A - Évközi 4. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Szof 2, 3; 3, 12-13 Keressétek az Urat, ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján. Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosokat, akik az Úr nevében reménykednek: Izrael maradékát. Õk nem mûvelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lesz álnok nyelv a szájukban. Olyanok lesznek, mint a nyáj: Legelnek és lepihennek, és senki sem zavarja meg õket. SZENTLECKE 1 Kor 1, 26-31 Testvéreim! Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek, akik a világ szerint bölcsek, és nem sok a hatalmas, nem sok az elõkelõ. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket; s ami a világ szemében gyönge, azt választotta ki, hogy megszégyenítse az erõseket. Ami a világ elõtt alacsonyrendû és megvetendõ, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik látszanak valaminek. Így senki sem dicsekedhet Isten elõtt. Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentõl bölcsességünkké, megszentelõdésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás szava: ,,Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!'' EVANGÉLIUM Mt 5, 1-12a Abban az idõben: Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyûltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította õket: ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert õk vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert õk kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívûek, mert meglátják Istent. Boldogok a békességszerzõk, mert õket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.'' Elmélkedés Isten majd mindenért kárpótol bennünket A Szentírás egyik legismertebb szakasza Máté evangéliumának 5. fejezete, a Hegyi beszéd, az Isten országáról szóló tanítás. Különbözõ állapotbeliek: elhagyatottak és árvák, megvetettek, betegek és szomorúak, a legkülönfélébb emberek hallgatják Jézus tanítását. Ezek az emberek a nagy MIÉRT - tel jöttek ide. Miért a szenvedés, a szegénység, a kisemmizettség, a betegség és halál, az éhség, a világ megannyi fájdalma és tragédiája? S a másik MIÉRT is: Minek küzdeni a legnebesbekért, néma heroizmussal, hõsiességgel viselni a mindennapokat? Miért jónak lenni, alázatosnak? Miért a szájak és a szemek tisztasága, a gondolat és a lélek szemérmessége? A Nyolc Boldogság válaszában elmondja, hogy a mennyek országa azoké lesz, akik szegények és alázatosak, a kicsinyeké és utolsóké, a legyõzötteké és nyomorultaké. Azoké, akiket Isten ezzel megajándékoz. Jézus Krisztus személyében Isten bölcsessége és igazságossága kiárad az emberek felé. Benne van megszentelõdésünk és megváltásunk. Az örök élet Isten kegyelmi ajándéka. Nem olyas valami, ami valami fejében jár nekünk. Nem mondhatjuk: ezt kiérdemeltem, ez engem megillet. Az ember sorsa és helyzete, minden felállásban lehet üdvös. Aki azt hiszi él, az lehet, már lélekben halott, s a halálra kínzott is állhat az élet kapujában. Csak azok számítanak hívõknek Isten szemében, akik kérdéseikre az örök élet feleletet jelent. Akik mindenáron, most és itt akarnak mindent megérteni, s a teljes boldogság részeseivé lenni, félõ, hogy nem értették meg Jézust. Akik csak ebben a világban hisznek, azoknak szegényes a fantáziájuk, s ezt ne akarják rákényszeríteni Istenre, s azokra, akik hisznek abban, hogy Istennek hatalma van megteremteni az új eget és új földet, benne az új emberrel.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30