A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2019. évre

Január:

Az év első hónapjában az iroda a 2018-as projektumok elszámolását végezte, valamint új pályázati lehetőségek után nézett.

Február:

Februárban egy előadást tartottunk Szabadkán, amelyen Czékus Borisz világutazó szentföldi zarándoklatának beszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők.

23-án két kiváló előadója volt a KÉK Hitismereti napjának a szabadkai Középiskolás Diákotthon nagytermében. Ismét rekordszámú KÉK tag és szimpatizáns vett részt a rendezvényen. Vajdaság 16 településről 130-an érkeztek Szabadkára a pasztorális pszichológia témáit meghallgatni, a szakembereket a részletekről kérdezni, kérdéseket feltenni. Az életnek mindig van értelme fő cím alatt egy-egy előadást tartott prim. dr. Sági Zoltán MD neuropszichiáter, és dr. Harmath Károly OFM atya. A Hitismereti Nap a Szent Teréz Székesegyházban hálaadó szentmisével zárult, amelyet Harmath atya vezetett.

Március:

Márciusban 10 településen szerveztünk előadást 9 előadó segítségével.

Március 6-án Budapesten találkoztunk a KAMMÉ Alapítvány és a KÉSZ elnökségének képviselőivel, hogy megbeszéljük a teendőinket a Kárpát-medencei magyar egység létrehozására. A megbeszélésen, ahol a KÉK felvállalta a horvátországi és a szlovéniai magyarokkal való kapcsolatfelvételt és együttműködést. Megbeszéltük, hogy részt vállalunk az Alapítvány egyéb programjaiban, feladataiban és szervezési munkáiban is.

23-án a Keresztény Értelmiségi Kör Nagyböjti Lelki Napot tartott Tóthfaluban. Vajdaság 16 településéről több, mint százan gyűltek össze Tóthfaluban a lelkigyakorlatos házban. A nap lelki vezetője ft. Palatinus István, szabadkai plébános, a Mária Rádió igazgatója volt. A Keresztény Értelmiségi Kör hagyományos Nagyböjti Lelki Napján Szentségimádás és gyónási lehetőség is volt Dobai István, Kormányos Zoltán és az előadó atya szolgálatának köszönhetően. Az összejövetel szentmisével zárult, amelyet Palatinus István atya vezetett.

Április:

Áprilisban Szabadkán, Töröktopolyán és Törökkanizsán szerveztünk előadásokat. Mindhárom előadást Szakály József atya tartotta.

Április 8-án a KÁMMÉ Alapítvánnyal együttműködve szervezetünk képviselői Harangozó László, szabadkai református lelkész kíséretében megtette első látogatását a horvátországi magyaroknál. Utunk a szlavóniai Harasztiba vezetett ahol találkoztunk és megbeszéléseket folytattunk  Szenn Péterrel a Horvátországi Református Keresztyén Egyház püspökével.

Április 26. és 28. között szervezetünk képviselői részt vettek anyaországi partnerszervezetük a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szokásos, tavaszi küldöttgyűlésén  A munka jellegű összejövetelt Veszprémben szervezték meg és a délvidékieken kívül ott voltak a felvidéki és a kárpátaljai partnerszervezetek küldöttségei is.

Május:

Májusban Szilágyin és Kúlán Orcsik Károly atyával, illetve Szabadkán Balcsák Szilárd atyával tartottunk előadásokat.

Május 25-én Barátkozási napot szerveztünk a Horgos melletti Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban. A mintegy száz résztvevő, akik Vajdaság 15 településéről érkeztek, illetve a találkozó vendégei a KÉK partnerszervezetének, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jánoshalmi és a budafok-budatétényi csoportjának képviselői, valamint a horvátországi Karancsról érkezett református testvérek. Ez volt az első közös program és hivatalos találkozó a vajdasági és a horvátországi magyarok között, ami a KÁMMÉ Alapítvány tervei szerint megvalósult. A szentmisét ft. Richter Mátyás, jánoshalmi káplán vezette. A találkozó előadással folytatódott. A jánoshalmi vendég atya, Szent Jusztinosz és az Eucharisztia címmel beszélt a keresztény filozófus, vértanú életéről és munkásságáról. Az összejövetel az ilyenkor szokásos KÉK évi közgyűlésének megtartásával zárult.

Június:

Júniusban Nagykikindán Orcsik Károly atya, Bezdánban pedig Sztrikovits János atya tartott előadást a KÉK helyi tagságának.

 Június 1-én a Keresztény Értelmiségi Kör is elhelyezte a tisztelet és emlékezés koszorúját Gróf Széchenyi István szegedi emlékművénél. A KÉK nevében Tomaš Teréz, a vajdasági civil szervezet elnökségi tagja, szabadkai csoportjának elnöke koszorúzott.

Június 21-én Tanácsülést tartott a KÉK a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban. Az összejövetelen legrészletesebben a jövő évi munkaprogramról tanácskoztak a KÉK Tanácsának tagjai. Az ok egyszerű: már idén – a témához kapcsolható előadásokkal és zarándoklattal - megkezdték a felkészülést a jövő évben Budapesten zajló 52. Eucharisztikus Világkongresszusra. Minden helyi szervezet képviselője, összesen 35 küldött, vett részt a szokásos összejövetelen.

Június 26-án következő szakaszába lépett a horvátországi magyarok és a Keresztény Értelmiségi Kör, illetve az anyaországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének együttműködése. A KAMME, vagyis a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány projektjének keretében ugyanis újabb, immár kibővített összetételű találkozóra került sor Doroszlón.

Július:

Július 10-én a Jánoshalmi KÉSZ és a szabadkai KÉK csoportok közreműködésével 38 gyermeket és 12 felnőttet fogadtunk Szabadkán és Palicson. A kirándulást a jánoshalmi Máltai Szeretetszolgálat Önkéntesei kezdeményezték, a szabadkai KÉK csoport, élükön Tomás Teréz elnök asszonnyal, viszont közbenjárt a város Önkormányzatánál, hogy a szegény sorsú gyerekek ingyen látogathassák a Szabadka nevezetességeit és a Palicsi Állatkertet. 

Július 12. és 14. között készülve a jövő évi Eucharisztikus Kongresszusra zarándokutat szerveztünk a horvátországi Ludbregbe, az Eucharisztikus csoda helyszínére, ahol Jézus Vérét őrzik. A zarándokút lelki vezetője dr. Harmath Károly ferences atya volt, a KÉK elnökségi tagja.

Augusztus:

Augusztus 5-én és 6-án a KÉK folytatva a KÁMMÉ Alapítvánnyal kötött megegyezéseinek megvalósítását, hosszú, mintegy két hónapig tartó levelezések és egyeztetések után ellátogatott Szlovéniába, hogy az ott élő magyarokkal is felvegyük a kapcsolatot a Kárpát-medencei magyar egység megteremtése érdekében. Három településen is tárgyaltunk a lehetséges együttműködések formáiról.

Augusztus 23. és 25. között Vajdasággal ismerkedtek a beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének képviselői, a Vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör vendégeiként. A beregszászi csoport két napon át Kanyó Ervin, szabadkai idegenvezető vezetésével utazta be Vajdaság egy részét. A kárpátaljai vendégek élményekben gazdag két vajdasági napját követően viszont látogatásra hívták meg a délvidékieket.

Augusztus 31-én a Keresztény Értelmiségi Kör a nyugat-bácskai Doroszlón ünnepelte meg Szent Ágoston hippói püspök, egyházatya és filozófus, a szervezet védőszentjének ünnepét, ahova Vajdaság több településéről mintegy nyolcvan résztvevő érkezett. A megjelenteket Klemm Valéria, a doroszlói szervezet elnöknője és Szabó Károly, a KÉK elnöke köszöntötte. A rendezvény lelki vezetője és előadója ft. Verebélyi Árpád főesperes, a doroszlói kegyhely igazgatója volt.

Szeptember:

Szeptemberben Szilágyin Balcsák Szilárd atya, Szabadkán pedig Dezső Péter ferences atya tartott előadást a KÉK helyi tagságának. A szabadkai csoportban nagy érdeklődéssel bírt Péter atya előadása, amit az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésre szánt. Előadása, amely Az Eucharisztia, mint a keresztény élet csúcsa és forrása címet viselte, több mint 40 érdeklődőt vonzott.

Szeptember 14-én Mert nem csak magadnak születtél – Jövőnk a múlt tükrében címmel Budapesten tartotta XII. kongresszusát a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Parlament Felsőházi termében. A rendezvényen szervezetünk 8 tagú delegációja is részt vett.

Szeptember végén a Keresztény Értelmiségi Kör közvetítésével Neszmélyi művészeti alkotótáborban vettek részt a délvidéki magyar alkotók (Molnár Imre-Mirkó, Molnár Bea és Molnár László), és a meghívásnak eleget tettek a fotópályázat vajdasági díjazottai is (Fejfár János és Molnár Edvárd). Az alkotó tábor igencsak eredményesnek bizonyult, hiszen mindhárom képviselő művei szerepeltek a Józsa Judit Galériában megrendezett nagysikerű kiállításon. Molnár Imre-Mirkó rajza pedig a tárlat plakátjára és meghívójára is rákerült.

Október:

Októberben Szabadkán ft. mgr. Szakály József, címzetes prépost tartott előadást, melyen ismertette a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészüléshez a legfontosabb tudnivalókat.

Október 5-re a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) egynapos, Kárpát-medencei összmagyar zarándoklatot szervezett Kalocsára, melyre meghívta a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) tagjait is. Vajdaságból kb. 100-an vettek részt a zarándoklaton. Bánatból egy kisbusszal, Kúla környékéről egy nagybusszal, csakúgy, mint Szabadkáról. 

Október 12-én a Keresztény Értelmiségi Kör a Gyöngyvirág Nőegylettel együttműködésben Kálmány Lajos halálának 100. évfordulójára, és annak mesemondójára emlékezve tartotta meg Egyházaskéren a Hitismereti Napját. Előadónk mgr. Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutató volt. Az előadás témája: Vidéki magányban is lehet korszakalkotót teremteni - 100 éve hunyt el Kálmány Lajos pap-néprajzkutató.

Október 25. és 27. között a kölcsönös bizalom, tisztelet és érdekeltség jegyében zajlott a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Őszi Küldöttgyűlése és ennek keretein belül a KÁMME (Kárpát-Medencei Magyarság Evangelizációjáért) Alapítvány munkaértekezlete Debrecen egyik legcsodálatosabb épületében, a Kölcsey Központban. A harminc határon túli szervezet között, melyek a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Horvátországból érkezett, ott voltunk mi is, a Délvidékről, a KÉK képviselői, Szabó Károly elnök vezetésével. A háromnapos tanácskozáson kötötték meg és írták alá a KÁMME Alapítvány és a határon túli szervezetek, így a délvidéki régió nevében, a KÉK közötti Együttműködési Megállapodást.

November:

Novemberben Kisoroszon Király Tibor atya, Kúlán pedig Zsúnyi Tibor atya tartott előadást a KÉK helyi tagságának.

7-én rendhagyó Biblia Napot szervezett a Keresztény Értelmiségi Kör. Több mint százan, Vajdaság 14 településéről érkeztek a KÉK tagok és szimpatizánsok a Szabadkán szervezett érdekfeszítő eseményre. DDr. msgr. Rokay Zoltán, címzetes prépost a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának nyugalmazott professzora a hamarosan kiadásra kerülő Jób könyve című kötetet mutatta be.

December:

Decemberben Szabadkán egy házaspár, Komjáti Anna és Molnár Imre az El Camino zarándokai tartottak előadást, melyben beszámoltak zarándokútjuk élményeiről, de nehézségeiről is. Az előadás igen nagy érdeklődést váltott ki, hiszen mintegy harmincan hallgatták meg.

December 7-én újra szép számban gyűltek össze a Keresztény Értelmiségi Kör tagjai és szimpatizánsai a Horgos melletti Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban advent második vasárnapja előtt. A 19 vajdasági településről érkezett résztvevő a KÉK hagyományosan, minden év december első szombatján megrendezésre kerülő, Adventi Lelki Napján vett részt. Az Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született! (Gal 4,4) elnevezésű lelki napot ft. dr. Orcsik Károly, egyháztörténész, adorjáni plébános tartotta.


Általános összefoglaló és észrevételek:

           

A következő, nem egyéni támogatóink, illetve nyertes pályázataink voltak 2019-ben:

            Amerikai Püspökkari Konferencia, Bethlen Gábor Alap, Szekeres László Alapítvány, Rákóczi Szövetség, KÁMME Alapítvány.

            Egyéni támogatónk: 143 tagdíjat fizető KÉK tag. Ezen felül a tagsági díj kifizetése alól fel vannak mentve: 40 pap és 3 református lelkész, 6 állandó diakónus, 3 szerzetes pap, illetve 5 személy, mint előadó, vagy mint szervezetünk adományozója. Mindösszesen 200 aktív tagunk van.

Amint az előző években, úgy 2019-ben is tovább folytattuk az előadások szervezését Vajdaság településein. A múlt évben összesen 24 előadást tartottunk, 12 KÉK helyi csoportban.

Hét egész napos programot szerveztünk 2019-ben. Ezeket a programokat egyértelműen a tömegesség jellemezte. Mindegyiken több mint 100 résztvevő volt.

 Statisztikai adataink szerint 2019-ben a következő helyi csoportjaink voltak aktívak: Adorján, Bácsföldvár, Bezdán, Csantavér, Doroszló, Magyarkanizsa, Nagykikinda, Kishegyes, Kisorosz, Kúla, Magyarcsernye, Óbecse, Orom, Oromhegyes, Szabadka, Szilágyi, Törökbecse, Törökkanizsa és Töröktopolya.

Kérjük azokat a KÉK tagokat, akik nem találták meg a településüket a fenti jegyzékben, de szeretnék, ha a KÉK helyi csoportja aktívan is működne településükön, jelentkezzenek az iroda telefonszámán: 024/552-539, vagy a 064/1-5678-47-es mobilszámon vagy az email címünkön: kek@tippnet.rs. Ezekre a településekre a KÉK elnökségének küldöttsége személyesen ellátogat, és megbeszéljük az ottani helyi csoport létrehozásának, további működtetésének lehetőségeit.

Várjuk egész Vajdaság területéről azoknak a plébánosoknak a jelentkezését is, akik bizalommal vannak a KÉK tevékenysége iránt, és szívesen részt vállalnának törekvéseinkben, segítségünkre lennének a szervezésben, illetve előadásaikkal a helyiek mellett, ellátogatnának más településekre is.

 

A KÉK tagságáról:

 

            A fentiekből látható, hogy elsősorban azokra a helyi csoportokra összpontosítottunk ahol működő, aktív elnökség van. Továbbra is mindenki, aki rendszeresen fizeti a tagsági díjat, szervezetünk aktív tagja marad, és élvezi mindazokat a kedvezményeket, amelyeket bizonyos programok szervezésénél nyújtunk, tekintet nélkül arra, hogy a településen működik-e aktív csoport. Ez annyit jelent, hogy minden kedvezményük megmarad és a KÉK által rendezett előadásokat szervezetten látogathatják saját szervezésben, vagy a településükhöz legközelebb eső aktív csoporthoz csatlakozva.

            A KÉK tagjai Vajdaság 40 településén élnek. 2019. december 31-ével bezárólag 321 személy tagja a szervezetünknek. 2019-ben 18 új tag írta alá a belépési nyilatkozatot, 42 személyt pedig törölnünk kellett a listáról a tanácsülés határozata alapján, mivel már több mint két éve nem fizettek tagdíjat.

            A Keresztény Értelmiségi Kör, belépve működésének tizenhetedik esztendejébe, továbbra is Vajdaság legnagyobb (vallási) magyar civil szervezete, és területileg is legjobban fedi a magyarlakta településeket. Tevékenységünket igyekszünk úgy szervezni, hogy minél szélesebb körben megszólítsuk a vajdasági magyar embereket, mind az értelmiségieket, mind a többi érdeklődő embert, akik hitbeli tudásukat bővíteni, gazdagítani szeretnék.

            Az itt élő és szolgáló papjaink egy részének és a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének köszönhetjük a komoly szellemi és tartalmi támaszt. Ezen felül a KÉSZ az elmúlt nyolc évben anyagi támogatást is jelent szervezetünk számára, sőt 2019-től a Kárpát-medencei Magyar Evangelizációért Alapítványán keresztül is támogatja szervezetünket.

              Az év folyamán megszakítás nélkül teljes, alapos és naprakész tájékoztatást biztosítunk honlapunkon: www.kek.org.rs valamint Facebook oldalunkon is: https://www.facebook.com/keresztenyertelmisegikor továbbá három éve előadásaink egy része meghallgatható a YouTube közösségi portálon: https://www.youtube.com/channel/UCDNdRGZ6IQXeI3w3mv7VJlg/featured

           

Az évi tagsági díj továbbra is 1000 dinár. Az egy háztartásban élők esetében a második fél a tagdíj felét fizeti. Aki az elmúlt egy-két évben nem fizetett tagsági díjat annak küldtünk befizetőlapot, kérjük, írja rá az összeget és fizesse be, vagy adja át a helyi csoport pénztárosának. Előre is köszönjük.

Szervezetünk önkéntes adományokat is elfogad. Bankszámla számunk: 310-174182-12

Köszönjük, hogy szervező munkájukkal és részvételükkel segítetik a KÉK munkáját!

           

Várjuk észrevételeiket, ajánlataikat és ötleteiket a jövőnkre vonatkozóan!

Szabadka, 2020. március 3.

 

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége nevében:

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31