Kárpát-medencei munkaértekezleten Nyíregyházán

„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre,” (1Thessz 4,9)

A KÉK partnerszervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége idei őszi küldöttgyűlését Nyíregyházán tartották, amelynek keretében a Kárpát-medencei munkaértekezletre is sor került. A három napos összejövetelre a KÉK képviselői is meghívást kaptak. A gyűlés első részében a szokásos küldöttgyűlési napirend szerint zajlott. A fennállásának 25 évét ünneplő nyíregyházi csoport vállalta a házigazda szerepét, így a küldöttek megismerkedhettek az ökumenikus várossal és történetével, a város lakosaival és az ott élő keresztényekkel, valamint a katolikus és protestáns közösségekkel, találkozhattak a város és az egyházak vezetőivel.

A KÉK képviselői, Szabó Károly elnök vezetésével, részt vettek a teljes találkozón, a legfontosabb megbeszélni valók pedig a harmadik napon kerültek sorra.

Azonban az összejövetel első délutánján már különleges találkozások egész sora kezdődött el. Közéjük tartozott az is, amikor a küldöttek közösen tekintették meg azt a Munkácsy Mihály kiállítást, amely a Munkácsy 50 címet viseli a Jósa András Múzeumban. A sokszínű, izgalmas tárlat a nyáron nyílt meg, de a nagy érdeklődés miatt még mindig megtekinthető. Így csodálhatták meg a küldöttek a nagy mester 70 alkotását, amely Pákh Imre magyar–amerikai magángyűjteménye.

Az első estén, a találkozó hivatalos megnyitóján a történelmi egyházak mindegyike képviseltette magát. Magyarország 73 KÉSZ-csoportjából és a határon túlról összesen 90 vezetőt és küldöttet elsőként a KÉSZ elnöke, Makláry Ákos atya köszöntötte. Majd Bor Mária, a helyi csoport elnöke üdvözölte az egybegyűlteket. Majd a Munkácsról érkezett Magyar Örökség Díjas Popovics Béla ma a kárpátaljai magyar közélet egyik jeles képviselője tartott előadást. A tanár, helytörténész többek között elmondta, hogy számára az otthon, a szülőföld Kárpátalja. Kiemelte, hogy a csodálatos vidéknek talán legnagyobb értéke a békesség, a több évszázados hagyománnyal rendelkező tolerancia. Az ott élő emberek, népek, nemzetek, nyelvek, vallások és kultúrák megtanultak egymás mellett békességben élni, egymást gazdagítani, színesíteni. A nehézségek, megpróbáltatások kereszttüzében a túlélésnek az egymásrautaltság által sokkal nagyobb volt az esélye. Majd a kárpátaljai magyar közösség legnagyobb problémájáról is beszélt, ami szerinte a kivándorlás, a fiatalság tömeges menekülése. Úgy véli, ha ez a folyamat nem lassul, illetve nem áll meg, akkor gyakorlatilag éveken belül elveszik az esélye annak, hogy a stafétát legyen kinek átadni. Hozzátette: Meg kell találni és meg kell mutatni azokat a példákat, amelyek egy másfajta életszemléletet és hitet sugallnak – és ilyen példák vannak. Éppen ezért – emelte ki az előadó, aki négy gyermek édesapja, a gyermekeket örömmel vállaló, egészséges szemléletű családokban kell gondolkodni. Olyan közösséget kell teremteni, ahol a fiatalok jól érzik magukat, és értelmét látják az életüknek. Az elemzők szerint Popovics Béla szavaira, előremutató intelmeire – akár a hit fontosságáról, akár a családi élet tisztaságáról és társadalomerősítő szerepéről beszél – figyelni kell.

Az összejövetel érdemi munkáját szombaton reggel kezdték meg a küldöttek, miután a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban szentmisén vettek részt. A homília pedig a Mark evangélium első fejezetének jegyében hangzott el: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

„Rendüljön meg minden ember, reszkessen az egész világ és örömtől repessen az ég, midőn az oltáron a pap kezében megjelenik Krisztus, az élő Isten Fia.”

(Assisi Szent Ferenc)

A KÉSZ őszi küldöttgyűlésén az Eucharisztikus Élet Mozgalom elnöke előadást tartott a megjelentek számára. „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7), ezzel a Zsoltár idézettel kezdte előadását Versegi Mária Beáta CB, a NEK Titkárság oktatási referense a KÉSZ küldöttgyűlésén. A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan Az Eucharisztia életünk és küldetésünk forrása – Hogyan kapcsolódjunk be a előkészületeibe? címmel beszélt és elmélkedett arról, hogy hogyan és mire tanít minden hívőt az Eucharisztia. Miután az összejövetel résztvevői megismerkedtek az Eucharisztikus Élet Mozgalom és Versegi Mária Beáta nővér témához kapcsolódó kiadványaival, arról beszélgettek, hogy a KÉSZ és partnerszervezetei, köztük a KÉK, hogyan kapcsolódhat be az 52. Világkongresszus előkészületi munkájába. Sok konkrét ötlet, kezdeményezés hangzott el, amelyek gyakorlati megvalósulásra várnak.

A nyíregyházi házigazdáknak volt gondjuk arra is, hogy a vendégek, a küldöttek a munka mellett ki is kapcsolódjanak. A három nap alatt szentmisén vettek részt a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, a Szent Miklós-székesegyházban pedig liturgiát hallgattak, míg az Evangélikus Nagytemplomban orgonakoncertet hallgattak egy Norvégiából érkezett evangélikus csoporttal közösen. A helyi csoport tagjainak kalauzolásával pedig Nyíregyháza városával ismerkedtek az őszi küldöttgyűlés résztvevői. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, megyei jogú város és székhelye a Nyíregyházi járásnak is. Magyarország hetedik legnagyobb városa, közel 120 000 lakossal. A számtalan épített látnivaló, emlékmű, köztéri szobor mellett a napokban elkészült új belvárosi park és a különleges szökőkút tetszett leginkább a vendégeknek. A szemerkélő eső ellenére nagy élvezettel járták be a várost.

„a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.”

(2Pt 1,7)

A KÉSZ őszi küldöttgyűlésének több hazai és minden határon túli résztvevője a harmadik napon is folytatta a munkát. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) határon túli magyar társszervezeteivel újabb értekezletet tartott. A Kárpát-medencei munkaértekezlet a három évvel ezelőtt megtartott találkozó záradékaira támaszkodva, valamint a 2017-es tatai küldöttgyűlés munkájából született Küldetésünk című füzet Kárpát-medencei együttműködésre vonatkozó fejezetét figyelembe véve folytatta Nyíregyházán a munkát. Rövid, áttekintő helyzetképet adott minden határon túli résztvevő (a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör, a kárpátaljai KÉSZ-csoport, a rimaszombati Katolikus Kör és a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktatóközpont) az anyaországon kívül élő magyarság, illetve a KÉSZ társszervezeteinek helyzetéről. Így született meg egy átfogó kép arról, hogy milyen a kereszténység helyzete, megítélése a régióban? Mi változott 2015 óta? A néhány órás megbeszélés és műhelymunka eredményeként

a legfontosabb kérdésre is megfogalmazták a választ, vagyis arra, hogy hogyan látják a keresztény értelmiség helyét és szerepét valamint mozgásirányát a közeljövőben. Erről közleményt jelentettek meg:

„ A találkozón – melynek célja a szervezetek közötti együttműködés középtávú stratégiájának meghatározása volt – részt vettek a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör, a kárpátaljai KÉSZ-csoport, a rimaszombati Katolikus Kör és a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktatóközpont vezetői és tagjai.

A rendezvényre rányomta bélyegét a határon túli magyarság körében tapasztalható általános negatív tendenciák jelenléte, a népességfogyás, elvándorlás és a különösen Kárpátalja esetében mutatkozó nemzetiségi ellentét.

A kihívásokra válaszul a keresztény civil szervezetek képviselői kidolgozták azokat az alapvető közös sarokpontokat, melyek mentén a közeljövőben új stratégiát kívánnak alkotni, ami az elkövetkező évek együttműködésének alapja lehet.

A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy elsődleges szempont a megmaradás elősegítése, a helyben maradottak támogatása. Hasonlóképp fontos szerepet játszik a keresztény és nemzeti öntudat fejlesztése, a történelmi évfordulók együttes megünneplése. Mindegyik fél sürgette közös zarándoklatok megszervezését, a helyi szervezetek információs hálózatainak megerősítését. Ez elvezethet a kapcsolattartás hatékonyabbá tételéhez, konzorciumi pályázatok és programok kidolgozásához.

A megfogalmazott célok mentén a szervezetek vezetői által kijelölt operatív csoport fogja megalkotni a KÉSZ és társszervezetei új középtávú Kárpát-medencei stratégiáját. (2018-10-19).”

Eseménynaptár

Június 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30