B. év – Nagyböjt 3. vasárnapja

Szerkesztette: Kormányos Zoltán

Kiv 20, 1-17 Zs 18,8-11 1Kor 1, 22-25 Jn 3, 16 Jn 2, 13-25 Az ember életét áthatják a különféle törvények. Lehetnek ezek társadalmi törvények, melyek a helyes viselkedést írják elõ, vagy akár a természet törvényei, mindnek célja a rend, a határok helyes megtartása és a minél kisebb károkozás. Mert törvények nélkül káosz lenne a világ. Mindenki büntetés nélkül megtehetne mindent, kiélheti vágyait, rossz természetét másokon vagy mások kárára, ami igen nagy szenvedéssel járna. Hasonló lenne a helyzet ha a természetet alkotó törvények szünének meg. Káoszba hajolva a világ elpusztulna, ha Isten nem gondozná: „Ha megvonod éltetõ erõdet, elpusztulnak és a porba térnek.” (Zsoltár 104, 29) Így érthetõ, hogy mennyire szükség van törvényekre, amiket a világ megalkotásával maga az Isten határozott meg: „Amikor az Isten mûveit alkotta, s feladatát mindnek kezdettõl kitûzte, egyszer s mindenkorra elrendezte õket, a kezdet kezdetétõl a távoli jövõig. Nem nélkülöznek és nem is fáradnak el, nem lanyhulnak el mûködésük közben. Egyik sem ütközik össze a másikkal, egy sem engedetlen a szava iránt.” (Sír 16,26-28) S valóban, tapasztalhatjuk, hogy ez a rendszer mennyire jól mûködik. Az ember csak kis mértékben tudja magát kivonni hatása alól. Nem így áll ez a Tízparancsolatra, ami szintén csak arra szolgál, hogy az emberiséget az örök üdvösségre elvezesse. Méltán írja ezt Szent Iréneusz püspök és vértanú Az eretnekségek ellen címû értekezésében a választott néprõl, amely elsõkén kapta meg a Tízparancsolatot: „Elõképek útján tanulták meg, hogy féljék az Istent, és hûségesen szolgáljanak neki. Így a törvény egyrészt életformájuk lett, másrészt elõre hirdette nekik az eljövendõ dolgokat.” A törvény tehát az eljövendõ dolgok hírnöke, ahogy Pál apostol is írja: „Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. … Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színrõl színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.” (1 Kor 13, 9-10.12) Amit a világból, önmagunkból és Isten törvényeibõl felfogunk csak töredéke az Õ végtelen teljességének. Az Õ igéjének, törvényének megtartása és megvalósítása is csak töredékes, mert „Milyen nagyok, Uram mûveid, milyen mélységesek gondolataid!” (Zs 92, 6) Éppen ezért kimeríthetetlen Õ, mert újra meg újra megújítja a föld színét (vö. Zs 104, 30), Az ember tehát sosem teljesítheti be Isten tervét egészen, mindig csak egy részét, de pont azt a részt, amelyre Õ megalkotta és feladatul adta számára. Ezért nem kell csüggedni ha nem halad oly anjól az Úr törvényének megtartása. Mindenkinek ugyanis saját képességei szerint kell azt megélnie. Mikor azonban eljön a próba ideje, olyankor kell tudnunk kiállni és kitartani mellette: „Kiki az õ képessége szerint adjon, az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, a melyet ád néked.” (MTörv 16, 17) Nem azon kell tehát aggodalmaskodnunk, hogy milyen nehéz vagy mennyire élhetetlenek a parancsok. Nagyon is élhetõek és nem nehezek! Csak le kell porolni róla azt, ami emberi, azt ami hagyomány, s utána már érthetõ lesz és élhetõ. Nem véletlenül ûzte ki Jézus az oda nem valókat a templom udvarából. Nekünk is szükségünk van arra, hogy a szívünkbõl az oda nem való dolgokat eltávolítsuk és egyedül az Úrnak hagyjunk helyet. Ez az emberi lemondás lényege: saját vágyainkról, akaratunkról, terveinkrõl való lemondás, hogy csak az Urat fogadjunk be, csak az Õ kedvében járjunk, csak az Õ szavát kövessük, hogy Szentlelke „Amikor odaér, üresen, kisöpörve, feldíszítve találja” (Vö. Mt 12, 44) lelkünket. Önfegyelmezésünk ezt a célt kell, hogy szolgálja. Nem magunkért, vagy a parancs kényszere miatt cselekedni, hanem mert szeretjük azt, aki nekünk a parancsot adta. Mert nem azért adta, hogy nekünk rossz legyen, hanem: „életük legyen és bõségben legyen.” (Jn 10, 10) Ha ezt megértjük, akkor cselekedjünk is eszerint! Akkor az Õ útján fogunk járni.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30