A - Évközi 18. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 55, 1-3 Így szól az Úr: Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket és gyertek ide hozzám: hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hûséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. SZENTLECKE Róm 8, 35. 37-39 Testvéreim! Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétõl? Nyo-mor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Is-ten szeretetétõl, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. EVANGÉLIUM Mt 14, 13-21 Abban az idõben: Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelõ János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget lá-tott ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: ,,Sivár ez a hely, és késõ már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak!'' Jézus azonban ezt mondta nekik: ,,Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!'' Õk ezt felelték: ,,Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk.'' Mi-re ô ezt mondta: ,,Hozzátok ide!'' Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fûre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmara-dékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nõket és a gyereke-ket. Elmélkedés Aki kenyeret ad az éhezõknek Isten az, aki a szó legigazibb és legtejesebb értelmében enni ad az éhezõnek, s inni a szomjazónak. Teszi ezt kivétel nélkül, legyen bár koldus is valaki. Arra is figyelmeztet, hogy nem minden „kenyérrel” lakik jól az ember, hiszen a lelke éhes maradhat a teli has ellenére is. A próféta „kövér falatokról és jó ételrõl beszél”. Ez pedig nem más, mint betelni Isten Igéjével. Aki az Úrra hallgat, annak élni fog a lelke. Pál apostol a hívõ ember megélt hitének kegyelmi állapotáról be-szél. Nem csak a kenyér hiányozhat, de a béke és biztonság is. Mindez mit sem számít, ha velünk Krisztus szeretete, mely a legfõbb táplálé-kunk. Az evangélium a csodás kenyérszaporítást eleveníti fel, melyben Jézus megmutatta isteni hatalmát és emberszeretetét. Valamint azt, hogy Isten jelenlétében semmi sem hiányozhat. Nincs megoldhatatlan helyzet. Istennek mindenre van megoldása. Nem kell a városba menni, nem kell bevásárolni. Most Jézus csodát tesz. Milyen jó lenne, ha ilyen könnyen meg tudnánk oldani az éhezõk gondját, csak egyszerûen megszaporítanánk a kenyeret és a halat. Az igazság az, hogy ennek a csodának a kulcsát Isten a kezünkbe adta. Ha hallgatnánk szavára, amire a próféta is figyelmeztet, akkor a csoda megtörténnék. Az igazságosság és béke, emberszeretet nyomán meg-oldódhatna az emberiség ezen gondja, az éhínség. Akkor lenne ele-gendõ munkahely, igazságos bérelosztás, s több önzetlen segítség és segélyezés. Ám, mi nem hallgatunk a szóra, csak minduntalan azt haj-togatjuk, hogy ilyen a világ, s ezen már nem is lehet változtatni.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30