A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2017. évre

Január:

Előkészületeket végeztünk a KÉSZ új elnökségével való találkozóra, melyet Szabadkán szerveztünk az Augustinianum épületében, valamint a KÉK elnökségi ülésének anyagát készítettük. Ezen felül új pályázati lehetőségek után néztünk, és a 2016-os projektumok elszámolását végeztük. 

Február:

Februárban 5 településen tartottunk nyilvános tribünt 4 előadó segítségével.

3-án Szabadkán tartott közös elnökségi ülést a Keresztény Értelmiségi Kör a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségével. A két szervezet már hét éve működik együtt, és ez idő alatt több közös gyűlést is tartottak, de a mostaninak az adott indítékot, hogy a magyarországi KÉSZ új elnöksége, élükön új elnökükkel jött el hozzánk. A gyűlésen az új elnök dr. Makláry Ákos atya mellett jelen volt a KÉSZ leköszönő elnöke, dr. Osztie Zoltán atya is. A találkozó lehetőséget adott arra, hogy a KÉSZ új vezetősége megismerkedjen a KÉK elnökségével és szervezetünk tevékenységével. A kétnapos találkozón új baráti kapcsolatok teremtődtek, és új ötletekkel gazdagodott a két szervezet együttműködési programja.

8-án elnökségi ülést tartottunk a KÉK székházában, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk az előző évről szóló beszámolót, és megerősítettük a 2017-es eseménydús programtervet. Az elnökség döntést hozott arról, hogy az év folyamán, Szent László emlékére, a Fatimai jelenések 100. évfordulójára és a reformáció 500. évfordulójára való tekintettel, tevékenységünk egyik hangsúlyát az ezekről a jubileumokról való megemlékezésre fektetjük.      Emellett helyi csoportjaink önálló munkáját próbáljuk erősíteni. A Barátkozási Nap ebben az évben is a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének képviselőivel karöltve folytatódik, amelynek keretében zarándoklattal és előadóikkal csatlakoznak a rendezvényünkhöz.

18-án a Fatimai jelenések 100. évfordulójára emlékezve A katolikus Mária-tisztelet dogmatikus és liturgikus vonatkozásai címmel hitismereti napot tartottunk a Szabadkai Diákotthonban. A több mint 120 jelenlevőnek ft. Kara Nándor és ft. Szakály József plébánosok tartottak előadásokat.

Március: 

Márciusban 6 előadó segítségével 10 településen tartottunk nyilvános tribünt.

18-án szervezetünk a szabadkai Diákotthonban tartotta meg Tanácsülését. A Tanács tagjai megvitatták és elfogadták az előző év gazdag tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a folyó évre tervezett aktivitásokat. Megvitatták az eddigiektől némileg eltérő programok eredményességét. Ugyanis a helyi csoportok nagyobb hozzájárulása bővülő lehetőségeket eredményezett: 2017-ben saját előadókat hívtak és bővítették a témaköröket. A helyi csoportok elnökei beszámoltak a 2016-ban helyben végzett tevékenységükről. Szó volt a soron lévő választásokról mind az elnökséget, mind a helyi csoportokat illetően. Mindez a tagság hatásköre, vagyis hogy értékelje az elnökségek munkáját, megváltoztassa, vagy megerősítse az eddigi vezetőségi összetételt. Ezúttal is sor került a passzív, tagsági díjat nem fizető és a rendezvényekről elmaradó tagok törlésére. Arról is döntés született, hogy a tagsági díj a 2018-as évben is változatlanul évi1 000 maradjon, a második családtagnak pedig 500 dinár.

Április:

Áprilisban 8 településen tartottunk nyilvános tribünt, 7 előadó segítségével.

1-én húsz vajdasági helységből, mintegy száz érdeklődő vett részt a KÉK hagyományos nagyböjti lelkinapján a Horgos melletti Domus Pacis ferences lelkigyakorlatos házban. Dr. Harmath Károly OFM, a KÉK alelnöke volt a nap lelki vezetője. Három részes előadásának összefoglaló címe: Nagyböjti gondolatok Ferenc pápa körlevele alapján. A lelki nap derekán megtartott több órás szünetben a jelenlévők elvégezhették nagyböjti gyónásukat, egyéni imát végezhettek és meglátogathatták a Domus Pacis kör alakú kápolnáját. A gyónást négy atya segítette: ft. Dobai István, ft. Szél József, ft. Savelin Zoltán és dr Sóti János jezsuita atya. Az egy napos összejövetel szentmisével zárult, amelyet ft. Dobai István és Ft. Savelin Zoltán vezetett. 

Április 21. és 23. között szervezetünk képviselői részt vettek anyaországi partnerszervezetük a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szokásos, tavaszi küldöttgyűlésén. A munka jellegű összejövetelt az észak-magyarországi Csornán szervezték meg és a délvidékieken kívül ott voltak a felvidéki, az erdélyi és a kárpátaljai partnerszervezetek küldöttségei is. Az ülésen az előző évi tevékenység megtárgyalása, a 2017-es országos programok ismertetése mellett döntés született egy alapítvány létrehozásáról is. A társszervezetek beszámoltak a saját és a közös programjaikról, a KÉSZ helyi csoportjai pedig ismertették a reformációval kapcsolatos témák feldolgozását. 

A tavaszi közgyűlés résztvevői megtekintették A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztő filmet, megismerkedtek az összejövetelnek otthont adó Premontrei Apátság épületével, a Nagyboldogasszony- és a Jézus Szíve templommal, valamint a város nevezetességeivel. A KÉK küldöttsége két- és többoldalú megbeszéléseket folytatott az összes határon túli partnerszervezetekkel, illetve a KÉSZ helyi csoportjaival is, a további együttműködésről és a közös programokról.

Május:

Májusban 4 településen tartottunk nyilvános tribünt 3 előadó segítségével.                                

12. és 14. között Nagyváradra, a Szent László év központi ünnepségére szerveztünk háromnapos zarándokutat. Az 55 személyes autóbusz ezúttal is megtelt. A központi ünnepségre elhozták Győrből Szent László ereklyéjét, a szentmisét és az ünnepi körmenetet pedig maga Erdő Péter bíboros vezette. Az Arany János évforduló miatt ellátogattunk Nagyszalontára, továbbá Aradra is, ahol a város megtekintése után elhelyeztük a kegyelet virágait az aradi vértanúk kivégzésének emlékhelyén. 

27-én egész Vajdaságból és az anyaországból is érkeztek vendégek a KÉK hagyományos Barátkozási Napjára. A Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban több mint 130-an gyűltek össze, több mint 20 településről. A találkozóra meghívott vendégek ebben az esztendőben a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tolnai és faddi képviselői voltak. A résztvevők először a Boldogasszony Iskolanővérek bánáti tevékenységéről hallgattak meg színes beszámolót Koncz M. Julianna Nagybecskereken szolgáló szerzetes nővér előadásában. Ezután szabadtéri szentmisén vettek részt, amelyet Rostás Jenő címzetes apát, faddi plébános és Ravasz Csaba tolnai plébános koncelebrált. A Barátkozási Napon a jó hangulatban közösen elfogyasztott ebédet követően a magyarországi vendégek mutatkoztak be, illetve ismertették a KÉSZ tevékenységét. Dr. Saramó Márta, a KÉSZ tolnai elnöke külön kiemelte, hogy milyen szoros kapcsolat fűzi őket a délvidékiekhez: a civil szervezetek együttműködése mindkét fél számára sok tapasztalatot hozott. Hat évvel ezelőtt a KÉK tagság egy kis csoportja Tolnában tette le az állampolgársági esküt, és a KÉSZ-KÉK barátság is hozzájárult Palics és Tolna partnertelepülési együttműködésének létrejöttéhez. Bedekovityné Pál Magdolna, a faddi KÉSZ elnöke arról szólt, hogy milyen szerteágazó lehetőségeket biztosít a baráti együttműködésre a KÉK-KÉSZ, sőt már más kárpát-medencei vallási civil szervezettekkel való szoros barátságra is. A két vendég-plébános a tolnai, illetve a faddi egyházi életről számolt be röviden.

A tisztújító Évi Közgyűlésen a szokásos beszámolókon túl négy éves időszakra megválasztották szervezetünk új vezetőségét az alábbiak szerint:

A KÉK elnöke: Szabó Károly, hitoktató

A KÉK elnökhelyettese: Miskolczi József, vállalkozó

- A KÉK alelnökei: Dr. Harmath Károly OFM, az Agape igazgatója, újvidéki rendházfőnök

Ft. mgr. Szakály József, szabadkai plébános

Ft. dr. Orcsik Károly, adorjáni plébános

Msgr. Fiser János, padéi plébános, általános helynök

Kanyó Anikó, a Fáklya (volt KÉKifi) elnöke

Szilágyi Edit, nyugalmazott jogász

Tomaš Teréz, hitoktató

Papp Mihály, nyugalmazott tanár

      Regécz László, közgazdásztechnikus

A KÉK Ellenőrző Bizottsága, elnök: Béres Zoltán, matematika tanár, tagok: Péjity Iván, kereskedő és Stausz Edina tisztviselő.

Június:

Júniusban 2 településen szerveztünk előadást 2 előadó közreműködésével.

10-én jó hangulatú sikeres könyvbemutatót tartott a Keresztény Értelmiségi Kör Óbecsén. A Hogy együtt énekelhessünk címmel megszervezett találkozón a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által megjelentett Kárpát-medencei népénekgyűjteménnyel ismerkedhetett a Szent Antal templomban megjelent szép számú közönség. A kiadványról, annak elkészítéséről Dr. Galgóczy Gábor a KÉSZ társelnöke beszélt, míg a másik vendég Csizovszki László, a KÉSZ elnökségi tagja a KÉSZ-KÉK barátságról szólt. Ezután Ft. mgr. Szakály József, a KÉK alelnöke a kiadványban szereplő népénekekről, a templomban való együtt-éneklés fontosságáról, hiterősítő, lelket gazdagító hatásáról beszélt. A szabadkai plébános irányításával az óbecsei Alsóvárosi Szent Antal Felnőtt Kórus és a Szent Antal Liliomai kórus, Simovics Balázs kántor vezetésével és a moholi Szent György templom énekesei Lakatos Zsolt kántor vezetésével, részleteket énekeltek a kötetben szereplő ismert vagy éppen ritkán énekelt, de annál szebb népi énekekből. 

27-én Szent László évében a KÉK tagjai is részt vettek Gomboson a templombúcsún. Bácskában ez az egyetlen Szent László védelme alatt álló plébánia. A szentmisén a bánságban élő KÉK tagok is részt vettek. Összesen hét bácskai és bánáti település tagsága imádkozott együtt Hočevar belgrádi érsek úrral és a jelenlevő plébánosokkal. 

Július:

Július 15-én nagy érdeklődés kísérte a Keresztény Értelmiségi Kör Mária jelenésekről és magyar Mária tiszteletről szóló Törökbecsén megszervezett Hitismereti Napját. Vajdaság 21 településéről, több mint 140 érdeklődő vett részt a programon. A Mária jelenésekről dr. Harmath Károly OFM, a KÉK alelnökének mélyreható előadást tartott. A délelőtt második előadását a Magyar Mária tiszteletről ft. Verebélyi Árpád, a doroszlói kegyhely igazgatója, Gombos és Doroszló plébánosa tartotta, aki igen érdekfeszítő és több új tényt is feltáró előadással lepte meg a jelenlévőket. Elmondta, hogy elemi erővel tör fel a Mária-tisztelet, ami nem a hittől és Istentől való elrugaszkodott tisztelet. Szekeres Mária, a törökbecsei KÉK elnöke ismertette az Assisi Szent Klára plébánia templom történetét. A Hitismereti Nap közös szentmisével zárult, amelyet ft. Verebélyi Árpád és ft. Kormányos Zoltán koncelebrált.

Augusztus:

Augusztus 26-án újra találkoztak a KÉK tagjai és rokonszenvezői, mégpedig Szent Ágoston napja alkalmából. Vajdaság egy tucatnyi településéről, több mint százan vettek részt az immár hagyományosan, minden évben másik helyszínen megszervezett találkozón. Idén Óbecse volt a rendezvény házigazdája. Az ünnepi összejövetel Szabó Károly, a KÉK elnökének köszöntőjével vette kezdetét, aki a civil szervezet időszerű és jövőbeli tevékenységéről számolt be. Ezután Pósa László atya, a civil szervezet védőszentje, Szent Ágoston megtéréséről és munkásságáról tartott előadást. Idén a Szent Ágoston-napi rendezvényen a KÉK partnerszervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kunszentmártoni csoportja is részt vett, elnök asszonyuk, Barna Mária vezetésével. A vendégek énekkara a Szent László év tiszteletére a nagy magyar királyról állított össze műsort. A jó hangulatú hagyományos találkozó hálaadó szentmisével zárult, amelyet a KÉK élő és elhunyt tagjaiért mutatott be ft. Pósa László. 

Szeptember:

Szeptemberben egy előadást szerveztünk a szabadkai helyi csoportban.

7. és 10. között Zarándokút a Vajdaságba, ezzel a mottóval látogatott el több dél-vidéki Mária-kegyhelyre a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének erzsébetvárosi csoportja. A zarándokok részt vettek a doroszlói búcsún, de ellátogattak Tekijára és Töröktopolyára is, a Délvidék másik két jelentős Mária kegyhelyére. Ezen kívül voltak Bajmokon, Zomborban, Péterváradon, Nagybecskereken, Eleméren, és Csantavéren is. 

Szeptember 16-án Védők és építők – Magyarok a keresztény Európában címmel Budapesten tartotta XI. kongresszusát a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Parlament Felsőházi termében. A tanácskozáson többek között felszólalt Erdő Péter boros, OrbánViktor miniszterelnök, Steinbach József református és Fabiny Tamás evangélikus püspök. A rendezvényen a házigazdák Vajdaságból a KÉK 19 tagú delegációját látták vendégül.

22. és 24 között A KÉK győri zarándoklattal zárta a Szent László emlékév tiszteletére szervezett program-sorozatát. A vajdasági zarándokok már érkezésük után közvetlenül megkezdték az ismerkedést a várossal, mégpedig a KÉK partnerszervezet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Győri csoportjának kalauzolásával. Tiszteletük jeléül elsőként Szent László Hermáját tekintették meg, majd ugyancsak a látogatóközpont ideiglenesen álló könnyező Szűzanya-kegyképet. A KÉK tagjainak győri zarándoklata másnap a lébényi Szent Jakab templom meglátogatásával, az ott megtartott szentmisével folytatódott. Vasárnap a zarándokok a Győr közeli Fertődre utaztak, hogy megtekinthessék az Esterházy-kastélyt. A zarándokúton 53 KÉK tag és szimpatizáns vett részt, kiknek lelki vezetője ezúttal a bácskertesi Zsúnyi Tibor atya volt.

29-én Szabadkán tartották meg a KÉK elnökségének ülését. A megjelentek elemezték a folyó év addigi tevékenységének megvalósítását és a még megtartásra váró rendezvények realizálásának lehetőségeit. Megállapították, hogy a tervek a folyó év végéig teljes mértékben megvalósultak. A tagság tevékenyen vett részt minden olyan eseményen, amelyet a KÉK szervezett. Különösen nagy érdeklődést váltanak ki minden évben a zarándoklatok, amelyekre mindig megtelnek a buszok. A hitismereti- vagy adventi napokon, bibliai és barátkozási napon, és a KÉK védőszentjének, Szent Ágostonnak ünnepén rendszerint száz-százötven résztvevő van. A helyi csoportokban tribünök teszik színessé a KÉK munkáját. Kiváló előadók mindig tudnak nyújtani valami újat, érdekeset, tanulnivalót. Ezek látogatottsága eltérő. Vannak csoportok, amelyek kiválóan működnek, és sok meglévő és leendő KÉK tagot vonzanak, és olyanok, ahol az érdeklődés gyérebb. Az elnökség megvitatta a 2018-as év tevékenységeinek tervét. Maradnak a zarándoklatok és az egész napos programok. A helyi csoportoktól az elkövetkező időszakban nagyobb az elvárás. Aktívabban kell és lehet önállóan is szervezniük olyan előadásokat, vagy egyéb rendezvényeket, amelyek kiváltják a településük tagságának érdeklődését. Mint mindig, 2018-ban is lesznek hazai és magyarországi előadók. A KÉK tizenegy településről jelentkező új tagokkal bővült. 

Október:

Októberben 4 településen tartottunk nyilvános előadást 4 előadó segítségével.

Október 7-én a KÉK tagjai és rokonszenvezői, mintegy 140-en egész Vajdaság területéről, Széll József  kispiaci plébános atya vezetésével Máriagyűdre zarándokoltak. Csatlakoztunk partnerszervezetük, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hagyományos országos zarándoklatához és így közösen több mint 670-en imádkoztak és adtak hálát a Szűzanya oltalmáért.

14-én az ökumenia jegyében emlékezett meg a Keresztény Értelmiségi Kör a reformáció ötszáz éves évfordulójáról. Bácsfeketehegyen, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház központi otthonában megtartott Hitismereti Napra mintegy százan mentek el Vajdaság egész területéről. Nt. Orosz Attila, református lelkész, bácskai esperes A megtartó egyház című előadását tartotta meg. Nt. Dolinszky Gábor, evangélikus püspökhelyettes az Itt állok, másként nem tehetek! című előadásában szólt az egybegyűltekhez. Az Ecclesia sempre reformanda - az egyház szüntelenül megújul címmel mondott előadást ft. dr. Orcsik Károly adorjáni plébános, a KÉK alelnöke. A Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott Hitismereti Nap a bácsfeketehegyi, 1802-ben épült református templomban, közös igehirdetéssel zárult ft. dr. Orcsik Károly  és Nt. Orosz Attila, református lelkész vezetésével.

November:

Novemberben 3 településen tartottunk előadást 3 előadó segítségével.

10. és 12. között a KÉK küldöttsége Szabó Károly elnök vezetésével részt vett partnerszervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szokásos őszi küldöttgyűlésén. A KÉSZ magyarországi helyi csoportjainak küldötteit és a határon túlról, Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és Vajdaságból érkezett vendégeket a tatai helyi csoport fogadta Ízing László helyi elnökkel az élén. A küldöttgyűlés keretében megrendezett ünnepségen adták át a KÉSZ Csanád Béla-díjat is, amelyet idén dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ tavaly leköszönő elnöke vehetett át. Az elismeréshez a KÉK tagok külön is gratuláltak, mivel Zoltán atyát igen szoros és gyümölcsöző együttműködés kötötte a délvidéki civil szervezetünkhöz. 

Novemberben 21-én, nagy érdekélődést váltott ki a Keresztény Értelmiségi Kör legújabb könyvbemutatója. A helyiek mellett, még vidékről is érkeztek érdeklődők a szabadkai Városi Könyvtár olvasótermébe, hogy megismerjék ft. dr. Horváth Endre és Szlávics Károly: A vértanúság szűk ösvényén című könyvét. A szerzők mellett a rendezvény vendége volt ft. dr. Orcsik Károly egyháztörténész, adorjáni plébános, a KÉK alelnöke, valamint a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium tanulói. A kötet Haug Antal csonoplyai plébános életét mutatja be. 

December:

Decemberben 2-án a Keresztény Értelmiségi Kör Adventi Lelki Napját a Szűzanyának szentelte. Mint minden tematikus rendezvénye a KÉK-nek, így az idei Adventi Lelki Nap is nagy érdeklődést váltott ki. A Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos Házba mintegy 120-an érkeztek Vajdaság minden részéből, összesen 15 településről. A Szűzanya szerepe a hívő üdvözülésében címmel msgr. Mellár József, törökbecsei plébános tartott elmélkedés-sorozatot. Az egy napos összejövetel szentmisével zárul. 

 

                                                                                                                  Szabadka, 2018 januárjában 

                                                                                                A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31