B - Húsvét 2. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY ApCsel 4, 32-35 Azokban a napokban: A hívõ sokaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erõvel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bõvelkedtek a kegyelemben. Nem akadt köztük szûkölködõ, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez mérten. SZENTLECKE 1 Jn 5, 1-6 Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szülötte; aki pedig a szülõt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentõl született, legyõzi a világot. És ez a gyõzelem - gyõzelem a világ fölött! - a mi hitünk. Ki gyõzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Õ az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság. EVANGÉLIUM Jn 20, 19-31 Amikor a hét elsõ napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bûneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” A tizenkettõ közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Késõbb a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.” De õ így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte õket: ,,Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívõ!” Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem?” Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is mûvelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Elmélkedés A gyõzelem a világ felett a mi hitünk Mit is jelent valójában a világ felett aratott gyõzelem? E kérdés azért fontos, mert ahogyan Krisztus legyõzte a világot, úgy nekünk is meg kell tenni, az Õ segítségével. Nélküle nem valószínû, mert nem látnánk annak értelmét. A világot legyõzni azt jelenti, hogy nem hisszük el, hogy csak az létezik, amit szemünk lát. A gyõzelem abból áll, hogy nem engedünk a földies vágyainknak, nem leszünk rabjai annak a hazugságnak: Csak itt és most légy boldog, folytatás nincsen! Jézus feltámadása, azok hite, akik ezt halálosan komolyan vették, átalakította az elsõ keresztények életét, egyek voltak a szeretetben. Megérezték, hogy hittel élni jó. A mai vasárnap evangéliumának elsõ része a húsvétvasárnap este történteket említi. Igen, mert Jézus föltámadása után az idõ mást jelent, mint azelõtt, s mostantól minden vasárnap a föltámadás ünnepe lesz. Öröm és békesség tölti el a tanítványokat az Úr láttán. Ez a vasárnap: Együtt a Föltámadottal. Ma is. A kenyér és bor színe alatt, az evangélium szavai által, valamint a minden jóakaratú embert betöltõ Szentlelke által ez a csoda ma is él. Az ember a hitbõl él, a hit pedig a találkozásból az Úrral. Tamás nem volt jelen, amikor Jézus megjelent az apostoloknak. Kimaradt ebbõl az élménybõl, s hiába bizonygatták apostoltársai, hogy ott jár a Mester, tamás nem hitt. Majd megadatik neki a személyes találkozás, s akkor szégyenkezni fog, hitetlensége miatt. Jézus meg is jegyzi az evangélista szerint, hogy „Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek.” A hit bizalom kérdése. Van, aki látja és nem hisz. Most húsvétkor jobban, mint máskor, az élethez az „örök” jelzõt párosítjuk. Azonban, hogy ez pontosan mit jelent, majd csak akkor tudjuk meg, ha részeseié válunk a feltámadásnak, lélek és test szerint.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30