Könyvbemutató

A szabadkai Keresztény Értelmiségi Kör és az újvidéki AGAPÉ Kiadóház tisztelettel meghívja Önt a MEGGYÕZÕDÉSEM PARANCSOLJA címû, SZÉP FERENCZ emlékére kiadott könyv bemutatójára, amely 2007. október 9-én, kedden, 19 órakor lesz a szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében. Nagy örömünkre szolgálna, ha részvételével megtisztelné rendezvényünket. A bemutatón, amelyen jelen lesznek a szerzõk is, a kötetrõl szól: a könyv szerkesztõje: Biacsi Antal, a könyv megírásának kezdeményezõje: Msgr Stjepan Beretiæ, a Szet Teréz-székesegyház plébánosa, Dr. Lakatos Andor, szerzõ, a Kalocsai Fõegyházmegyei Levéltár vezetõje, a kiadó és recenzens: Dr. Harmath Károly OFM. A beszélgetést vezeti: Miskolczi József, a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke. A rendezvényen megtekinthetik, s megvásárolhatják az AGAPÉ kiadó más kiadványait, s kedvezményes áron, 600 dinárért megvehetik a bemutatott könyvet. Ki volt SZÉP FERENCZ? Az elsõ, vidékünkön megjelent, magyar nyelvû hetilap, a szabadkai Honunk Állapota szerkesztõje 1808. július 3-án született Szabadkán. A tehetséges gyereket az egyház karolta fel, és kitaníttatta. 1833-ban szentelték pappá, ettõl kezdve Nemesnádudvaron, Militicsen, Szentfülöpön, Újfutakon, Paripáson, Csávolyban és Temerinben káplánkodott. A harmincas évek derekától nyomon követhetjük irodalmi próbálkozásait is. Írt verseket, néprajzi jegyzeteket, életrajzi dolgozatokat, katekizmust, imakönyvet, népi kalendáriumot, gyümölcsészeti kézikönyvet. Szabadkára 1841-ben került vissza: elõbb a Rókus-, majd a Teréz-templomban volt segédlelkész. Itt érte a szabadságharc, amelynek lelkes híve volt, ennek ügyét a Honunk Állapota hetilap elindításával is szolgálni kívánta. Ugyanilyen szándékkal készült Szép Ferencnek egy másik hetilapja is, a Közlöny Kivonata, amely, mint címébõl is kitetszik, a magyar kormány hivatalos lapjának, a Közlönynek fontosabb közleményeit jelentette meg. Szép Ferenc tábori lelkészként is mûködött, a Teréz-templom szószékérõl pedig õ jelentette be a Habsburg-ház trónfosztásáról szóló parlamenti döntést, úgyhogy a szabadságharc bukása után meggyûlt a baja mind az állami, mind az egyházi hatósággal. A szabadságharc leverése után a kalocsai papi fenyítõházban vezekelt. Onnan került 1850-ben Csantavérre, majd 1851-ben Szabadkára segédlelkésznek. 1854-ben megválasztották a Szent Teréz-templom plébánosává. Váratlan hirtelenséggel halt meg 1856. szeptember 9-én, 47 éves korában.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30