A - Évközi 22. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Jer 20, 7-9 Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején: ,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. Erõsebb voltál nálam és legyõztél. Nevetségessé váltam napról napra: Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erõszak! Romlás! Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam: Nem törõdöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor mintha perzselõ tûz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erõmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni.” SZENTLECKE Róm 12, 1-2 Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élõ, szent, Istennek tetszõ áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata! Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves elõtte és mi a tökéletes! EVANGÉLIUM Mt 16, 21-27 Abban az idõben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektõl, fõpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta õt, és óva intette: ,,Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!” Mire õ Péterhez fordult: ,,Távozz tõlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!” Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsõségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.” Elmélkedés Az üdvösség logikája Nincs könnyû feladata Jeremiás prófétának. Isten ügyét képviselni az emberek elõtt nagyon nehéz. Szemükbe olvasni az igazságot, mindig csak figyelmeztetni a jóra, a lelkiismeret hangjára, ez azt is jelenti, hogy magunkra vonjuk nemtetszésüket. Ám a próféta azt is megtapasztalja, hogy nem hallgathat, mert akkor az még súlyosabb következményekkel jár, elviselhetetlen önmarcangolással. Pál apostol az értelem hódolatáról beszél. Ami a világ szemében értelmetlen, az éppenséggel a jó választás. Miközben a hívõ embernek azt vetik a szemére, hogy értelmetlen dolgokat cselekszik, a mélyen érzõ és a dolgokat átelmélkedõ ember átérzi, hogy valójában az a logikus, ha odaadjuk életünket a szent ügyért, mert akkor mindent megnyerünk vele. A világhoz való teljes hasonulás megakadályozhat bennünket abban, hogy felismerjük a jót és a helyeset, az Isten akaratát. Péter apostolnál az emberies gondolkodással találkozunk, mely mellõzi Istennek a sajátos logikáját. Istennél az igazság mércéje nem az, hogy hányan hallgatnak szavára, s különösen nem a földi siker és karrier. Nagy kísértés mindannyiunk számára, hogy azt a dolgot, mely milliókat megmozgat, amiért oly sokan lelkesednek, igaznak és értéknek tartsuk. Jézus Krisztus keresztjének tövében kevesebben voltak jelen, mint egy pápai kihallgatáson, pedig ott nagyobb dolog történt. Ezért fontos az, hogy szépen, átgondoltan, az Isten logikáját megérteni szándékozva kövessük az utat, mely akkor is célba vezethet, ha útközben kudarc és sikertelenség van kilátásban.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30