B - Nagyböjt 3. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Mózes második könyvébõl Kiv 20, 1-3. 7-8. 12-17 Isten a Sínai-hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki: ,,Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül! Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az õ nevét hiába veszi! Emlékezzél meg a szombatról és szenteld meg! Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked! Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen! Ne kívánd el felebarátod házát, ne kívánd el felebarátod feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé!” SZENTLECKE 1 Kor 1, 22-25 Testvéreim! A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Õ a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek az ,,oktalansága'” bölcsebb az embereknél, és Istennek a ,,gyöngesége” erõsebb az embereknél. EVANGÉLIUM Jn 2, 13-25 Abban az idõben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekbõl ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: ,,Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: ,,Emészt a házadért való buzgóság.” A zsidók erre így szóltak: ,,Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta: ,,Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem! A zsidók azt felelték: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?” Õ azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az õ nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék elõtte az emberrõl. Tudta õ , hogy mi lakik az emberben. Elmélkedés Az ember Isten legszebb temploma Kemény hangvétellel találkozunk a mai szentírási részletekben. A Tízparancsolat nem magyaráz és nem bocsátkozik részletekbe, hanem nagyon határozottan elõír és elvárja a parancsok megtartását. Nincs is helye a mérlegelésnek, hiszen az egyetlen és igaz Isten megnyilatkozása ez az ember felé, azzal a kifejezett szándékkal, hogy akik ezt olvassák, azok értsenek a szóból, s átérezzék annak súlyát. Az elsõ olvasmányhoz kapcsolódik bizonyos értelemben az evangélium is, hiszen abban arról van szó, hogy az Isten Fia hatalommal lép fel, kicsit félelmetesen, de ellentmondást nem tûrõen. Jézus megtisztítja a templomot, s emlékeztet annak eredeti rendeltetésére. Isten és ember találkozóhelye az. Nekünk, ma élõ keresztényeknek is az, a szentírás olvasása és értelmezése által, valamint a szentségek vételében. A Tízparancsolat rendeltetése is az, hogy tisztává tegye az embert, alkalmassá Isten befogadására. Maga az ember Isten szent temploma, s aki élete a parancsok és törvények megtartása mellett zajlik, az nem csak találkozik Istennel, de hordozza is magában, Szentlelke által Isten az emberben lakozó valóság. Az emberek régtõl fogva vágyakoznak az Istennel való találkozásra, szerették volna látni és megtapasztalni jelenlétét. Mit mondjunk? E várakozás nem teljesült? Vagy esetleg másképpen, mint ahogyan az ember elképzelte? Igen, Isten meglepetést okozott az embernek. Isten szent temploma, az ember, már annyira tönkre ment a bûn következtében, hogy már nem volt elég megjavítani azt, újra fel kellett építeni, hogy alkalmassá váljék a vele való találkozásra. Halála és feltámadása ezt eredményezte. Jézus Krisztus új képe az embernek, de az Istennek is, hiszen a kereszt titka érteti meg az emberrel legjobban, hogy ki is valójában az Isten. Õ az, aki kihozta népét Egyiptomból, s Õ az, aki szabaddá tette az embert, hogy többé ne raboskodjék a bûnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog bûnt elkövetni, de megnyílt az út oda, ahol elnyerheti feloldozását bûnei alól. Aki szándékosan semmibe veszi Isten parancsait, az saját maga halálos ítéletét írta alá, önnön maga lerombolására merészkedik. Ebbõl a romhalmazból csak Isten képes újjáépíteni, de ezt nekünk is kérni és akarni kell. Ez a bûnbánat és a megtérés útja.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30