B - Húsvét 4. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY ApCsel 4, 8-12 Azokban a napokban: Péter a Szentlélektõl eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket - miután egy beteggel jót tettünk -, hogy vajon õ hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt elõttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Õ az a kõ, amelyet ti, építõk elvetettetek, és mégis szegletkõvé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk.” SZENTLECKE 1 Jn 3, 1-2 Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert õt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha õ megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk õt úgy, amint van. EVANGÉLIUM Jn 10, 11-18 Abban az idõben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti õket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törõdik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, - mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebbõl az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tõlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.” Elmélkedés Jézus nevében Jézus föltámadása után az apostolok mindent Jézus nevében tesznek. De vajon ez mit jelent? Lelki közösségvállalást azzal, akinek hatalma volt legyõzni a halált és a bûnt. Ezt tesszük akkor is, amikor keresztet rajzolunk magunkra a liturgikus cselekmények alatt, vagy más alkalmakkor. E jelben van üdvösségünk. Jézus nevének segítségül hívása az a cselekedet, mely nem más, mint egy program, egy életforma, egy hitvallás megfogalmazása. Jézus egyenlõ mindazzal, amit hinnünk és tennünk kell ahhoz, hogy elnyerjük az örök életet. János levelében az istengyermekség szépségére és a benne megtestesült isteni szeretetre figyelmeztet. Egész életünk küzdelem, hogy ezt az Istennel való hasonlóságot megõrizzük. Megéri azonban, mert mi más hasonlítható ahhoz az élményhez, mint az, amikor majd Istent megláthatjuk a maga teljes valóságában. Jézus a Jó Pásztor János evangéliumában, aki úgy szereti övéit, hogy nevükön tudja szólítani. Csak a szeretet képes és alkalmas arra, hogy megkülönböztesse az egyént a tömegtõl, s utat nyisson minden ember személyes kibontakozásának. A teológiai tanulmányaim során sok nyugalom és erõ forrása volt az, hogy a rektor személyében egy olyan ember állt a közösség élén, akirõl elmondhatom, hogy mindenkit külön ismert, s gondja volt arra, hogy senki se érezze magát csak úgy közönségesen egynek a többi között, hanem olyannak, akit személyesen is ismer, gondjaival és örömeivel együtt. Akik hallgatnak a Pásztor szavára, azokból egy nyáj lesz. Mindazok, akik Isten parancsai és törvényei szerint élnek, együvé tartoznak, függetlenül a tagok területi eloszlásától. Mostanság sok, békésen legelészõ nyájjal találkozni a falvak határában elterülõ legelõkön. Gépkocsimmal többször lelassítok, hogy szemügyre vegyem, különösen a kisbárányokat. Ilyenkor eszembe jut az ártatlan áldozati Bárányunk, a Húsvéti Bárány, de a Pásztor és a nyáj kapcsolatáról mondottak is a Bibliából. Jézus életét adta juhaiért. Nem azért vagyunk, hogy Istennek legyen kit feláldoznia, hanem azért, hogy legyen kit szeretnie!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30