B - Advent 2. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 40, 1-5. 9-11 ,,Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” - ezt mondja Istenetek. ,,Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bûnéért.” Egy hang kiált: ,,Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsõsége, és meglátják azt mindenek. Igen, az Úr szája mondta ezt így.” Menj föl egy magas hegyre, te, ki jó hírt viszel Sionnak, emeld föl erõsen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld föl hangodat! Ne félj! Hirdesd Júda városainak: ,,Íme, a ti Istenetek! Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal, karjával mindent uralma alá vet. Vele van gyõzelmének jutalma, és színe elõtt a bõséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza õket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.” SZENTLECKE 2 Pét 3, 8--14 Szeretteim! Fõképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy egy nap az Úr elõtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bûnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek a tûz hevétõl felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek. Hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tûz hevétõl megolvadnak. Mi az õ ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, azon legyetek, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. EVANGÉLIUM Mk 1, 1-8 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed elõtt, hogy elõkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bûnbánat keresztségét a bûnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bûneiket, õ pedig megkeresztelte õket a Jordán folyóban. János teveszõrbõl készült ruhát viselt, csípõjét bõröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, õ pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Elmélkedés Az örömhír Izaijás próféta az elõttünk álló szentírási részletben az örömhírt említi, mely abban áll, hogy Isten, az Úr eljön hatalommal, s mindent uralma alá vet. Jó hír-e ez mindenkinek? Önmagában jó és félelmetes is. A szöveg folytatásában azt is megtudhatjuk, hogy az Urat úgy kell várnunk, mint a pásztort. A pásztor karjába veszi bárányait, ölében hordozza õket. Gyönyörû hasonlattal él a szerzõ, mely nem csak a hangulatkeltés eredménye, hanem annak a mélységes vágynak a kifejezõje is, hogy jöjjön már a Messiás, hisz a szolgaság és hosszú pusztai vándorlás után ki ne vágyódnék az enyhülésre, a vigaszra. Pál apostol Krisztus második eljövetelérõl beszél, mely különbözik a Messiás születésétõl, ám a közös benne az, hogy az Úr, aki eljön, ugyanaz. Az apostol új égrõl és új földrõl beszél. Ez nagyon fontos üzenet azok számára, akik azt gondolják, hogy Isten az õ országát itt, ezen a világon álltja helyre. Az igazságosság hazája nem evilági. Márk evangéliuma Keresztelõ Szent János fellépésével kezdõdik, aki a pusztában bûnbánatot hirdetett, s maga is vezekelve várta annak eljövetelét, akinek õ az elõhírnöke volt. Nem ártana a politikusoknak jobban tanulmányozni János viselkedését. János nem gondolta, hogy a Megváltó helyébe léphet. Azon fáradozott, hogy elkészítse az utat az Õ eljövetelére. Egy percre sem akart a Messiás szerepében tetszelegni. A mai világ egyik legnagyobb bûne éppen az, hogy a megváltást elvitatják az Istentõl. Elhitetjük magunkkal, hogy mi is képesek vagyunk mindenre, önerõbõl. A vége pedig az lesz, hogy magunkba roskadunk, s másokat is magunkkal rántunk, mert a kapaszkodónak nagyobbnak kell lennie önmagunknál.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30