A Lateráni Bazilika felszentelése

Szerkesztette: Dobó Tibor

Ez 47,1-2.8-9.12 Ezután visszavitt engem a ház kapujához, és íme, víz fakadt a ház küszöbe alatt a keleti oldalon; a ház homlokzata ugyanis kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le, az oltártól dél felé. Aztán kivitt az északi kapun, és körülvezetett a külsõ kapun kívül levõ úton a kelet felé nézõ útra; és íme, víz tört elõ a jobb oldalon. Azt mondta nekem: ,,Ez a víz a keleti homokdombok felé indul, majd lefolyik a sivatag síkságára és a tengerbe ömlik; amikor beleömlik, annak a vize egészséges lesz. Amerre ez a folyó ér, minden élõ és mozgó lény élni fog. Ahová eljut a víz, igen sok lesz a hal; ahová elér a folyó, egészséges lesz és élni fog minden lény. A folyó mentén pedig, annak mindkét partján mindenféle gyümölcsfa nõ; lombjuk le nem hull, s a gyümölcsük el nem fogy. Havonta friss gyümölcsöt teremnek, mert vizük a szentélybõl fakad. Gyümölcsük eledelül szolgál, a lombjuk pedig orvosságul. 1Kor 3,9c-11.16-17 Mert Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Isten nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építõmester, alapot vetettem; más pedig arra épít. De mindenki ügyeljen, hogyan épít rá. Mert a lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más alapot senki sem rakhat. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? Azt pedig, aki Isten templomát lerombolja, lerombolja az Isten. Mert Isten temploma szent, s ti vagytok az. Jn 2,13-22 Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör-, juh- és galambkereskedõket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. Akkor kötelekbõl ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. A galambárusoknak pedig azt mondta: ,,Vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van: ,,Emészt engem a buzgóság házadért” [Zsolt 69,10]. A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tõle: ,,Milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed?” Jézus azt felelte nekik: ,,Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!” A zsidók erre így szóltak: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépítenéd?” De õ a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor föltámadt halottaiból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet Jézus mondott. Elmélkedés Isten szent temploma Az emberiség történelmében mindannyiszor, amikor az emberre nem úgy tekintettek, mint Isten szent templomára, kiben a Szentlélek lakozik, akkor az emberre hihetetlenül mostoha sors várt, s a kõbõl épült templomaikat is lerombolták. Isten azonban mindig újjáépítette azokat, embert és templomot egyaránt. Sõt, a történelem igazolta Jézus szavait is, hogy csak a biztos alapokon nyugvó épület számíthat tartós fennállásra. Pál apostol Jézus Krisztust nevezi meg, mint az egyetlen alapot, akire építeni érdemes, s feladatunk is ez. Aki képes arra, hogy Isten Igéjét meghallja, s befogadja az életébe, az képes lesz arra is, hogy az õ személyében megszülessen egy olyan ember, aki a Szentlélek templomává válik. Sokszor a rombolás és pusztítás kapcsán figyelmünk azokra irányul, akik kívülrõl mérnek csapást, mint idegenek akarnak bennünket tönkretenni, emberi és keresztény mivoltunkban. Azonban nem szabad megfeledkezni az önpusztításról sem, amikor is az ember az erények helyett a bûnt választja, s a pusztítás belûrõl indul meg, nagyobb kárt téve, mint bármi más egyéb. Az emberek viselkedése a jeruzsálemi templomban valóban nem az Isten imádásáról szólt, s Jézus felháborodása jogos. Sajnos, gyakran elõfordul a mai világban is, saját környezetünkben, hogy nem jut el pontosan az értelmünkig a templom egyedülállóan magasztos volta. Esküvõk alkalmával, ha az ember egy kicsit is nem figyel oda, a fotósok máris felforgatnak mindent, s az oltárra könyökölve készítik a felvételeket. Mit is tudnak õk arról, hogy mi is az oltár, az áldozati asztal?! Vajon mi is felelõsek vagyunk ezért, hogy nem tanítottuk meg õket erre? Talán. De ki is kopott belõlük a szent iránti tisztelet, mert az Istenbe vetett hit is elhalványult bennük. A mi viselkedésünk, minden magatartásunk is szükséges ahhoz, hogy a templomban megfoghassuk a pillanatot, amikor Isten szól hozzánk, s kellõen összeszedettnek is kell lennünk ahhoz, hogy válaszolni is tudjunk Neki.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30