A - Évközi 20. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 56, 1. 6-7 Ezt mondja az Úr: ,,Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig - akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak szövetségemhez - mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égõ - és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz.” SZENTLECKE Róm 11, 13-15. 29-32 Testvéreim! A pogányoknak azt mondom: Mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sõt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az õ elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most, az õ engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy õk most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor õk is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. EVANGÉLIUM Mt 15, 21-28 Abban az idõben: Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidón vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: ,,Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Õ azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: ,,Küldd el õt, ne kiáltozzon utánunk!” Jézus kijelentette: ,,Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és leborult elõtte e szavakkal: ,,Uram, segíts rajtam!” Õ így válaszolt: ,,Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!” Mire az asszony: ,,Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!” Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!” És a lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés A hit gyõzelme Az elsõ bibliai olvasmányban, noha ószövetségi eredetû és a törvény megtartására figyelmeztet, azzal a fontos üzenettel találkozunk, hogy Isten elfogadja minden nép imádságát és áldozatát. Itt van a hit egyetemességének gyökere, s ezért nem szabad a vallási hovatartozást kiegyenlíteni egy nemzethez való tartozással. Pál apostol is egész életében érezte, hogy mennyire befolyásolják az embert azok a gyökerek, melyek õt egy néphez kötik, ám az apostol meg tudja látni saját népe bûnét és azt együtt szemlélni az üdvösségtörténettel. Ez a húsvéti misztériumra utal és a „szerencsés vétekre”. Aligha olvashatunk mélyebb gondolkodásra serkentõ evangéliumot, mint amilyen éppen a mostani. A kánaáni asszony imával fordul a Mesterhez! Hisz isteni hatalmában, és mer kérni. Bizonyára nagyon meglepõdik Jézus elutasítása miatt. Valószínûleg az apostolok sem értették e kemény beszédet. Nem is akartak az asszonnyal foglalkozni, szabadultak is volna tõle minél elõbb. Ám az asszony nem tágít. Szinte vitába száll Jézussal. Az asszonynak nagyon fontos kérése van, hiszen a gyermekérõl van szó, de nem kér az Úr asztalának kenyerébõl. Sejti, elég, ha Jézus csak egy szóval mondja, s megtörténik a csoda. Mekkora hit! Az asszony elérte célját, leánya meggyógyult. Egy pogány asszony jól vizsgázott a hitbõl. Sokkal jobban, mint azok, akik az Úr terített asztalánál kapnak helyet vasárnaponként a szentmisén, szentáldozáshoz is járulnak, s szívük mélyén nem biztosak abban, hogy Jézusnak ekkora hatalma van, hogy az Isten mindent megtehet. Gyakran találkozni olyan „hitetlenekkel”, akik megszégyenítenek bennünket törvényes erkölcsi magatartásukkal. Õk a névtelen keresztények, s ha majd egy napon gyakorló hívõkké válnak, akkor egészen biztos, hogy a hit erõs és kitartó jelleggel szövi át életüket.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30