Lelkigyakorlat pedagógusoknak

KÉK lelkigyakorlat pedagógusoknak Helyszín: Leuenberg-Otthon, 2005.01.14-16. A lelkigyakorlat témája: Nevelõ neveltként Isten iskolapadjaiban avagy Nevelés a Biblia értelmezésében Lelkigyakorlat vezetõ: Dr. Harmath Károly OFM Napirend vázlat: 01.14., péntek: 16 óra: gyülekezés 16,3o: ismerkedés 17 órakor: A Szentlélek hívása - elsõ elmélkedés 18 órakor: Szentmise Vacsora Este: egyéni felkészülés a csoportmunkára 08.15., szombat: 8,00: Reggeli ima 8,20: Reggeli 9,00: Második elmélkedés 9,45: Csoportmunka (I) 1o,45: Kávészünet 11,15: Csoportok beszámolója, közös megbeszélés 12,40: Déli ima 13,00: Ebéd 15,00: Harmadik elmélkedés 15,00: Kávészünet 16,00: Csoportmunka (II) 17,00: Szentmise Vacsora 19,00: Csoportok beszámolója, közös megbeszélés Utána: Képmeditáció a Damianói kereszt elõtt 08.16. vasárnap: 8,00: Reggeli ima) 8,20: Reggeli 9,00: Negyedik elmélkedés 9,30: Csoportmunka (III) 10,15: Kávészünet 10,30: Csoportok beszámolója, közös megbeszélés A lelkigyakorlat értékelése 12,15: Záró szentmise 13,00: Ebéd Téma: Nevelõ neveltként Isten iskolapadjaiban avagy Nevelés a Biblia értelmezésében Lelkigyakorlat vezetõ: p. dr. Harmath Károly OFM Alapozó megfontolások: Isten szándéka idõben valósul meg (érés - felnõttség, a Törvény gyámsága - fogadott fiúság) Isten a világ végéig nevel (a nevelés szüntelensége) A nevelés alapja: a szeretet, ami nem más, mint két személy párbeszéde A nevelõ cselekvésmódja: tanít, kinyilatkoztat, buzdít, ígér, büntet, jutalmaz, példát mutat A nevelõ belsõ beállítottsága: hûség a szándékhoz, türelem I. A nevelõ Isten I.1. Isten nevelési módszere: neveli népét miként az atya neveli gyermekét (oktat, szeret már gyermekkortól) Az isteni nevelés 2 jellemzõ vonása: a cél a bölcsesség, az eszköz a fenyítés. Eredmény: fegyelem I.2. Jahve neveli Izraelt - A családi nevelés két szempontját tükrözi: oktatás a bölcsességre és fenyítés 1. Jahve tanít és megleckéztet (jelek Egyiptomban, kiszabadulás, próbatételek, éhség, napi függés, Törvény, jutalom, Szó) 2. Fenyítés: fenyegetés, dorgálás, büntetés - a hatékonyság érdekében! (keménynyakúság, dõreség az ifjúnál). Fenyítés igazságos mértékben - fenyítés a megtérés érdekében 3. A nevelés akkor fejezõdik be, amikor a Törvény a szívek bensejébe lesz írva II. Jézus Krisztus, mint nevelõ - mint gyermekeit neveli tanítványait, magára veszi a fenyítést II.1. Jézus kinyilatkoztató: fokozatos vezet a felismerés felé - tekintélyével tanít és felkelti az érdeklõdést kiléte iránt. A tanításban a hallgató nyitottságára lesz megy elõre: példabeszéd (nemcsak oktatás, hanem ösztönzés a kérdésfeltételre), ráébreszti a tanítványt a tehetetlenségére, küldetésének részesévé teszi a tanítványt, felméreti a tanítványokkal a végzett munkát. A végére kerül a nehezen elfogadható titok: a kereszt. Jézus önmagát fejlesztõ nevelõ: igényesebbé válik (Péter leckézteti), panaszkodik a kishitûség miatt, tanulságot von le a féltékenységrõl a kiscsoportban. II.2. Jézus, mint megváltó - szavával tanít, példát ad (pl. a szegénységben), hûséges a küldetéséhez, buzgó, testvéri szeretet. Jézus azonosul a neveltekkel: magára veszi fenyítésüket, a rájuk nehezedõ büntetést. Hordozza gyengeségeiket, elveszi a világ bûnét. A végén elmegy, s átadja a helyet a Léleknek. III. A nevelt és nevelõ Egyház III.1. Szentlélek, mint nevelõ. A Törvény többé már nem nevelõ - nem szolgák vagyunk, hanem barátok és fiak - emlékezetünkbe idézi Jézus tanítását - megvéd az üldözõ világgal szemben. Tanulékonnyá tesz. - Az igazi nevelõ: az ember lelkében teljesen láthatatlanul jelenlévõ Isten III.2. Oktatás és fenyítés: Zsid 12,7k - a lanyhák korholása - Az isteni ítéletek megkímélnek az elítéléstõl A kölcsönös testvéri figyelmeztetés gyakorlása - A szülõk és tanárok Isten képviselõi a nevelésben. Egy szent ember néhány üzenete Gondolatok Assisi Szent Ferenc Végrendeletébõl

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30