B - Húsvét 3. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY ApCsel 3, 13-15. 17-19 Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsõítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe elõtt, noha õ úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta õt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek, ahogy vezetõitek is. Isten azonban így teljesítette be, amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy az õ Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok hát bûnbánatot, és térjetek meg, hogy bûneitek bocsánatot nyerjenek. SZENTLECKE 1 Jn 2, 1-5a Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bûnt. De ha valaki bûnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Õ az engesztelõ áldozat bûneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bûneiért is. Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: ,,ismerem”, de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. EVANGÉLIUM Lk 24, 35-48 Abban az idõben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekrõl, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekrõl beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte õket: ,,Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De õ így szólt hozzájuk: ,,Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: ,,Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belõle. Aztán így szólt hozzájuk: ,,Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bûnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtõl kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.” Elmélkedés Örömükben nem mertek hinni A föltámadás olyan esemény, mely nem kis csodálattal tölti el az embert, s ezért tehát nem kell meglepõdni azon, hogy bár nagyon boldogok voltak az apostolok, Jézus tanítványai, de szinte nem mertek hinni a csodának. Ez az ember védekezési mechanizmusa. Nehogy túl korán beleéljük magunkat valamibe, amirõl késõbb az ellenkezõje derül ki. A történelem minden órája azonban azt az új meglepetést hozta, hogy a hívõk száma egyre növekedett, s mind többen váltak keresztényekké. Nem kis szerep jutott ebben az apostoloknak, akik szinte majd felrobbantak az örömtõl, s mindenütt hirdették a feltámadás örömhírét. Persze megpróbáltatás is éri õket, nem kevés. Ezért a mai evangéliumban Jézus már a Szentlélekrõl beszél, kit majd elküld nekik az Atyától, hogy segítségükre legyen. Péter apostol kemény vádakkal illeti hallgatóságát, de egyben mentséget is talál a vétekre, s itt a nép és a vezetõk tudatlanságát említi. Mindenesetre azt kéri, hogy tartsanak bûnbánatot, mert bûnnek számít az ártatlan halálát követelni, különösen ha az Isten Felkentjérõl van szó. János levelében Jézus Krisztust, mint szószólónkat nevezi meg, aki közben jár értünk az Atyánál. Ezért a megbocsátás elérhetõ a számunkra, de ennek ára Krisztus engesztelõ keresztáldozata volt. A tanítványoknak idõre van szükség ahhoz, hogy befogadhassák lelkükbe a feltámadás örömét és igazságát. Még ara is hajlamosak, hogy kísértetet véljenek felfedezni a Feltámadottban. Jézus azonban szépen, türelemmel és nagy szeretettel vezeti övéit a titok megértésére. Elmagyarázza nekik ismételten az írásokat, s emlékezteti õket arra, hogy ami most történt, arról még halála elõtt mindent részletesen elmagyarázott. Rámutat a folytonosságra, arra, hogy mindennek így kellett történnie. Legyünk mi is türelmesek magunkkal, ha nehézségeink támadnak a hittel és hitigazságokkal kapcsolatban. Idõre van szükség ahhoz, hogy befogadóivá válhassunk a végtelen szeretetnek, s emberies gondolkodásunkat alá vessük Isten gondolatainak és terveinek.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30