Jézus Krisztus: akiben eljött az irgalmas Isten

Szerkesztette: Szilágyi Edit

     „Ó, kérlek, hogy nekem malasztot adj, Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy”

     A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) biblianapot szervezett az óbecsei Szent Antal plébánián október 22-én. Az előadó msgr. DDr. Rokay Zoltán, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, a Kar Filozófi ai Tanszékének vezetője, Jézus Krisztus: akiben eljött az irgalmas Isten címmel tartott előadást a több mint száz, Vajdaság 14 településéről érkező vendégnek.

     A nap az óbecsei belvárosi templom Stefaniga Ottilia által vezetett gyermekkórusának énekével indult.

     Az előadót, Szabó Károlyt a KÉK elnökét, a plébánosokat, tisztelendő nővéreket, hitoktatókat, kántorokat, a KÉK jelenlévő alelnökeit, a helyi csoportok elnökeit és tagjait, és minden megjelentet, Szilágyi Edit, a KÉK egyik alelnöke, a helyi csoport elnöke köszöntötte.

     Rokay Zoltán atyát, nem csak az óbecseiek ismerik és tisztelik, így szinte mindenkinek volt egyegy szép szava hozzá. Nem csoda, hogy a kezdéstől, annak befejezéséig az előadást nem az előadó és a közönség hivatalos kapcsolata jellemezte, inkább meghitt baráti összejövetelként hatott, amely során az előadó folyamatos közvetlenséggel, a rá jellemző derűvel, vezette a hallgatóságot Isten mérhetetlen irgalmának misztériumába.

     Várakozunk, mondta. Meg szeretnénk tapasztalni hitünk lényegét. Krisztust, aki eljött, aki volt, aki van, aki eljövendő (eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket), az előadó adventre utalt, majd a virágvasárnap örömét idézte: aki jön az Úr nevében… Jézus eljön a népéhez, hogy békét hirdessen. Irgalmával, az üdvösséget, a megbocsájtást vetíti elő. Megtisztítja a templomot. Tanúságot tesz a főpap előtt: Látni fogjátok az Emberfi át, aki eljön.

     A továbbiakban Zoltán atya Szent Lukács evangéliumát idézte. Jézus király, királysága van.

     A latorral kapcsolatos válasz: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban… – megindították a gonosztevőt. A bűn megbocsájtására gondolt, megtért. Magyarázat: Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam

     Az atya szólt igaz emberről, a megtérő bűnösről. Isten irgalmasságát az elveszett bárány, a drachma, a tékozló fi ú példáján mutatta be.

     Az Úr türelmes, időt ad a megtérésre. Igazságot szolgáltat. Felmerül a kérdés, ha eljön, talál-e hitet (a te hited meggyógyított téged). A test fájdalmai sok esetben orvosolhatók, vajon a lélek betegségeit is ilyen komolyan vesszük? Mennyire vagyunk képesek hinni Jézus igazságosságát, befogadni tanítását? – teszi fel a kérdést.

     A legismertebb utalás Jézus eljövetelére, mondja az előadó, a Miatyánk. Általa megértjük és hisszük második eljövetelét, isteni voltát, megváltó művét. Irgalmasságának számtalan megnyilvánulása van. Azt akarja, hogy az Úr gyermekei legyünk, és irgalmasok. Tovább utalva az imára, felhívja a fi gyelmet arra, hogy nincsenek teljesen tiszta fogalmaink a megbocsájtásról és a jóváhagyásról. Ne várjuk el, hogy jóváhagyja tetteinket, de kérjük a megbocsájtását.

     Legyen meg a Te akaratod! Vajon mi az Ő akarata? Teszik fel sokszor az előadónak a kérdést. Szerinte a válasz egyszerű, a Tíz parancsolatban van. Minden körülmény között lehet akarata szerint élni. Nem könnyű a saját akaratunkat háttérbe szorítani, ehhez kell Isten segítsége.

     Megbocsájtás. Néha tévesen azt hisszük, hogy ez jóváhagyást jelent. Ám megbocsájtani azt jelenti, irgalmasnak lenni. Menj, de többé ne vétkezz! – mondta Jézus a házasságtörő asszonynak. Adódik lehetőség arra is, hogy jobbá váljunk. Ezt az álnok szolga példájával magyarázza.

     Jézus az örök életről vagy a második eljöveteléről nem szólt, de az oda vezető útról beszélt. A feladatunk, hogy irgalmasok legyünk „enni kértem…”

     Add meg nekünk mindennapi kenyerünket… A görög szövegben ez áll: a mi természetfeletti   kenyerünket add meg nekünk, mondta Rokay atya. Többet annál, amit elfogyasztanánk. Ne azt ígérd, amit majd holnap teszel, mert még nem kaptad meg. A holnapi az örök élet kenyere.

     A mai világot a fogyasztó társadalom jellemzi. Ez a lelkület nem hagyja érintetlenül a hívő embert sem. Ezért kéjük, hogy az örök boldogságra fogadjon be bennünket. Az örök élet kenyerében részesülünk. Juttassunk másoknak is belőle!

     Az ember, épít, vagy rombol. A lelkiismeretet viszonyítani kell Jézus tanításához. Ne vígy minket kísértésbe… Az Isten az üdvösségünket akarja. A kísértés, próbatétel. Isten segít annak megoldásában.

     Szabadíts meg a gonosztól…Kérd, és megteszi. A gonosz legnagyobb sikere, az, amikor elhiteti magáról, hogy nem létezik. Sorjáztak a tények és a példák.

     Az előadás harmadik részét a jelenlévők az Uram Jézus légy velünk – kezdetű énekkel köszönték meg.

     A köddel ébredő, a reggeli órákban még semmit nem ígérő nap az előadás hatása által észrevétlenül elrepült. A rendezvény szentmisével, gyónási lehetőséggel, áldozással zárult. A csillogó templomot bejárták a nap sugarai, meg-megállva egy-egy szobron, festményen, a borongós időt felváltotta a fény. A résztvevők nehezen vettek búcsút a templom és a templomkert nyugalmától. Egymástól. Lelkiekben feltöltődve, ígérték a mielőbbi találkozást. Ha előbb nem, akkor az adventi lelki napon biztosan. Úgy legyen! 

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31