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

Ef 5,4-10 „Fény fiai sötétség fiai” „4Ocsmány, léha vagy kétértelmû szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. 5Legyetek meggyõzõdve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. 6Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait. 7Tehát ne vállaljatok velük közösséget. 8Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. 9A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. 10Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében.” Pál egyrészt a keresztény szabadságról beszél igen sokat, másrészt a keresztény meggyõzõdés erejét nem egy új kultusz közösséghez való csatlakozásban látja, hanem egy új életmód megvalósításában. Ebben a levében ritka kifejezéseket használ az „ocsmányságot, az ostobaságot és a kétértelmû beszédet.” (4.v.). A fény fiait állítja szembe a sötétség fiaival, és ez a terminológia sokakat emlékezetet az 1947-ben felfedezett qumráni közösség iratainak frazeológiájára (1QS 5,1-2). Azonban itt a fény és a sötétség, szembeállítása nem értelmi, vagy ontológiai értelemben szerepel, mint a gnosztikus tanításokban, ahol az értelem fénye a megértést szolgálja a sötétség pedig képtelenné teszi az embert arra, hogy valamilyen filozófiai tanítást felfogjon. Ontológiai értelemben pedig az megvilágosult ember, az aki beavatódott az isteni titkokba, tehát már ezen ismeret alapján is megistenült. Szemben azzal az emberrel, akit nem avattak be az isteni titkokba és ezért csak sötétségben tapogatódzik. Itt a világosság fiai, akik a képesek a helyes etikai magatartást megvalósítani, a sötétség fiai pedig azok, akik képtelenek erre. Az efezusi levél szerzõje a keresztény közösséget morálisan azonos értékeket képviselõ közösségnek fogja fel. Vagyis eltérõen a Tesszalonikai levéltõl, amelyben a korai végítéletre váró közösség szerepel, most az író elõtt egy szabályozott közösség elveit vázolja fel. Olyan emberek csoportja a keresztény egyház a levél írója szerint, akik felkészültek arra, hogy közösségi tanúságtételük által megjavítják környezetük pogány társadalmát és ezzel szolgálják az emberiség fejlõdését. A tisztátalanság, kapzsiság és bálvány imádás vette körül ezeket a közösségeket, de szilárd meggyõzõdésük, hogy ez az életforma nem vezet sehová öntudatot adott neki ahhoz, hogy elkerülve ezt a magatartást, magukat mint egy jobb világ képviselõit értelmezzék. Magukat tekintették a fejlõdés mozgatójának és a társadalom erkölcsi megtisztítását a fejlõdés feltételének. Ebben a sztoikus erkölcsprédikátorokkal azonos véleményen vannak. Úgy tûnik a társadalom megváltoztatta a fejlõdés koncepció tartalmát. Mivel a fejlõdés alatt sokan csak az ipari termelés fokozását értik, a kultúra és a vallás háttérbe szorul. Európai kultúránk gyengesége, hogy éppen a kultúra õrzésére és mûvelésére, és az erényes emberi személy kimûvelésére kevés figyelmet áldoz. A legfõbb érték a szabadság és annak minden korlátja fejlõdés ellenes és veszélyesnek minõsül. Még az emberi személy etikai korlátozása is csak büntetõ jogi kérdésnek számít és nem morális szükségszerûségnek. A meggyõzõdéses és morálisan szilárd, és nem korrumpálható emberek nem igazán képviselnek értéket a társadalom elõtt, még akkor sem, ha néha magasztalják ezt a magatartást. A kívülrõl irányítható személyiség megalkotása az igazi cél, aki képes arra, hogy a cél érdekében minden erkölcsi korláton áthágjon, esetleg sajátos morálfilozófiával igazolja álláspontját. Ez a társadalmi érvényesülés szabálya, de nem a társadalmi elõrehaladás útja. A mai ember vallási megtérését is követnie kell a morális megtérésnek. Ezt nem elsõsorban azt jelenti, hogy automatikusan morális prédikátorrá válik. Inkább azt jelenti, hogy belsõ meggyõzõdésbõl bizonyos dolgokat nem tesz meg, képes érdekei önkorlátozására, és abban, hisz, hogy jobb társadalmat, csak erkölcsileg jobb és szolidárisabb emberek képesek megalkotni. Ebben minden tett és minden személy etikus viselkedése számít. Különben sötét korszak következik az emberiség történetére.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30