B - Húsvét 5. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY ApCsel 9, 26-31 Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tõle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy (Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mondott neki, és hogy õ milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett. (Pál) ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvû zsidókhoz is beszélt, sõt vitába szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába elkísérték, majd onnét Tarzuszba küldték. Az Egyház egész Júdeában, Galileában és Szamariában békét élvezett. Megerõsödött, az Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt. SZENTLECKE 1 Jn 3, 18-24 Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Errõl ismerjük fel hogy az igazságból valók vagyunk-e és így nyugtatjuk meg színe elõtt a szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, õ mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tõle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Az az õ parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint õ parancsolta. Aki teljesíti parancsait, az Istenben marad, és Isten is õbenne. Azt, hogy õ bennünk marad, a Lélektõl tudjuk, akit adott nekünk. EVANGÉLIUM Jn 15, 1-8 Abban az idõben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szõlõtõ, és Atyám a szõlõmûves. Minden szõlõvesszõt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szõlõvesszõ nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szõlõtõn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk. Aki bennem marad, és én õbenne, az bõ termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szõlõvesszõt, és elszárad. Összeszedik, tûzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsõül meg Atyám, hogy bõ termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Elmélkedés Hinni és szeretni Pál apostolnak, a megtért Saulnak nagy árat kell fizetnie a keresztények üldözése miatt. Most nehezen hiszik el neki, hogy valóban megtért, s igaz ember. Az Úr azonban õt választotta, hogy nagy apostol legyen, s élete teljes odaadásával szolgálja a hitet és az egyházat. Pál nem tiltakozik, vértanúhalálával hitelesíti megtérését, s minden szavát, mellyel még ma is milliók tanító mestere a hitben. János levele az igazi vallásosságra figyelmeztet, a hit lényegére. Tettekre van szükség a szavak mellett, hogy elhiggye a világ a mit mondunk, s Krisztus követésére induljon. A tettek a szeretetbõl fakadnak. Isten parancsa az, hogy higgyünk Fiának, és szeressük egymást. Aki így él, az megtapasztalja a benne lakó Szentlelket, s általa még inkább képes lesz arra, hogy azt tegye, ami Istennek tetszõ. Az evangéliumban az ismert példabeszéddel találkozunk, mely Isten és ember kapcsolatát nagyon is érthetõ módon magyarázza meg. Az Úr a szõlõtõ, mi a szõlõvesszõ. Soha sem szabad megfeledkezni arról, hogy az embernek folyamatosan kapcsolatban kell állni az Istennel. Ez föltétele annak, hogy életünk legyen. Sajnos, oly sokan vannak, akik ezt nem érzik, s ezért nem is tudják okát annak, hogy életük miért is oly terméketlen, öröm és szinte értelem nélküli. Az ember sem élhet meg Teremtõje nélkül, mert nem csak kenyérre és vízre van szüksége, hiszen többek vagyunk, mint az egysejtû élõlények. Sokszor hallani az emberektõl, hogy az idõ hiánya, a munka s más egyebek megakadályozzák õket abban, hogy részt vegyenek a vasárnapi szentmisén. Van, akihez távol van a templom. Isten azonban közel van. Az imádság mindig elérhetõ. Az imádkozó ember Istenhez kapcsolódik. Az imádság beindítja azt az áramlást Isten és ember között, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a lelkünk megkapja azokat a késztetéseket, mely által képessé válunk célt látni, utat keresni, kérni és kapni. Ellenkezõ esetben életünk nem terem gyümölcsöt. Nem lesz termékeny. Nem, mert az élet forrása Istenben van.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30