B - Advent 1. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b. 3-8 Te vagy, Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtõl fogva ,,Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed elõtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rõzsét, és ahogy a tûz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna ellenségeid elõtt, és a nemzetek megrendülnének színed elõtt. Leszálltál, és színed elõtt megolvadtak a hegyek! Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik. Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk; bûneinkben vagyunk régtõl fogva, bárcsak megszabadulnánk! Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan, és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted elõlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bûneink hatalmának. Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed mûvei vagyunk mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk. SZENTLECKE 1 Kor 1, 3-9 Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentõl és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Õ mindvégig megerõsít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. Hûséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe. EVANGÉLIUM Mk 13, 33-37 Abban az idõben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idõ. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuõrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! Elmélkedés Amiért el kell jönnie a Messiásnak Az Új egyházi év kezdetén az elsõ bibliai olvasmány - Izaijás tollából - megrázó képet fest az emberiség lelki állapotáról. A Szentírás állapotleírásnál mindig azt veszi alapul, hogy milyen az Isten és ember kapcsolata. A próféta megható hangon szól az Úrhoz, imádkozik, könyörög. Átérzi a nép vétkét, mulasztását, s beismerõ vallomást tesz. Noha megjegyzi, hogy Isten mindenhatósága meg is akadályozhatta volna a nép eltávolodását a Szenttõl, most már nem marad más, mint azért imádkozni, hogy fordítsa arcát szolgái felé. Amikor Isten elrejti arcát, akkor az ember a bûn kiszolgáltatottjává válik. Valami miatt azonban ennek is így kell történnie. Talán éppen azért, hogy a kegyelmi állapot ne váljék megszokottá, s mi magunk unottá az Istennel való barátkozásban, hogy feltörjön bennünk a vágy, a szennybõl való felemelkedésre. Izaijás teljesen Isten kezébe helyezi a nép sorsát, legyen úgy, amint az Úr akarja, tegyen tetszése szerint, mint az, aki formát ad az agyagnak. Pál apostol arról beszél a Korintusi levélben, hogy Isten dicsõséges, második eljöveteléig várakozni kell, de Isten maga ad hozzá kegyelmet, hogy tisztán és fedhetetlenül bevárjuk azt napot. Az Ádvent az Úrra való várakozásról és az Õ eljövetelérõl, az arra való felkészülésrõl szól. Itt azonban többféle eljövetelre gondolunk. Krisztus második, dicsõséges eljövetelére, ill. a történelem elsõ karácsonyának évfordulójára, a Megtestesülés évenként ismétlõdõ megünneplésére. Ezen felül, arra a személyes találkozásra is, amely egyes ember életében lejátszódhat a megtérés által, ill. a halálunk által bekövetkezendõ találkozásra, hiszen ez karácsony és húsvét is egyben. Egyéni, legszemélyesebb élménye a megérkezésnek. Az órát azért nem ismerjük, mert embervoltunk nem viselné el azt, ha tudná pontosan, mikor történik meg. Valamint azért sem, mert Isten akkor rossz pedagógus lenne, hiszen megadná a lehetõséget arra, hogy halogassuk megtérésünket, megjavulásunkat. A türelem és irgalom azonban nem ismeretlen a számára. De legyünk mindig készen!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30