B - Nagyböjt 1. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Ter 9, 8-15 A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élõlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élõlényt a földrõl vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.” Aztán így szólt Isten: ,,A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levõ minden élõlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhõkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyûjtöm a föld felett a felhõket, és a szivárvány megjelenik a felhõkön, akkor megemlékezem szövetségemrõl, amely fennáll köztem és köztetek meg minden élõlény és test között. A vízbõl nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.” SZENTLECKE 1 Pét 3, 18-22 Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bûnökért, az Igaz a bûnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylõdõ lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Õ azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erõsségek az õ uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet. EVANGÉLIUM Mk 1, 12-15 Abban az idõben: A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idõ, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Elmélkedés Hit és megtérés nélkül nincs üdvösség Nagyböjt elsõ vasárnapjának olvasmányai az emberi nem megmenekülésérõl, Isten és ember szövetségérõl, valamint a megváltásról szólnak. Péter apostol levelében nagyszerû magyarázatát adja a múlt eseményeinek. Megemlíti Noé bárkáját, melyben a vízözönkor mindössze nyolcan menekültek meg a pusztulástól. A „mindössze” kifejezés jelzi, hogy ez csak elõképe volt annak, ami ezután jött, hiszen Krisztus meghalt mindenkiért, s az egyház bárkájában sokak megtalálhatják menekülésüket, megváltásukat. A vízözön a keresztség elõképe volt, amikor is a víz egyeseknek a pusztulást, másoknak a szabadulást jelentette. Ám az apostol arra is figyelmeztet, hogy a keresztség vize nem arra szolgál, hogy a test szennyét lemossuk, hanem a tiszta lelkiismeret birtokosává tesz bennünket. Az evangélium emléket állít Jézus pusztai megkísértésének. A negyven nap a választott nép negyven évi pusztai vándorlására emlékeztet, s a nagyböjt is a szent negyven nap alatt felidézi bennünk a múltat, gyökereinkre utal. Végtelenül tanulságos Izrael pusztában eltöltött negyven éve. A kísértések ideje volt ez, a nagy próbatételek ideje, de Isten mindenkor népe mellé állt, hogy azok felismerjék õt, mint a történelem Urát. Jézus megváltói munkája kezdetét veszi, s ez a kezdet a pusztába vezet. Szembenézett az emberi sorssal, minden kísértéssel, a magánnyal és elhagyatottsággal. Szomjas volt és éhes. Ember a szó legszorosabb értelmében. Kijárta negyven nap azt az iskolát, amely a földön létezõk legnehezebbike. Alkalmassá téve magát arra, hogy elinduljon és a rá váró feladatot elvégezze. Annak okát, hogy nem roppant össze, s nem engedett a kísértéseknek, egyedül az Atyjával fenntartott nagyon erõteljes kapcsolattal magyarázhatjuk. Vadállatokkal volt együtt, s a halál gondolatával is megbarátkozott. De legyõzött minden akadályt, mert tudta, most jött el az óra, hogy elmenjen az emberekhez, s kiutat mutasson nekik vészes helyzetükbõl. Elmegy, hogy hírül adja: Van Isten, van egy ország, mely minket is vár.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30