B év – Évközi 4. vasárnap

Szerkesztette: Kormányos Zoltán

Mk 1,21-28 A mai evangéliumban Jézust látjuk, amint eleget tesz a törvénynek: „Emlékezzél meg arról, hogy a szombat napját megszenteljed!” (Kiv 20, 8) A harmadik parancsolat eredete a világ teremtésére vezethetõ vissza, ahol is Isten hetedik napi megpihenésére emlékeztet bennünket (ld. Ter 2,2-3). A megpihenés napja, ami eredendõen a szombat (szabbaton), mára Krisztus feltámadásának dicsõségére emlékezve a vasárnappá vált. Megállni, abbahagyni a munkát, lecsendesedni bizony nem könnyû feladat. Ezért volt szükség törvénybe iktatni és betartatni azt, ha kell büntetéssel, súlyos botütésekkel fegyelmezni az értetlenkedõt. Ez a külsõ, fegyelmi keret egészen múlt századunk közepéig megvolt. Az emberek jó része híven teljesítette a vasárnap ünnepét, felismerte a pihenés, az elcsendesedés hasznosságát, s valóban szüksége is volt a hat napi munka után a gondok mellõzésére, játékra, jó társaságra is. Szomorú azonban látni, hogy a ma embere nem a hetedik napon pihen meg, hanem amikor túlfeszített erejét elveszítve ágynak esik. A munka, bár fontosságát tagadni nem lehet, mégis az Isteni tanítás nyomán ugyanúgy mértékletességre intet tevékenység, mint bármi más, aminek túlzásba vitele bûnbe viszi az embert. Jézus tanít a zsinagógában. Hallgatói felismerik tanításának eredetét, ami Istentõl való. Hogy hatalma van, ami különbözik az írástudókétól. Ahogy a neve is sejteti, az írástudó ismeri az írást, vagyis a bibliát, a törvény és a hagyományt, ezeket magyarázza. Jézus sem alkot saját hatalmú törvényt, hanem Isten törvényét valósítja meg, azt ismeri és magyarázza, ugyanakkor elvetni sem akarja a törvényt, hanem beteljesíteni (vö. Mt 5, 17). A törvény persze csak akkor ér valamit, ha végre is hajtják. Jézusnak épp ebben teljesedik ki a hatalma. Ugyanis nem pusztán csak a szombat törvényét kell végrehajtani, hanem a törvény egészének teljes és Istennek tetszõ módon megvalósítani, megélni. Ez a különbség Jézus, a törvény végrehajtója, és az írástudó, a törvény magyarázója között. Azt ahogy Jézus tanít és ezt megtámogatja csodájával a nép ámulattal fogadta: „új tanítás?” (Mk 1, 27). Valóban újszerûnek hatott Jézus szavai, pedig csak Isten szavának értelmezése és elõadásmódja volt más a megszokottakhoz képest. Ugyanúgy Isten szavát közvetítette, mint a próféták. Õ az a Második Törvénykönyvben megígért és várva várt próféta (ld. Mtörv 18, 15.18), akirõl minden egyes keresztelés alkalmával, a krizmával való megkenéskor megemlékezünk. Jézushoz hasonlóan az Õ egyháza is, igazodva a kor változásaihoz, a tanítás új módjait kísérli megvalósítani. Ezt a célt Boldog XXIII. János pápa kezdeményezésére a II. Vatikáni Zsinat során tûzte ki célul. Azt a célt, hogy az Egyház életét és tevékenységét újra összhangba hozza a mai világ igényeivel. Az új stílusban történõ tanítási módok elsõsorban a különbözõ lelkiségi mozgalmak formájában valósult meg, noha az elmúlt 50 év fejleményei ellenére még ma is sok mozgalom kisközösségét igen nehezen fogadják el, talán a róluk való csekély vagy semmilyen információ miatt. Pedig ezen mozgalmakban tevékenykedõ hívek valóban sokkal tevékenyebb tagjai a plébániaközösségnek, ami hitükbõl fakad, de ez „a hit a továbbadás révén erõsödik!” (Redemptoris Missio 2) Erre a tapasztalatra buzdít Boldog II. János Pál pápa is: „Úgy vélem, itt az ideje, minden egyházi erõt bevetni az emberiség új evangelizálására és a missziók segítésére.” (Redemptoris Missio 3) Ahogy Jézus is új, személyesebb módon tanította a népet a Mennyei Atyával való bensõséges kapcsolatra, ugyanígy igyekszik az Egyház is megélni a mai világban az Õ evangéliumát. Új tanítás lenne? Inkább csak a kor emberének magányára és Istentõl való távol levésére való gyógyír. Mert a mai ember is szenved a gonosz hatalmától, ami távol tartja õt az Istentõl. Rászorul arra, hogy valaki a hit világosságára vezesse. Ebben nekünk is a segítségükre kell lennünk, elsõsorban imánk által, hogy felismerjék Isten hívását és megnyíljanak rá, higgyenek; másodsorban pedig tevõlegesen is segíteni, tanítani a hit útjára térõ embert. Csak így tehetünk eleget keresztény missziós küldetésünknek a mai világban. Kormányos Zoltán atya

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30