A - Évközi 2. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 49, 3. 5-6 Az Úr így szólt hozzám: ,,A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsõülni!” Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétõl fogva szolgájává lett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyûjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erõm. És mondotta: ,,Kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.” SZENTLECKE 1 Kor 1, 1-3 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentõl, és az Úr Jézus Krisztustól! EVANGÉLIUM Jn 1, 29-34 Abban az idõben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bûneit! Õ az, akirõl én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelõz engem, mert elõbb volt, mint én. Én sem ismertem õt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem õt Izraelben.” János azután így folytatta tanúságtételét: ,,Láttam, hogy az égbõl, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem õt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, õ az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy õ az Isten Fia!” Elmélkedés Az Isten Báránya elveszi a világ bûneit Urunk megkeresztelkedésének ünnepét követõ vasárnap, még mindig a Jordán vizében történtekkel foglalkozik. A Szentírás szavai által tovább folytatódik számunkra Jézus bemutatkozása, azok tanúságtételével, akik látták Õt. Azok a szavak hangzanak el, melyek Jézus küldetésének lényegére mutatnak rá. Õ az Isten Báránya, Õ veszi el a világ bûneit. A körülállók, akik szemtanúi voltak Jézus megkeresztelkedésének, még nem is sejtik, hogy a Jordán vize milyen sekélynek fog bizonyulni azzal a mélységgel szemben, ahová le kell ereszkednie a Megváltónak. Lehajol majd a szegényekhez, példát mutat az alázatra, s a halottak országát is megjárja, a poklok fenekét, s amikor onnét visszatér, az azt fogja eredményezni, hogy mindaz, aki Jézus Krisztus nevére keresztelkedik meg, az örököse lesz a Mennynek. Jézus személyében az Atya kegyelme és békéje érkezik el hozzánk. Kegyelem és béke. Két kulcs fontosságú fogalom. Isten nem csak a velünk, hanem a bennünk lakó. Mi, katolikus keresztények ezt mélyen átélhetjük a szentáldozás által. Jézus Krisztus eljövetele tette lehetõvé, hogy a lehetõ legszorosabb kapcsolatban álljunk Istennel. S a keresztény lelkiség csúcsa, amikor ki tudjuk mondani, már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. S akiben az Isten Lelke lakozik, az az ember a béke embere. Mindent ajándékba kaphatunk, ha nyitottak és alázatosak leszünk. Csak a magunk erejébõl úgy sem tehetünk semmit. Emlékezzünk mi is keresztségünkre, erre a csodálatos szentségre, mely által életünk új irányt vett! Nem vagyunk többé egyedül, Isten kedveltjei vagyunk, a Bárány vére bennünket is tisztára mosott. Arra születtünk tehát, hogy életünk nyomán megújuljon a Föld, hogy begyógyítsuk a sebeket, s világosságot vigyünk a sötétben sínylõdõknek, s azoknak, akik még nem részesei az örömhírnek.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30