B - Évközi 4. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY MTörv 18, 15-20 Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez: ,,Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te körödbõl, testvéreid közül; õrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtõl Hóreb (hegyén), az egybegyûlés napján, mikor azt mondtad: »Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.« Erre így szólt hozzám az Úr: »Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik körébõl, mint téged; ajkára adom szavaimat, s õ mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki. Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tõle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.« SZENTLECKE 1 Kor 7, 32-35 Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nõtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nõs azonban világi dolgokkal törõdik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szûz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nõt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tõrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket. EVANGÉLIUM Mk 1, 21-28 Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította õket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: ,,Hallgass el, és menj ki belõle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belõle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: ,,Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Elmélkedés Akik elkötelezték magukat Isten mellett Isten minden korban rendel prófétákat népe fölé, hogy üzenete eljusson hozzájuk, melyek parancsok és törvények, s ezek megtartását az Úr számon is kéri. Ezért a próféta küldetése fontos és nagy felelõsséggel teli, hiszen a küldetése magasztos, ám hibát is követhet el munkája során. A próféta csak azt hirdetheti, amit az Úr rábíz, s nem beszélhet más istenek nevében. Gyakran elõfordul, hogy valaki fölkentnek érzi magát, s jogot formál magának ahhoz, hogy az emberek fölé helyezkedve belenyúljon életükbe, sokat ígérjen, s keveset teljesítsen. Élõ példa erre a ma is oly vonzó politikusi pálya. Szent Pál apostolt nem szabad tévesen értelmezni, magyarázni gondolatait. Nem a házasság ellen szól, hanem azt a kegyelmi állapotot méltatja, melyben a nõtlen és szüzességben élõ ember az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra képes. Az evangéliumban Jézussal, az Isten Fiával, mint a legkiválóbb prófétával találkozunk, aki szavaival és egész életpéldájával közvetíti az emberek felé az Atya akaratát. Jelen estben parancsol a tisztátalan léleknek. A hallgatóság Jézus tanításában valami egészen újszerût fedez fel, legfõképpen azt, hogy hatalommal bír. Sokan tanítanak ma is Istenrõl, s nagy a számuk azoknak, akik azt hiszik, hogy erre az ember képessé válhat, ha elvégez egy gyorstalpaló tanfolyamot. Ami feltétlen szükséges: megismerni Isten igazi üzenetét, az egyháztól elnyerni a küldetést, s szavunkkal és minden igyekezetünkkel szolgálni a szent ügyet.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30