A - Advent 3. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 35, 1-6a. 10 Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsõsége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsõségét, Istenünk fönségét. Erõsítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívûeknek: ,,Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé. SZENTLECKE Jak 5, 7-10 Testvéreim! Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! Lám, a földmûves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késõi esõ meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek állhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Mert íme, a bíró ott áll már az ajtó elõtt. Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak! EVANGÉLIUM Mt 11, 2-11 Abban az idõben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteirõl hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tõle: ,,Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: ,,Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: ,,Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltõl lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Õ az, akirõl ezt írták: Íme, elküldöm követemet színed elõtt, hogy elkészítse az utat teelõtted. Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelõ Jánosnál! De még õnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Elmélkedés A türelmes várakozás és kellõ készület eredménye Krisztus biztos eljövetele Izaijás próféta a természet csodáját hozza példának, mely az örök megújulás színtere. Mihelyt visszatér az élet a növényekbe, esõt kap a sivatag, minden újra kizöldell, s virágba borul. Jézus mondta magáról, hogy õ maga az élet. A próféta a jövendõ messiási korról beszél, mely legfõbb jellemzõje a szabadság lesz, a választott nép szenvedélyes álma, s aminek megvalósulásában mindenkor az Úr jóindulatú, nagy segítségét és áldását látták. Hívõ ember, aki hittel él, az tud várni és remélni, mert ez az igazán bölcs dolog. Ebben a várakozásban erõsödik a bizalom Isten felé, s a hitünk is elmélyültebbé válik. Kitartó türelemre különösen akkor van szó, meg nagy szükség is rá, amikor ezt a várakozást a szenvedések teszik nehézzé és alig elviselhetõvé. A nagy találkozást azonban mindig szenvedés elõzi meg. Az ember világra jötte is ilyen fájdalmas, s távozása is a világból, mint Krisztus kereszthalála is, melyben tökéletesen a miénk lett mindörökre. Keresztelõ Jánost meglepte mindaz, ami Jézus színrelépése után történt. Megzavarta a higgadtságot és a megbocsátást sugárzó magatartása. Ez is arra utal, hogy bízzunk Istenben, legyünk türelmesek, neki nincs szüksége arra, hogy megnevezzük a bûnösöket. Tudja õ jól, mit kell tennie üdvösségünk érdekében. Mindannyiunk nagy feladata, hogy felismerjük a Messiást. Ma, a huszonegyedik század elején. Nem csak a karácsonyi ünnepek alkalmával, hanem mindennapjainkban. S ez mindannyiszor megtörténhet, ha valamicskét is hozzájárulunk ahhoz, hogy a vakok láthassanak, a sánták járni tudjanak, s a szegények szemében felcsillanjon a remény.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30