B - A Szent Család ünnepe

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek elõtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bûneit engeszteli, megszabadul tõlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyûjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életû lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját. Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd õt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnézõ iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bûneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz. SZENTLECKE Kol 3, 12-21 Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfõként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek! Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr elõtt! Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék! EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébõl 2, 22. 39-40 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erõsödött; eltelt bölcsességgel, és az Isten kedvét lelte benne. Elmélkedés A családi élet aranyszabálya Szent Pál apostol a családi kötelék tökéletességét a szeretetben látja. Természetesen ez a szeret nem jelent valamilyen általános, nyájas viselkedést, hanem éppenséggel nagyon is konkrét cselekedeteteket. A szeretet mindig együtt jár az áldozatvállalással, s ez adja meg neki az értékét, tartalmát. Ezért sorakoznak a következõ jellemzõk: irgalmasság, jóság, szelídség, türelem. Ezek figyelembevételével az ember sokkal jobban el tud igazodni az elvárások területén. Az elsõ bibliai olvasmány jogról, tiszteletrõl és becsületrõl beszél, ami természetesen továbbra is érvényes, ám az apostol üzenetében a fogalmak új tartalmat kapnak, még nemesebbé válnak. Az ember szülõktõl származik, s ha a családi hivatást választja, akkor maga is szülõvé válik. Hogyan is várhatná el az ember gyermekeitõl azt a példás viselkedést, amit õ maga sem tanúsított annakidején? A jog és igazságosság azonban a gyermekeket is védi szüleikkel szemben. Nagyon jól ide illik Jézus azon tanítása, miszerint egy atyánk van, a mennyei Atya. Miközben a gyerekek az életet szüleiknek köszönik meg, úgy a szülõknek is tudatosítani kell magukban, hogy Istennek munkatársai a teremtésben, s ezért a megszületett élet Istentõl rájuk bízott ajándék. Ez az alapja annak a viselkedésnek, mely meghatározója a szülõi magatartásnak. Pál apostol azt mondja, hogy hálás szívvel kell zsoltárt énekelni. De még mennyire! Az ember a családban részese lehet annak, ami legtöbb, mi kapható és adható. Szabad egymást inteni is, de csak bölcsen és a jóindulatú tanítás szándékával.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30