A - Advent 1. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 2, 1-5 Izajásnak, Ámosz fiának látomása Dudáról és Jeruzsálemrõl: Az utolsó idõkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól: ,,Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk. Mert Sionról jön a törvény és Jeruzsálembõl az Úr tanítása.” Õ tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Õk meg beolvasztják ekevasnak kardjukat és sarlóknak lándzsáikat. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában! SZENTLECKE Róm 13, 11-14 Testvéreim! Ismeritek az idõt: Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk! Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik, ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva! Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust s a testi fegyelmet, hogy ne a bûnös vágyak szerint cselekedjetek. EVANGÉLIUM Mt 24, 37-44 Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elõtti napokban az emberek ettek, ittak, nõsültek és férjhez mentek -, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezõn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony õröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Elmélkedés Éber várakozás az Úr eljövetelére Izaijás próféta a messiási idõkrõl jövendöl. A Biblia üzenete, hogy a legfõbb jó nem az emberi törekvések eredménye, hanem, mint áldás árad szét az emberekre, mely Istentõl jön. Ami igazán fontos az életünk szempontjából, hogy az ítélet és az igazságszolgáltatás az Úré legyen, hiszen akkor valóban nem lesz részrehajlás. Az ilyen ítélet ellen nem kell, s nem is lehet lázadni. Ezért roppant jótékony hatású lesz. Ettõl az igazságos intézkedéstõl várható a nemzetek megbékélése, kardok ás lándzsák helyébe ekevasak és sarlók lépnek. Pál apostol levele az elsõ keresztényeknek szól, akik Krisztus korai, második eljövetelében reménykedtek. Az apostol arra figyelmeztet, hogy ne az idõpontra összpontosítsunk, hanem a cselekedeteinkre, hiszen az eljövetel napját, sem óráját nem ismerhetjük. Ne érjen bennünket váratlanul a találkozás. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha Krisztust öltjük magunkra, azaz, ha cselekedeteinkben, gondolatainkban és érzéseinkben követjük Õt. Minden ember számára létezik egy személyes találkozás Krisztussal, ez pedig akkor van, amikor számot kell adnunk életünkrõl. Karácsony, ez a páratlan hangulatú és meghittségû ünnep, nem jelenthet csupán egy szép téli kikapcsolódást, ajándékozást, rokonlátogatást. Annál sokkal többnek kell lennie! A hit ünnepének! Hinni abban, hogy a jászolban fekvõ Kisded, a kereszten értünk megfeszített Krisztus, s a Feltámadott ugyanaz a valaki, aki eljön majd egy napon ítélni élõket és holtakat. Virrasszatok! - olvassuk az evangéliumban. Ennek a virrasztásnak tökéletes formája az imádság, mely ébren tartja bennünk a hitet. Az imádság pedig akkor lesz hiteles, ha azt életünkkel is megszenteljük. Az igazán keresztény embert nem érheti váratlanul az a nap, hiszen állandó kapcsolatban van Istenével. S az is nagyon fontos, hogy az ilyen ember számára a találkozás a legnagyobb öröm forrásává válik, s nem valami olyanná, amitõl rettegi és félni kell. Isten hatalmas, nagy Õ a megbocsátásban is. Legyünk föltétlen bizalommal hozzá, s õrizzük meg a hûséget iránta!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30