A - Évközi 14. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Zak 9, 9-10 Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leányai Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod: igaz és gyõzedelmes, alázatos, szamáron jön, szamár hátán, szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertõl tengerig, a Folyótól egészen a föld határáig. SZENTLECKE Róm 8, 9. 11-13 Testvéreim! Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, õ, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. EVANGÉLIUM Mt 11, 25-30 Abban az idõben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elõl, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tõlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívû - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyû. Elmélkedés Jézus felüdíti a megfáradtakat Valóban Isten Fiának kell lennie annak, aki szamárháton is gyõzelmet tud aratni azok felett, akik harci szekerekkel jönnek. Persze, ehhez a szív nyitottságára és nagy alázatra van szükség, hogy fel tudjuk ismerni a Messiást. A gyõzelmet nem a fegyverek vívják ki, hanem az, akinek hatalma van az emberek felett, szívük és lelkük minden érzületét önmaga felé tudja irányítani. Pál apostol is harcról beszél, látszólag szembeállítja a testet a lélekkel. Valójában azonban másról van szó. A test cselekedetei nem mind rosszak, hanem csak azok, melyek nem a Lélek indíttatására történnek. Ez a testnek sem jó, s az egész embernek sem. Az emberben lakozó Isten Lelke a biztosítéka annak, hogy az ember képes legyõzni a pusztán testi cselekedetet. Az evangéliumban a Fiú úgy jelenik meg, mint az Atya kinyilatkoztatója. Ezért Jézus az Isten szeretetének közvetítõje az emberek felé, a megtestesült szeretet. Az Isten az ember „szerelmese”. Azzal a végtelen szeretettel szeret, mellyel képes volt Fiában föláldozni önmagát, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen. Istennek gondja van arra, hogy az ember sorsát könnyebbre fordítsa. Noha, rászolgálunk a szenvedésre és a megpróbáltatásokra, Isten irgalma közbelép, ha megengedjük. Oda kell figyelnünk Isten hívó szavára, a hozzánk intézett üzeneteire. Isten ma is üzen az Õ népének, ma is gondja van ránk. Az egyház Tanítóhivatala folytonosan közvetíti a tiszta és szent tanítást, s noha igát és terhet rak az ember vállára, megmutatja a teherviselés értelmét, mely által a lélek nyugalmat talál, s az iga könnyûvé, sõt édessé válik. A keresztények nem kis áldozatvállalásra kényszerülnek, például az erkölcsi élet számos területén, de a lemondásoknak, az önmegtartóztatásnak, a hittel való életnek megvan a mély értelme. Hosszútávon visszaigazolást kap a teherviselõ is, már itt a földön. Ez az, amit a szentírás „a lélek békéjének” – mond. Ezt meghaladóan azonban az örök élet olyan motiváció, mely minden bizonnyal képes átsegíteni az embert nehéz, küzdelmes pillanatain. Jusson eszünkbe Jézus kitartó kereszthordozása, s az is, hogy milyen cél vezette, s milyen hihetetlen nagy, az Atyára való ráhagyatkozással tette ezt!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30