B év - Évközi 3. vasárnap

Szerkesztette: Kormányos Zoltán

„Tanítsd népedet az üdvösség ismeretére, Uram, és bocsásd meg bûneinket!” (Benedictus-antifóna) Keresztelõ János bûnei megbánására buzdította az embereket, hogy így megtisztulva méltóképpen tudják fogadni az Isten fiát és annak tanítását. Az elõfutár feladatának végeztével Jézus megkezdi mûködését azzal, hogy Isten Országának eljövetelét, mint örömhírt (evangélium) meghirdeti. Ez az örömhír hirdetés Jézus küldetése, és az evangélium igazi jelentése: Jézus által hirdetett üzenet, ami az Atya szava. Így „maga Jézus a jó hír” mert „az új hírt hozta nem csupán azzal, amit mondott vagy cselekedett, hanem azzal, ami Õ maga” (Redemptoris Missio 13). Õ az aki beteljesíti Isten tervét, teljessé teszi a kinyilatkoztatást és a megváltást. Jézus küldetése nem merül ki annyiban, hogy csak tanít és a tanítás megtartására kötelezze hallgatóit, hanem, hogy akik õt hallgatják azok tovább is adják tanítását. Ezért választ ki magának tanítványokat, akikbõl emberhalászok lesznek (vö. Mk 1, 17), vagyis Isten igéjének hálóját vetik ki egy város vagy vidék embereire, s akik a hálóban maradnak, azaz megtudnak nyílni az Isten szavának, azokat máris ’megfogták’ az Istennek. Mint láthatjuk az evangéliumokban, a tanítványnak sokkal több feladata van, mint az egyszerû hallgatónak a tömegben. Külön meghívást kap Jézustól, vagyis küldetés, ami együtt jár azzal, hogy hátra hagyják hálójukat, apjukat, (vö. Mk 1,18.20 ) és úgy követik õt. Bizonyos földi dolgokról való lemondás szükséges ahhoz, hogy a tanítvány tanulhasson. Mert a mester nem statikus, mint manapság egy iskolaépület, hanem dinamikus, járja a vidéket, tanít és cselekszik, a hit által gyógyít, és megbocsájtja a bûnöket. A Tõle tanuló tanítványok nem pusztán új ismeretanyagot kapnak az Isten Országáról, hanem látják is, megtapasztalják is azt, ahogyan az kezd megvalósulni a világban. Egyre jobban átérzik küldetésüket, hogy nekik is a mennyben lévõ, de a földre eljövõ és itt ’terjeszkedõ’ ország ügyéért kell ’hódításba’ menniük. A ’hódításban’ a tanítványok eszköze ugyanaz, mint a mesterüké: a szó és a cselekedet. Ez a két fegyverük van, és ez elégnek bizonyul a feladathoz, Jézus ma is tanít bennünket. Ma is megvan ez a kettõsség bennünk emberekben, az Õ tanításának befogadása és megélésének mértékét illetõen. Ma is van tömeg, sokaság, akik szívesen hallgatják az Úr igéjét, imádkoznak, de életük mégis a családjukhoz kötõdik. Ez sem kisebb feladat a mai világban, hogy a hitre és az imádságra való nevelés meglegyen a családban. Az evangélium terjesztésének és megvalósításának ugyanis a család az elsõ számú helye és kezdete. A tanítvány ezen felül megvan hívva, hogy mások számára is hitellel adja tovább megélt hitét. Ez áldozatokkal, lemondással jár, hiszen nemcsak élni kell Isten igéjét, hanem azt is el kell sajátítani, hogy hogyan adja tovább, tanítsa azt. Csak azután válik õ maga is apostollá, vagy mai szóval élve, a hit tanárává. Az újraevangelizáció a mai világunkban teszi ugyanezt. Minden keresztény számára, kortól és nemtõl függetlenül, küldetése, hogy Jézus jó tanítását megélje, élete jónak bizonyuljon, és ezzel a jóval tegyen tanúságot az Isten iránt közömbösebb embertársaknak. Ezt a módot megújuló Egyházunk már lassan 50 éve alkalmazza a világban történt változásokhoz igazodva. A változáshoz hozzá tartozó újítás szükségességét tapasztalta meg a maga korában Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú is, aki a már megszilárdult, már múlttal rendelkezõ efezusi közösségnek írt levelében buzdít a keresztény életforma bátrabb megélésére: „Hasonlóképpen tetteikbõl lehet megismerni azokat is, akik Krisztus követõinek vallják magukat. Mert most már nem arra van szükség, hogy hitvallást tegyünk, hanem hogy életünk végéig megmaradjunk a hit erejében.” Az õ gondolatai legyenek számunkra is bátorítóak, hogy mi is tudjunk tanúságot tenni Jézusról, elmélyültebben imádni az Istent, életkörülményeink és lehetõségeink szerint. Tegyük is meg szívesen, hogy valóban jó apostolnak, jó küldötteknek bizonyuljunk mi is a mai világban. Kormányos Zoltán atya

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30