Böjt 03 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Kor 1,22-25 „22A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, 23mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Õ a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, 24a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. 25Hiszen Istennek a "balgasága" bölcsebb az embereknél, és Istennek a "gyöngesége" erõsebb az embereknél.” Jézus korabeli zsidóság legismertebb iratainak a mûfaja az apokaliptika volt. Ezekben a természetfeletti lények nagyobb számban hemzsegtek, mint az emberi szereplõk. Az emberi szereplõk pedig állandóan angyalokkal démonokkal, csodákkal és rendkívüli jelenségekkel találkoztak. A zsidó vallási propaganda irodalom, és ennek nyomán pár évtizeddel a római levél írása után a keresztény népi propaganda irodalom is, az apokrif evangéliumokat, és apokrif apostolok cselekedeteit tele zsúfolta fantasztikus csodás elbeszélésekkel. Péter és Simon Mágus vitáját leíró apokrifban Simon Mágus egyetlen szavára a halak a vízbõl kiugranak a szárító kötélre, mire Péter úgy mutatja meg nagyobb mágikus hatalmát, hogy ezek a halak a szárító kötélen prédikálni kezdenek Simon Mágus ellen. Az efféle csodák szinte alapkövetelmények voltak a kor népi igehirdetõit hallgató zsidók számára. Jézus kortársaként számos csodarabbit fedeztek fel, de azoknak a csodái inkább tûnnek öncélú trükknek mint tanító prófétai cselekedetnek. Hanina ben Dosza karizmatikus rabbit a kígyó nem marja meg, mert erõsen hisz benne, hogy az ezt nem fogja megtenni. Ilyen csodajeleket vártak el Jézus követõitõl azok akik Jézus csodáiról hallottak. Aki pedig ezeket nem produkálta, azt nem tekintették hiteles tanúnak. A görög szó helyett a minden zsidótól különbözõ népre vonatkozó görög „ethé” szó áll. Tehát itt a hellenista bölcsességrõl és filozófiáról van szó (23.v.). Alexandriai Philon megpróbálta hellenista filozófiával magyarázni a Tórát, felhasználva a neo-platónikus filozófiát. Ebben az idõben a vallásfilozófia úgy mûködött, mint egy olyan általános nyelv, amellyel minden vallás tanításáról lehet érthetõen beszélni, és egyes vallások közötti különbségeket is el lehet magyarázni. Ha egy „filozófusnak” sikerült egy elvbõl levezetni egy rendszert, akkor akár vallási színezetû tiszteletre is szert tehetett. A korai keresztény egyház képviselõi egyáltalán nem voltak filozófusok, tanításuk legjavát az evangéliumok szimbolikus nyelvezetébõl vették. Ebbõl a tanításból a pogány népek, köztük a görögök is azt értették meg, hogy Jézus minden csodája ellenére meghalt, annak ellenére, hogy Isten fiának nevezte magát, kínhalált szenvedett. Ezt ostobaságnak tartották a zsidók is és a görögök is. Mert, ha Isten tényleg szereti a fiát, akkor úgy gondolták megkíméli a szenvedéstõl és a haláltól. Egy Isten, akit mindenhatónak kiáltanak ki, minimum képes arra, hogy önmagát megóvja a haláltól és a szenvedéstõl. Ezért tartották a keresztény áldozatvállalást, és a másokért felajánlott szenvedést ostobaságnak a görögök. Jellemzõ erre Pál Athénban mondott beszéde az Apostolok Cselekedetei c. könyvben. Hibátlan retorikával megalkotott csodálatos ívû beszéd, amely a jelenlévõ gondolkodókra semmilyen hatást nem gyakorol. Éppen a halál és a feltámadás témájánál szakítják félbe Pált. A gúnyos végszó „errõl majd máskor meghallgatunk” merev elutasítást jelent. A másokért szenvedõ áldozatos ember valahogyan mégis kiváltja az emberek csodálatát, még akkor is ha képtelenek követni. Jézusnak is több követõje volt a kenyérszaporításkor és kevesebb a Golgotán. II. János Pálnak is több rajongója volt, mint követõje. A keresztény életeszményrõl mindig többen beszélnek, mint ahányan megvalósítják, mindig többen magasztalják, mint ahányan hitelesen képviselik akkor is ha érdekeik ellen van. A szentek és a mártírok áldozatkészsége erõsebb a szónoklatoknál. Aki életét adja barátaiért sokkal hatásosabb szónoklatot tart, mint az, aki csak beszél a barátságról.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30