A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2018. évre

Január:

Az év első hónapjában az iroda a 2017-es projektumok elszámolását végezte, valamint új pályázati lehetőségek után nézett. 

Február:

Februárban két előadást tartottunk. Egyet Szabadkán, amelyet prim. dr. Kasza Bálint tartott, és egyet az adorjáni helyi csoportban. Itt az előadást Szakály József atya tartotta.

5-én elnökségi ülést tartottunk Újvidéken a Ferences Rendházban, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk az előző évről szóló beszámolót, és megerősítettük a 2018-as programtervet. Az elnökség döntést hozott arról, hogy az év folyamán, több programmal is megemlékezünk a Szabadkai Egyházmegye önállóságának 50 éves évfordulójáról. Ebből az alkalomból, hitismereti napot tartunk és egy kalocsai zarándoklatot is szervezünk, tekintettel, hogy az egyházmegyénk a trianoni békeszerződés után ettől az érsekségtől szakadt el. Az elnökség döntése értelmében, ebben az évben is megtartjuk a szokásos nagyböjti és adventi lelki napot, a barátkozási napunkat, szervezetünk védőszentjére, Szent Ágostonra külön programmal emlékezünk. Részt vállalunk és veszünk testvérszervezetünk, a magyarországi KÉSZ Kárpát-medencei közös programjaiban, valamint előadásokat szervezünk a KÉK helyi csoportjaiban Vajdaság szerte.

Március:

Márciusban Óbecsén, Bezdánban és Törökkanizsán szerveztünk előadásokat. Mindhárom előadást Szakály József atya tartotta.

Március 17-én: „Az ember földi életének minden pillanata és minden eseménye elvet valamit a lelkében.” Thomas Merton gondolatának jegyében tartotta meg érdekfeszítő előadást ft. Zsúnyi Tibor bácskertesi plébános, a KÉK nagyböjti lelki napján. Az egy napos programon 14 vajdasági településről több mint 110-en vettek részt.  A rendezvény délelőtti részét követően azokat a résztvevőket, akik így kívánták három atya: ft. Széll József, ft. Sztrikovits János és ft. Zsúnyi Tibor várta a húsvéti gyónás elvégzésére. Egyéni imára ugyancsak volt lehetőség. A lelki nap délutáni óráiban a résztvevők elvégezték a keresztutat és szentmisén vettek részt a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban.

Április:

Április 7-én több, mint száz résztvevő volt jelen Vajdaság egész területéről Az egyházi struktúra kialakulása, 50 éves a Szabadkai Egyházmegye címmel meghirdetett Hitismereti Napon. Az érdeklődés nem csupán a témának, hanem az előadóknak is szólt, miután a két fiatal atya több oldalról közelítette meg a témakört, és érdekfeszítő előadást tartott a szabadkai Diákotthonban. Az első előadást ft. dr. Orcsik Károly tartotta Ókori egyháztörténelem címmel. Az előadás során az ókori egyház történetének első három évszázadába nyerhettek betekintést a résztvevők, az első pünkösdtől a Niceai zsinatig. A Hitismereti Nap második előadását ft. dr. Csizmár Oszkár tartotta A püspöki szolgálat értelmezése az egyházaknál címmel. Az előadásokat követően a két előadó, Orcsik és Csizmár atya is számtalan kérdést kapott a hallgatóságtól, és a beszélgetés a szünet alatt is folytatódott. A Hitismereti Nap témája ugyanis kimeríthetetlennek bizonyult. A rendezvény résztvevői ezután a Szent Teréz Székesegyházban közös szentmisén vettek részt. Msgr. Stjepan Beretić, a bazilika plébánosa celebrálta a misét, és szentbeszédében ismertette a basilica minor történetét és az egyházmegye jubileumáról is szólt. 

Május:

Május 4. és 6. között szervezetünk képviselői részt vettek anyaországi partnerszervezetük a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szokásos, tavaszi küldöttgyűlésén. A munka jellegű összejövetelt a magyarországi Tiszafüreden szervezték meg és a délvidékieken kívül ott voltak a felvidéki és a kárpátaljai partnerszervezetek küldöttségei is. Az ülésen az előző évi tevékenység megtárgyalása, a 2018-as országos programok ismertetése mellett a társszervezetek beszámoltak a saját és a közös programjaikról, a KÉSZ helyi csoportjai pedig ismertették a saját működésüket.
A tavaszi közgyűlés résztvevői megtekintették Az idők jelei című filmet, mely az erények megjelenési formáit, mindennapi szerepét, fontosságát mutatja be újszerű, izgalmas módon. A film valójában egy hároméves projekt munkájának a befejezése is, melynek keretében három könyvet is megjelentetek a projekt kivitelezői. A KÉK küldöttsége két- és többoldalú megbeszéléseket folytatott az összes határon túli partnerszervezetekkel, illetve a KÉSZ helyi csoportjaival is, a további együttműködésről és a közös programokról.

Május 26-án szentmisével és Néri Szent Fülöpről szóló szentbeszéddel vette kezdetét a Keresztény Értelmiségi Kör idei Barátkozási Napja. A Horgos melletti Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban egész Vajdaság 16 településéről, több mint 80-an vettek részt a hagyományos összejövetelen. A szentmisét az egész napos rendezvény vendége a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből érkezett ft .Laczkó István tartotta.  A szentmisét követően a vendégelőadó röviden bemutatkozott az összejövetel résztvevőinek, miután először vett részt KÉK rendezvényen. A Barátkozási Napon az Idők jelei címmel tartott két előadást. A kiinduló pontot az a kiadvány jelentette, amelyet a KÉK partnerszervezete, a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jelentett meg. Az idők jelei program részeként az Újra néven nevezzük című könyv immár a harmadik része annak a sorozatnak, amely a keresztény élet időszerű kérdéseivel foglalkozik. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre gondozásában megjelent kötet keresztény alapokon elemzi a magyar társadalom, a közélet és a politikum helyzetét. A 2018-as kiadvány elemzése a négy sarkalatos erényre, az igazságosságra, a mértékletességre, az erősségre és az okosságra épül. A két előadást követően számtalan kérdést intéztek a résztvevők az előadóhoz és kifejezték kérésüket, hogy az atya rövid időn belül újra látogasson el egy KÉK valamelyik rendezvényére. Az összejövetel résztvevői a délutáni órákban műhelymunkát tartottak, amely során felvázolták azokat az irányvonalakat és lehetőségeket, amelyek a civil szervezet további zökkenőmentes és eredményes tevékenységét segítik elő. Számtalan jó gondolat, új ötlet, biztos jövőt ígérő kezdeményesről esett szó, amelyek mind beépíthetők az elkövetkező évek munkájába. A műhelymunka pedig azt bizonyította, hogy a tagság kész a további aktív munkára és folyamatos részvételre minden megmozdulásban és rendezvényen a KÉK további fejlődése érdekében. Ezután a Barátkozási Nap résztvevői közösen fogyasztották el az ízletes ebédet, majd megtartották a Keresztény Értelmiségi Kör évi közgyűlését. A munkaelnökség megválasztását követően meghallgatták és el is fogadták a KÉK elnökének beszámolója a két közgyűlés közötti időszak tevékenységéről. A civil szervezet Felügyelő Bizottsága pénzügyi jelentést tett közzé, a 2018-as évi pénzügyi tervet is elfogadták. A KÉK elnökségének oszlopos tagja, Papp Mihály a közelmúltban elhunyt, ezért új tagot kellett választani. Egyhangúlag szavazta meg a tagság, hogy a vezetőségi testület tagja és egyik alelnöke Dömösi Mária, nagykikindai KÉK tag legyen.

Június és Július:

Június és július hónapban a Keresztény Értelmiségi Kör irodájában szünetelt a munka, mivel a szervezet irodavezetője szívműtéten esett át. Távollétében a legfontosabb irodai munkákat Stausz Edina és Tomaš Teréz látták el, ezzel is segítve, hogy semmilyen adminisztratív és szervezési munka ne maradjon el, ami a KÉK további működéséhez elengedhetetlen volt. 

Augusztus:

Augusztus 25-én újra találkoztak a KÉK tagjai, és védőszentje Szent Ágoston napját, immár hagyományosan idén is megünnepelte a civil szervezet. Augusztus végén Kúláé volt a megtiszteltetés, hogy szervezője és házigazdája lehessen a rendezvénynek. Az összejövetelen több mint tíz vajdasági településről mintegy száz érdeklődő vett részt, sőt a KÉK partnerszervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-tétényi csoportjának képviselői is Vajdaságba utaztak az ünnepség alkalmából. Ahogyan azt a vendégelőadó megállapította: a csoportok itt a Vajdaságban és az anyaországban is egyenként morzsák ugyan, de együtt a kenyeret alkotják. A Szent Ágoston napi összejövetel előadója és fő vendége Budapestről érkezett. A jelenlevőknek dr. Makláry Ákos parókus, a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke tartott két, vetítéssel összekötött érdekfeszítő előadást. A közös ebéd és közösen meghallgatott előadások után a kúlai Szent Ágoston napi ünnepség résztvevői a helyi Görög-katolikus parókiát és templomot tekintették meg. Ezt a parókiát 60 évvel ezelőtt alapították, majd a templomépületet 1983-ban építették meg és Szent Jozafat névre szentelték fel. A nap végén a KÉK védőszentjének, Szent Ágoston tiszteletére szervezett ünnepség résztvevői a kúlai Szent György katolikus plébánia templomban hálaadó szentmisén vettek részt. A KÉK élő és elhunyt tagjaiért bemutatott szentmisét ft. Juhász György, esperes kúlai plébános, msgr. Miocs József, a Paulinum rektora, Makláry Ákos parókus valamint ft. Szabadi Károly, verbászi plébános koncelebrálta..

Szeptember:

Szeptember 22-én Szabadkán tartották meg a KÉK elnökségének ülését. A megjelentek elemezték a folyó év addigi tevékenységének megvalósítását és a még megtartásra váró rendezvények realizálásának lehetőségeit. Az elnökség megvitatta a 2019-es év tevékenységeinek tervét. Maradnak a zarándoklatok és az egész napos programok. A helyi csoportoktól az elkövetkező időszakban nagyobb az elvárás. Aktívabban kell és lehet önállóan is szervezniük olyan előadásokat, vagy egyéb rendezvényeket, amelyek kiváltják a településük tagságának érdeklődését. Mint mindig, 2019-ben is lesznek hazai és magyarországi előadók. 

Október:

Októberben kilenc településen: Kishegyesen, Kúlán, Töröktopolyán, Óbecsén, Bezdánban, Adorjánon Oromon, Nagykikindán és Magyarkanizsán tartottunk nyilvános előadást öt előadó segítségével.

Október 6-án a KÉK tagjai és rokonszenvezői, egy autóbusszal, mintegy 60-an egész Vajdaság területéről, Szakály József szabadkai plébános atya vezetésével Máriaremetére zarándokoltak. Csatlakoztunk partnerszervezetük, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hagyományos országos zarándoklatához és így közösen több mint 600-an imádkoztunk és adtunk hálát a Szűzanya oltalmáért.

26. és 28. között A KÉK partnerszervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége idei őszi küldöttgyűlését Nyíregyházán tartották, amelynek keretében a Kárpát-medencei munkaértekezletre is sor került. A három napos összejövetelre a KÉK képviselői Szabó Károly elnök vezetésével is meghívást kaptak. A gyűlés az első két napban a szokásos küldöttgyűlési napirend szerint zajlott, majd a harmadik napon a KÉSZ őszi küldöttgyűlésének több hazai és minden határon túli résztvevője folytatta a munkát. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) határon túli magyar társszervezeteivel újabb értekezletet tartott. A Kárpát-medencei munkaértekezlet a három évvel ezelőtt megtartott találkozó záradékaira támaszkodva, valamint a 2017-es tatai küldöttgyűlés munkájából született Küldetésünk című füzet Kárpát-medencei együttműködésre vonatkozó fejezetét figyelembe véve folytatta Nyíregyházán a munkát. Rövid, áttekintő helyzetképet adott minden határon túli résztvevő (a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör, a kárpátaljai KÉSZ-csoport, a rimaszombati Katolikus Kör és a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktatóközpont)  az anyaországon kívül élő magyarság, illetve a KÉSZ társszervezeteinek helyzetéről. Így született meg egy átfogó kép arról, hogy milyen a kereszténység helyzete, megítélése a régióban. Mi változott 2015 óta. A néhány órás megbeszélés és műhelymunka eredményeként a legfontosabb kérdésre is megfogalmazták a választ, vagyis arra, hogy hogyan látják a keresztény értelmiség helyét és szerepét valamint mozgásirányát a közeljövőben. Erről közleményt jelentettek meg: „ A találkozón – melynek célja a szervezetek közötti együttműködés középtávú stratégiájának meghatározása volt – részt vettek a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör, a kárpátaljai KÉSZ-csoport, a rimaszombati Katolikus Kör és a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktatóközpont vezetői és tagjai. A rendezvényre rányomta bélyegét a határon túli magyarság körében tapasztalható általános negatív tendenciák jelenléte, a népességfogyás, elvándorlás és a különösen Kárpátalja esetében mutatkozó nemzetiségi ellentét. A kihívásokra válaszul a keresztény civil szervezetek képviselői kidolgozták azokat az alapvető közös sarokpontokat, melyek mentén a közeljövőben új stratégiát kívánnak alkotni, ami az elkövetkező évek együttműködésének alapja lehet. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy elsődleges szempont a megmaradás elősegítése, a helyben maradottak támogatása. Hasonlóképp fontos szerepet játszik a keresztény és nemzeti öntudat fejlesztése, a történelmi évfordulók együttes megünneplése. Mindegyik fél sürgette közös zarándoklatok megszervezését, a helyi szervezetek információs hálózatainak megerősítését. Ez elvezethet a kapcsolattartás hatékonyabbá tételéhez, konzorciumi pályázatok és programok kidolgozásához. A megfogalmazott célok mentén a szervezetek vezetői által kijelölt operatív csoport fogja megalkotni a KÉSZ és társszervezetei új középtávú Kárpát-medencei stratégiáját.”

November:

Novemberben öt településen: Bezdánban, Törökbecsén, Magyarkanizsán Kisoroszon és Oromon tartottunk előadást öt előadó segítségével.

November 15-én Kalocsára zarándokoltunk. Úti célunkat ezúttal a Szabadkai Püspökség önállóságának 50. évfordulója határozta meg, ugyanis a bácskai püspökség ebből az érsekségből vált ki a trianoni paktum után. Kalocsára Szabadkáról egy nagybusszal, Bezdánból és Magyarcsernyéről pedig egy-egy kisbusszal érkeztek a zarándokok. Az egész napos program keretében részt vettünk egy szentmisén, amelyet Bábel Balázs érsek úr mutatott be nekünk, majd megismerkedtünk az érsekség és a város nevezetességeivel. Tartalmas, léleképítő napunk volt.

December:

December 1-én, szombaton, 15 vajdasági településről, valamint Esztergomból és Budafok-Tétényről több mint 90-en vettek részt a KÉK hagyományos Adventi Lelki Napján a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban. A lelki vezető dr. Horváth Endre, csonoplyai plébános, a TKI vezetője volt, aki elmélkedéseinek mottójaként Szent Pál szavait választotta: „Krisztus értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok” (2Kor 8,9). A szentgyónás elvégzéséhez négy pap állt rendelkezésre a lelki megtisztulásra váróknak.  Horváth Endre atya mellett, a szentgyónásban segítettek ft. Dobai István, ft. Kormányos Zoltán, ft. Balcsák Szilárd. A találkozó szentmisével zárult, melyet ft. Horváth Endre és ft. Kormányos Zoltán mutatott be. 

 

Szabadka, 2019 januárjában 

                                                                                   A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége 

 

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31