A - Advent 2. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 11, 1-10 Azon a napon: Vesszõ kél majd Izáj törzsökébõl, és hajtás sarjad gyökerébõl. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erõsség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hûség csípõjén a kötõ. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti õket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemõ nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtõl elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert. Azon a napon az Izáj gyökerébõl támadt sarj zászlóként áll majd a népek elõtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsõséges lesz lakhelye. SZENTLECKE Róm 15, 4-9 Testvéreim! Mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megõrzésére. Adja meg nektek a béketûrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját! Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsõségére! Állítom ugyanis: Krisztus azért vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok viszont irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van: Ezért magasztallak téged a pogányok között, és dicsérem dallal a nevedet! EVANGÉLIUM Mt 3, 1-12 Abban az idõben: Keresztelõ János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: ,,Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Õ volt az, akirõl Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elõ az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszõrbõl készült, és bõrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán vidéke. Megvallották bûneiket, és õ megkeresztelte õket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: ,,Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgõ harag elõl? Teremjétek hát a bûnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekbõl a kövekbõl is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tûzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bûnbánatra, de aki énutánam jön, az erõsebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Õ Szentlélekkel és tûzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérûjét. A búzát magtárba gyûjti, a pelyvát pedig olthatatlan tûzben elégeti!” Elmélkedés Álomszép valóság A ma élõ keresztények számára valósággá lett álom az, amirõl a próféta jövendöl. Jézus Krisztus legyõzte a bûnt és a halált, s az Õ országa igazságosság, szeretet és béke. Persze, azt nem tudhatjuk, hogy a költõi képek mennyire fognak megvalósulni, de az is biztos, hogy amikor majd színrõl - színre láthatjuk az Isten Bárányát, akkor nem lesz szükség már tehénre és medvére, oroszlánra meg ökörre. Karácsonynak igaz, vannak kedves állatai, az istállóban és a mezõn, de ez az ünnep éppen azt üzeni, hogy emberszeretetünk váltsa fel ezt a szolgálatot, s ne kelljen csupán csak az istálló melegével beérni. Pál apostol szavai az egyetértésre hívnak bennünket. A széthúzás, a békétlenség, meg nem értés a legveszélyesebb kerékkötõje annak az álommegvalósulásnak, melyet az imént említettünk. Krisztus eltörölte a válaszfalat, mint igazi zsidó lett Istene a pogányoknak is, tõle tanulhatjuk meg, hogy a megtérni tudó ember számára nincs jelentõsége a múltnak, az ebbõl eredõ válaszfalnak. Az evangéliumban Keresztelõ János igen karakteres viselkedésérõl olvashatunk. János nem tûri a színlelt megtérést. Most is akadnak a választott népben olyanok, akik arra számítanak, hogy esetleg jól jöhet még nekik ez a keresztség. Azonban, igazi megtérés nélkül semmit sem használt ez az alá merítkezés. A legmegrázóbb üzenete a Keresztelõnek, hogy nem a származás számít igazán, hiszen akik elfogadják Jézus tanítását, azok Isten fiai, Ábrahám leszármazottai lesznek. A hangsúly ezentúl azon van, hogy ki érdemes az életre, hiszen a fejszéket már a fák gyökereire helyezték. Isten Fiával való találkozásunk csak akkor lehet a legteljesebb örömforrása, ha készen állunk a megmérettetésre, vagy legalábbis arra, hogy bûneinket megvallva irgalomért és megbocsátásért esdekeljünk. Semmilyen más kimagyarázkodás, dolgokra való hivatkozás nem segíthet rajtunk.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30