A - Évközi 30. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Kiv 22, 20-26 Ezt mondja az Úr: Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok õket, s õk hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek. Ha a népembõl való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj tõle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba veszed, napszálltakor add vissza neki. Hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok. SZENTLECKE 1 Tessz 1, 5c-10 Testvéreim! Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötökben a ti szolgálatotokra. Ti pedig az Úr és a mi követõink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, és így Macedóniában és Apájában minden hívõnek példaképei lettetek. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismertté vált, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élõ és igaz Istennek szolgáljatok és várjátok a mennybõl Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendõ haragtól. EVANGÉLIUM Mt 22, 34-40 Abban az idõben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyûltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következõ kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfõbb parancs a törvényben ?”Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az elsõ és legfõbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egésztörvény és a próféták.” Elmélkedés Ami Istennek is a legfontosabb Az elsõ bibliai olvasmány felidézi a választott nép lelkében a kivonulás elõtti embertelen állapotokat, hogy mostani viselkedését áthassa a szeretet, hiszen nem feltétlen szükséges, hogy az irányunkban tanúsított szégyenteljes viselkedést mi is magunkévá tegyük. Az özvegyek és árvák hangja hamar eljut Istenhez. Az ilyeneknek voltaképpen az egyetlen pártfogójuk maga az Úr. Konkrét eseteket említ a szentírás, mint amilyenek az uzsorakamat, és a szegénynek zálogba vett köntöse. A szeretet több, mint igazságosság, léteznie kell az irgalmasságnak is, mert anélkül nem lehet emberibb világot építeni. Pál apostol sohasem mulasztja el, hogy dicsérõ szavakat is mondjon, amikor annak helye van és hasznos a buzdításban. A legnagyobb dicséretnek az számít, ha az apostol úgy látja, hogy azok, akik a Szentlélektõl vezettetve a hit útjára léptek, életük példájával másokat is el tudnak vezetni a Föltámadottba való hit megszületéséig. Ezzel az apostol munkáját a legnagyobb mértékben segítik, s önmaguk és mások megszentelõdésének is az útjára lépnek. Íme az újszövetségi szentírás egyik legszebb és legfontosabb helye az evangéliumban. A szeretet parancsa. A sok száz törvény mindegyikénél fontosabb, s ezt Jézus meg is jegyzi, amikor azt mondja: „E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták” Isten és ember szeretete a legszorosabban kapcsolódik egymáshoz, megkerülhetetlen összefonódásról van szó. Valóban, ha szeretem az embertestvéremet, akkor tisztelem is, nem török az életére, nem lopom meg, nem veszem el vagyonát, férjét és feleségét. Ha jelent nekem valamit is az Isten, ha csak kicsit is szeretem, akkor nem káromolom, találkozni akarok vele a liturgiában, megszólítom az imádságban, jó vele lenni. Ha nincs bennünk szeretet, akkor mindezek a dolgok nem mûködnek, mert más irányít bennünket, s más késztetések kerítenek bennünket hatalmukba. A szeretet az parancs, nincs alternatívája. Sokszor nehéz szeretetet vinni oda, ahonnét gyûlölet és közöny árad, ám a sikernek legbiztosabb útja mégiscsak a szeretet. A szeretetnek tûrni és megbocsátania kell, s legfõképpen soha sem szabad megszûnnie. Nem is szûnhet meg, mert a szeretet örök. Minél több szeretet van bennünk, annál közelebb vagyunk a halhatatlanságunkhoz, s erre ki ne vágyakoznék.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30