A - Évközi 28. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 25, 6-10a A Seregek Ura bõséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erõs színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népérõl a gyalázatot, lemossa az egész földön. Õ, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk, hogy õ megszabadít minket. Õ az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának! Lám az Úr keze megpihen e hegyen. SZENTLECKE Fil 4, 12-14. 19-20 Testvéreim! Tudok nélkülözni, de tudok bõségben is élni. Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést, a bõvelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erõt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bõségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsõségben. Legyen dicsõség Istennek, a mi Atyánknak örökkön-örökké! Ámen. EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébõl 22, 1-10 Abban az idõben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a fõpapokhoz és a nép véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzõt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzõre. Õk azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzõre!” De azok mindezzel mit sem törõdve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sõt meg is ölték õket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegzõ kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkeresztezõdésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzõre!” A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Elmélkedés Isten szeretetének bõséglakomája A mai vasárnap szentírási olvasmányaiban Isten üzenetének hozzánk való eljutását segítõ legfõbb jelkép a lakoma. Az Úr szeretetének és gondoskodásának megnyilvánulása ez a lakoma, melyre minden nemzet meghívást kapott. Ünnepi lakoma, mely azt a célt szolgálja, hogy találkozzunk Istennel és egymással. Pál apostol egy olyan megélt hitrõl tanúskodik, amilyen csak keveseknek adatik meg. Nem mindegy, hogy az ember éhezik, fázik és sok minden másban nélkülözik, vagy éppen élvezi a mások szeretetébõl fakadó jobb minõségét az életnek. Az apostol azonban mindkét állapotot elfogadja Isten kezébõl, hiszen Krisztusa erõt ad neki a szenvedések elviseléséhez is és ajándékai alázatos elfogadására is képessé teszi õt. Az evangéliumban kemény kritika fogalmazódik meg. Jézus a fõpapok és a nép véneihez intézi példabeszédét, s persze mindenkihez, akinek füle van a hallásra, s érintett a dologban. Ma is gondolnunk kell arra, hogy Isten milyen fölséges lakomát készít nekünk a szentmisében! Jézus az üdvösségre való meghívásról beszél, s arról, hogy sokan visszautasítják ezt, vagy komolytalanul viszonyulnak hozzá. Mi emberek fájdalmasan fogadjuk, ha valaki visszautasítja meghívásunkat, vagy, ha nem kapunk meghívást egy-egy eseményre. Isten azzal a szándékkal közelít felénk, hogy teljes mindenét megossza velünk. Az örök élet legtöbb, mi adható. Igazából nem is érthetõ, hogyan is történhet az meg, hogy valakit teljesen hidegen hagy a hívás, a felkínált hatalmas lehetõség, hogy átlépjük saját magunk árnyékát, s miénk legyen a biztos jövõ. A mai ember legízléstelenebb kijelentéseinek egyike - amikor az eucharisztikus lakomán való részvétel elmaradásáról van szó - hogy nincs ideje. Azonfelül, ez hazugság is. Amit az ember fontosnak tart, arra mindig van ideje. Mirõl lelhet akkor szó? A hit hiányáról. Ennek hiányában az ilyen emberek a mesék világában mozognak. A baj csak ott van, hogy nem az örök életrõl szóló tanítás a mese, hanem a világ és az élet, amirõl sokan azt hitték, hogy örökre boldoggá teszi õket.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30