A - Évközi 33. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31 Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Elõteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaly után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szûkölködõnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélõ asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit. SZENTLECKE 1 Tessz 5, 1-6 Testvéreim! Ami az Úr eljövetelének idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom. Hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: ,,Béke és biztonság”, akkor éri õket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra! De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára meglephetne titeket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! EVANGÉLIUM Mt 25, 14-30 Abban az idõben Jézus a következõ példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettõt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettõt kapott: másik kettõt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idõ elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hûséges szolga! A kevésben hû voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettõt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hûséges szolga? A kevésben hû voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: ,,Uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked?” Válaszul az úr ezt mondta neki: ,,Te gonosz és lusta szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza? Vegyétek csak el tõle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bõvelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van? Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külsõ sötétségre? Ott sírás lesz és fogcsikorgatás?” Elmélkedés Amit Isten számon kérhet az embertõl Nem könnyû kitalálni, hogy az elsõ olvasmányban szereplõ „derék asszony” tulajdonképpen kit is személyesít meg, kire is kell gondolnunk. Boldog az a nemzet, akinek ilyenek a leányai, s azok is, akik ezt értékelni tudják, hiszen ma már sokszor, inkábba a múló szépséget és bájt részesítik elõnyben, szemben az istenfélõ asszony erényeivel. Pál apostol lerántja a leplet a látszólagos béke és biztonság állapotáról, s emlékezteti a testvéreket arra, hogy az igazi béke és biztonság az, ha készen vagyunk az Úr eljövetelére. Éberségre és józanságra int. Nekünk, ma élõ keresztényeknek e szövegekbõl nem csak Krisztus dicsõséges eljövetelét kell kiolvasnunk, hanem arra is kell gondolnunk, hogy az Úr földi életünk során is sokszor eljön, vagy eljönne, ha készen találna bennünket a találkozásra. Sokszor nem ismerjük Õt fel testvéreinkben, a történésekben. Józanok legyetek! – mondja az apostol. Nem szabad megittasodni attól, amit a világ kínál, amitõl mámorossá válhatunk, mert akkor elhomályosodik a látásunk, s nem ismerjük fel azt, ami leginkább szolgálja az üdvösségünket. A talentumokról szóló közismert példabeszéd szeretné felrázni a híveket, az egész egyházat, hogy minden tehetségünkkel, az evangélium ügyén fáradozzunk. Istennek leginkább azok kellenek, akik képesek egész magukat az Õ szolgálatába állítani. Ahogyan Loyolai Szent Ignác is tette, amikor Istennek fölajánlotta értelmét, akaratát, szabadságát és mindenét, amivel rendelkezett. A szent azt vallotta, hogy mindent az Úrtól kapott, ezért minden fölött szabadon is rendelkezhet a Teremtõ. Ezek a szentek, ilyenek õk. A világban azonban nagyon sokan csak „fél szívvel” szolgálják Isten ügyét. Bizonyos területei az életüknek magmaradtak csak önmaguknak, gondolván, hogy valami csak jár nekik is. Pedig, csak az tud az igazán a miénk lenni, amirõl le tudunk mondani, mert akkor megszerezzük a hatalmat fölötte, s magunk felett is. Ez a legjobb befektetés. „Odaát” magasabbak a kamatlábak.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30