B - Urunk megkeresztelkedése

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4. 6-7 Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hûségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az õ tanítására várnak a nemzetek. Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönbõl a foglyokat, és a tömlöcbõl azokat, akik a sötétben ülnek. SZENTLECKE ApCsel 10, 34-38 Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves elõtte, bármely néphez tartozik is, aki féli õt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Õ a mindenség Ura. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Õ pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtõl megszállottat, mert vele volt az Isten.” EVANGÉLIUM Mk 1, 7-11 Abban az idõben: Keresztelõ János ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, õ pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretbõl, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízbõl, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égbõl pedig szózat hallatszott: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!” Elmélkedés Jézus az igazság tanítója Urunk megkeresztelkedésének ünnepén lelki szemeink elõtt megjelenik a Messiás, akit a Szentlélek a Jordán vizében való megkeresztelkedésekor eltölti minden kegyelmi adománnyal, mely küldetéséhez szükséges. A szeretet birtoklása a legfontosabb lelki erõforrás. Jézus átélheti, hogy az Atya szereti, s ennek a szeretetnek a viszonzásaként indul útjára a „megtestesült szeretet”, hogy Senkinek se keljen csalódnia benne. Izaijás szavai a jövendõ Messiásról nem beszélnek túlzásról, a megtestesült Ige, a Názáreti személyében hûséges tanítója lesz az igazságnak. Voltaképpen ez is a legfontosabb. Ez a kettõ: hûség és igazság. Hûségesnek lenni a küldetésünkhöz, mely azt jelenti, hogy nem csak szóval hirdetjük, hanem mi magunk is éljük az Igét, akkor is, ha az nem látványos cselekedetekbõl áll. Az igazság ismeretére tanítani a népeket azt jelenti, hogy szabaddá tesszük õket. Semmi sem képes oly nagyon fogságban tartani az emberi lelket, mint éppen a hazugság. Péter apostol Kornéliusz házában arról tanít, hogy minden ember, minden nemzet jogosult arra, hogy Isten igazságát megismerje. Isten számára kedves az, ha valaki féli az Istent és az igazságot cselekszi. Minden bizonnyal, az istenfélelem nem rettegést és csupa borzalmat jelent, hanem elismerését annak, hogy Istennek mindenre van hatalma, hogy megtartson, vagy elvessen magától. Isten abban leli örömét, ha az emberek képesek az igazság szerinti életre. Istenfélelmünk legyen egészséges és nyújtson segítséget, hogy a parancsokat megtartsuk! Jézus megkeresztelkedése a Jordán vizében sok üzenettel teli. Ekkor kezdi meg nyilvános mûködését, mely az alázat jegyében történik, mindenben hasonlóvá válva az emberhez, akiért majd meg fog halni. Jézus bûnt nem követett el, de lelkében át kell élnie a bûn fogságérzetét is, hogy minél termékenyebb legyen igehirdetése, mely éppen az ember teljes szabadságának elnyerésére irányul.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30