A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2012. évre

Január:

Januárban a nyilvános tribünjeinken Vajdaság 10 településén 10 előadó dolgozott fel egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.

28-án elnökségi ülést tartottunk a KÉK székházában, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk a 2011-es évről szóló beszámolót, és megerősítettük az októberben 2012-re elfogadott programtervet. A KÉK elnöksége ajánlatot tett mely szerint a jövőben a helyi csoportjainkat ne egy csoportvezető, hanem egy elnökség vezesse. Ennek érdekében körzeti találkozókat kell szervezni, és megkezdeni az átszervezés körüli munkát.

Február:

Februárban 3 településen tartottunk nyilvános tribünt 3 előadó segítségével. Sajnos a zord időjárás és a behavazott utak miatt ebben a hónapban nem tudtunk több előadást szervezni.

Február 25-én Szabadkán a Diákotthonban Bibliai Napot tartottunk. Az előadók msgr. dr. Tarjányi Béla pápai prelátus, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Újszövetségi Tanszékének tanszékvezető professzora, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnöke, és Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára voltak. Vendégelőadóink a nap témájának a Szolgáló szeretet a Szentírásban címet választották. A rendezvénynek Vajdaság minden részéből közel 140 résztvevője volt.

Március:

Márciusban 13 előadó segítségével 23 településen tartottunk nyilvános tribünt.

Ebben a hónapban megkezdtük a Keresztény Értelmiségi Kör átszervezését. A helyi csoportokat 6 településen (Magyarkanizsa, Doroszló, Óbecse, Szabadka, Topolya és Nagykikinda) hívtuk össze körzeti találkozókra. A megbeszéléseken egy-egy körzetben részt vettek a helyi csoportok képviselői, valamint a KÉK elnökségének néhány tagja. A tanácskozásokat Szabó Károly, a KÉK elnöke vezette. Egységes ajánlat született, hogy a KÉK helyi csoportjaiba az év végéig elnökségeket kell választani. Ahol ez az átszerveződés nem fejeződik be a meghatározott ideig, azokban a helyi csoportokban ideiglenesen megszűnik a KÉK működése.

Március 24-én a Domus Pacis lelkigyakorlatos házban mintegy 100 résztvevővel az idén is sikeres nagyböjti lelki napot szervezet a KÉK azoknak, akik a kereszténység legnagyobb ünnepére a Húsvétra készülődtek. Az előadásokat Msgr. Gyulay Endre szegedi nyugalmazott püspök atya tartotta Bármit tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére címmel. A lelki napon lehetőség volt a húsvéti szentgyónás elvégzésére is. Ebben Gyulay püspök úrnak segített Huzsvár püspök úr is, valamint gyóntattak még Ft. Palatinus István, Ft. Leist József és Ft. Kormányos Zoltán is. A nagyböjti lelki napot keresztút imádsággal és szentmisével zártuk.

A Keresztény Értelmiségi Kör Tanácsának gyűlését március 31-én a szabadkai Diákotthonban tartottuk meg. A tanácstagok az utolsó tanácsülés jegyzőkönyvének megvitatása és elfogadása után az elmúlt év munkáját értékelték. Ezek után megvitatták a KÉK elnökségének ajánlatát mely szerint a helyi csoportokat át kell szervezni, úgy hogy azok működését a jövőben ne egy ember koordinálja, hanem egy elnökség, amely minimum háromtagú lesz. A tanácstagok miután megismerték a körzeti találkozók részleteit és határozatait, döntést hoztak, hogy a KÉK a közgyűlésén változtasson az Alapszabályzatán, és az év végéig fejezze be az átszerveződés folyamatát.

Április:

Áprilisban 21 településen tartottunk nyilvános tribünt 12 előadó segítségével.

Egy zarándokcsoport már 2011 októberében végigjárta a Keresztény Értelmiségi Kör szervezésében azt az utat, amelyre ez év április 10. és 14. között ismét sor került. A zarándoklat lelki vezetője ezúttal is ft. Palatinus István atya, a szabadkai Szent György Plébánia plébánosa volt. Utunk során Lengyelországban meglátogattuk azokat a kivételes fontosságú helyeket, amelyek sorsdöntő szerepet játszottak abban, hogy felnövekedjen és megérlelődjön a nagy pápa, Boldog II. János Pál kivételes személyisége. Ellátogattunk szülővárosába, Wadowicébe, majd Krakkóba, ahol a papi hivatására készült, s pappá szentelték, első szentmiséjét bemutatta, és ahol érsekként is szolgált közvetlenül pápává választása előtt. Meglátogattuk Lengyelország két legjelentősebb kegyhelyét, a Czestohowa városa melletti Jasna Gorát  és a Krakkó és Wadowice között található Kalwaria Zebrzydowská-t. A nagy pápa mellett zarándokutunkat végigkísérte a lengyelek és a magyarok két közös szentje, Szent Hedvig és Szent Kinga is. Szent Hedvig sírjára a krakkói székesegyházban virágot helyeztünk el, Szent Kinga emlékével pedig különösképpen a Wieliczka sóbányában találkoztunk. A zarándokútról Mester Imre, részletes élménybeszámolót készített, melyet a Hírvivő 5 héten át, sorozatosan megjelentetett.

17. és 19. között szervezetünk vendége volt dr. Galgóczy Gábor a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese. Három helyi csoportunkat látogatta meg Szabadkán, Törökkanizsán és Óbecsén. A helyi csoportokban az ismerkedésen túl igen tartalmas előadásokat tartott Magyarországon 56-tól – ahogy a sajtóban nem szerepelt címmel.

Április 24-én a KÉSZ és a KÉK elnökségének képviselői Kiskunfélegyházán közös gyűlést tartottak Osztie Zoltán atya és Szabó Károly elnökök vezetésével. A megbeszélésen áttekintettük a személyes és szervezeti kapcsolatépítés konkrét, a közeljövőben aktuális feladatait, lehetőségeit. Döntés született, hogy még ebben az évben mintegy tíz közös program keretében több száz szervezeti tag találkozik egymással a határ mindkét oldalán, Magyarországon, illetve Szerbiában, továbbá máris megkezdtük a 2013-as év közös tevékenységeinek tervezését is. Határozat született arról, hogy a keresztény értékekért minden lehetséges fórumon, együttesen lépünk fel.

Május:

Májusban 19 településen tartottunk nyilvános tribünt 13 előadó segítségével.

11. és 13. között a szabadkai, nagykikindai és magyarkanizsai helyi csoportok képviselői részt vettek a KÉSZ szombathelyi tavaszi küldöttgyűlésén. A munkamegbeszéléseken túl a küldöttgyűlés központi témája az evangelizáció évéhez kötődő feladatok megtárgyalása volt. Az egyre erősödő együttműködésen felül a beszámolókon keresztül még inkább fölismertük a két szervezet közös célkitűzéseit.

Június:

Júniusban 7 településen szerveztünk előadást 7 előadó közreműködésével.

Június 2-án Barátkozási Napot szerveztünk melynek keretében megtartottuk a szokásos Évi Közgyűlésünket a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban. A rendezvényen Dr. Osztie Zoltán atya, a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) elnöke, Akár alkalmas, akár alkalmatlan – A világnak tanúkra van szüksége címmel, igen tartalmas előadással ajándékozta meg a 16 településről több mint száz tagtársunkat. Az együttlét és az összetartozás örömét Dr. Galgóczy Gábor a KÉSZ elnökhelyettese, valamint a kunszentmártoni, illetve Jánoshalmai KÉSZ tagok jelenléte tette ünnepélyesebbé. Az ebéd utáni csoportmunkán a KÉK és a KÉSZ tagjai eddigi tapasztalataikat és jövőbeni együttműködési lehetőségeiket elemezték. Az Évi Közgyűlésen a szokásos beszámolókon túl, az Alapszabályzatban megváltoztatták azokat a szakaszokat melyek a helyi csoportok működését szabályozzák, hogy az év végéig be lehessen fejezni a csoportok átszervezését az elnökség, illetve a tanács döntései alapján. Ezen felül az Alapszabályzatot megváltoztattuk olyan értelemben is, hogy a jövőben a KÉK elnöke mellé kinevezünk egy elnökhelyettest is, aki vezeti a szervezet munkáját az elnök távollétében. A Közgyűlés Miskolczi Józsefet választotta a szervezet elnökhelyettesévé, valamint a lemondott Boros Gyevi Ottília helyett a szervezet alelnökévé Szilágyi Editet választottuk.

Június 16-án Nagykikindán a Szent József tiszteletére szentelt lelkigyakorlatos házban Bibliai Napot tartottunk, melynek vendégelőadója Dr. Benyik György atya volt. A szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Biblikus Tudományok Tanszékének professzora, a Szegedi Biblikus Konferencia igazgatója Jézus pedagógiája a példabeszédei tükrében címmel tartott három részből álló igen tartalmas előadást. Az első rész a példabeszédek célja az Ószövetségben, a második a hasonlat és parabolaműfaj céljáról, a harmadik viszont Jézus egyes példabeszédeinek értelmezéséről szólt. A biblianap házigazdája Koncz Tibor atya helyi plébános, a szervezője pedig  Dömösi Mária csoportvezető volt. Az immár nyolcadik alkalommal megszervezett nagykikindai Bibliai nap a mintegy hatvan résztvevő számára szentmisével zárult, amit Benyik György atya és Szemerédi Pál atya, a KÉK alelnöke mutattak be. A szentmise előtt Ft. Tapolcsányi Emánuel, és Ft. Szemerédi Pál biztosítottak gyónási lehetőséget a jelenlevőknek.

Július:

Júliusban a nyári szünet miatt programokat nem szerveztünk, de az iroda kihasználva ezt az időt pótolta a felgyülemlett adminisztrációs feladatait, valamint elvégezte a pályázatok elszámolását, és új pályázati lehetőségek után nézett.

Július 27. és augusztus 1. között a magyarországi KÉSZ Budafok-BudaTétényi csoportjainak 30 tagja részt vett egy vajdasági körúton. Vendégeinket mgr. Dévavári Beszédes Valéria vezette Szabó Hangya Teréz kíséretében. A hatnapos vajdasági körúton a KÉSZ tagjai többek között meglátogatták Zombort, Apatint, Doroszlót, Újvidéket, Temerint, Zentát, Nagykikindát, Nagybecskereket, Óbecsét, Magyarkanizsát, Szabadkát és Palicsot, de több helyen megkoszorúzták a vajdasági 45-ös áldozatok tömegsírjait, és jártak Kiss Ernő aradi vértanú sírjánál is. 

Augusztus:

A Keresztény Értelmiségi Kör az idén második alkalommal Szent Ágoston-napi találkozóra hívta a tagokat augusztus 25-én Óbecsére. Szilágyi Edit, a KÉK alelnöke, és az óbecsei helyi csoport elnökének szervezésében az óbecsei Szent Antal plébánia adott otthont a rendezvénynek. Az ünnepi szentmisét dr. Harmath Károly OFM atya celebrálta paptársaival, Ft. Kövesdy Zsolttal, és Ft. Péter Antallal, a KÉK élő és elhunyt tagjaiért, és a szervezet céljainak megvalósításáért. A rendezvényen jelen voltak több vajdasági helyi csoportból, de részvételükkel megtiszteltek bennünket a magyarországi KÉSZ csongrádi, kunszentmártoni és jánoshalmi csoportjai is. A műsort a kunszentmártoni kórustagok tették ünnepélyesebbé. A szentmise után a résztvevők ellátogattak a nem régen megnyílt óbecsei Lurkó-házba, majd közös ebéddel folytatódott a KÉK és a KÉSZ barátkozása. Ebéd után Szilágyi Edit vezetésével a résztvevők megtekintették a belvárosi Nagyboldogasszony-, és a pravoszláv templomot. Lélekben feltöltődve és a következő viszontlátás reményében tért mindenki haza. Jövőre a KÉK egy másik helyi csoportja lesz a vendéglátó.

Szeptember:

Szeptember 12-től folytattuk előadásainkat a Helyi csoportokban. 7 településen szerveztünk előadásokat 6 előadó közreműködésével.

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, Doroszlón van a délvidéki magyarság legnagyobb búcsúja. Erre az ünnepi szentmisére látogatott el a kecskeméti KÉSZ csoport 20 tagja dr. Tercsényi Mátyás elnök vezetésével. Az Istentisztelet után a csoport tagjai mr. Dévavári Valéria néprajzkutató és Szabó Károly kíséretében ellátogattak Zomborba, ahol ebéd után megtekintették az egykori Magyarország megyeszékhelyét, és a Megyeházán megnézték a monumentális Zentai csata című festményt.

Szeptember 29-én a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Máriabesnyőn tartotta meg országos engesztelő zarándoklatát a hazáért. A dr. Osztie Zoltán atya vezetése alatt álló közösség zarándoklatához csatlakozott a KÉK is. Szabó Károly elnökkel tizenhét szabadkai és 3 oromi KÉK-tag zarándokolt a nevezetes Mária kegyhelyre, mely ma már Gödöllő egyik városnegyedéhez tartozik. Hitet erősítő lelki élményként hatott dr. Osztie Zoltán atya ünnepi szentmiséje és beszéde. A több száz zarándok ellátogatott dr. Teleki Pál, egykori magyar miniszterelnök sírjához ahol virágcsokrokat helyezett el a két szervezet, majd a keresztút és litánia imádságai tették teljessé a napot. A vajdaságiak hazautazásuk előtt csoportos látogatást tettek a gödöllői királyi kastélyban.

Október:

Októberben 9 településen szerveztünk előadást 8 előadó közreműködésével.

Október 10. és 12. között a KÉK háromtagú küldöttsége részt vett a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének küldöttgyűlésén. Szabó Károly, a KÉK elnöke a gyűlésen részletesen beszámolt szervezetünk idei tevékenységéről, külön hangsúlyt fektetve a KÉK-KÉSZ közös programjaira. A magyarországi testvérszervezetünk elfogadta a meghívásunkat, és 2013-ban először a határon túlra helyezve értékelő összejövetelüket: a tavaszi gyűlésüket Szabadkán tartják. Alkalom lesz ez számunkra megismerkedni a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportjaival, illetve azok képviselőivel. A tavaszi összejövetelre mintegy 100-110 magyarországi vendéget várunk, akiket a mi helyi csoportjaink elnöksége fogad. Ezzel a találkozóval még szorosabbra fűzhetjük kapcsolatainkat.

Október 20-án Msgr. Gyulay Endre, szegedi nyugalmazott megyéspüspök Bibliával a kezünkben címmel tartott három részből álló előadást a KÉK zentai biblianapján. A Szociálisvédelmi Központban, az idősek napközi termében megtartott rendezvényen szép számú érdeklődő jelent meg Szabadkáról, Kisoroszról, Csókáról, Nagykikindáról, Oromhegyesről, Törökbecséről és Zentáról. Az egész napos foglalkozás során a nyugalmazott püspök atya részletesen szólt a teremtéstörténetről, külön kiemelve – a tudomány mai állásának fényében – a mostani kor embere számára különlegességnek számító történéseket. Majd a János evangéliumát bevezető himnuszról és Szent János levélének első négy soráról beszélt. A szegedi vendégelőadó a Biblianap összefoglalójában külön hangsúlyozta: az ember a Szentírásból szerzi meg az üdvösség ismeretét, és maga a Szentírás elvezeti az örök életre mindazokat, akik hisznek, és hitük szerint cselekszenek. A zentai Biblianap szentmisével zárult, amelyet msgr.Gyulai Endre nyugalmazott püspök és msgr. Rehák József nyugalmazott pápai prelátus közösen mutatott be.

November:

Novemberben 11 településen tartottunk nyilvános tribünt 9 előadó segítségével. Szabadkán a Hit Éve alkalmából dr. Harmath Károly ferences atya Hiszek az egy Istennek címmel megtartotta a KÉK által szervezet nyitóelőadást. Terveink szerint egészen 2013. november végéig előadásainkat a helyi csoportjainkban a Hit Évének szenteljük, de külön programokat és tanácskozást is szervezzünk ennek a pápai felszólításnak engedelmeskedve.

10-én Bibliai Napot Szerveztünk Óbecsén a Szent Antal plébánián. Vendégelőadónk ezúttal dr. Kőszeghy Miklós, budapesti tanszékvezető és egyetemi docens (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának tanára) volt, aki először járt Vajdaságban. Régészet és Ószövetség címmel az előadó a témát három részben taglalta. Az első részben a Szentföldről volt szó, a bibliai események színteréről. Az érdekes, nagyon élvezhető előadásban több tudományág (földrajz, történelem, vallás) ötvöződött, a hallgatóság „körülnézhetett” az ókori Izraelben, a Biblia világának helyszínén. A második részben Jeruzsálemről volt szó, a Szent Városról a babiloni fogság előtt Salamon és Dávid korában. Jézus és Heródes Jeruzsáleme címet kapta az előadás harmadik része. Az óbecsei biblianap résztvevői az előadás szünetében ellátogattunk a belvárosi templomkertbe, ahol ft. Fuderer László ismertetője után a KÉK nevében megkoszorúztuk a mártírhalált halt Petrányi Ferenc apátplébános emlékhelyét.

21-én elnökségi ülést tartottunk a Katolikus Körben, ahol többek között megvitattuk és részleteiben elfogadtuk a 2013-as évről szóló programtervet.

November 23-án a Szabadkai Városi Könyvtárban dr. Csizmár Oszkár: Vak Didumosz a Szentlélekről című könyv bemutatója volt a KÉK szervezésében. Vendégünk a könyv bevezető tanulmányának, jegyzeteinek a szerzője, és egyben a könyv fordítója Ft. dr. Csizmár Oszkár, a szabadkai Szent Kereszt templom plébánosa és a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola docense volt. A könyvet ft. dr. Fehér Tivadar, az Augustinianum rektora méltatta.

 

December:

Decemberben 3 településen tartottunk nyilvános tribünt 3 előadó segítségével.     

December 4-én és 18-án a Jézus a munkás plébánián megtartottuk a Hit Évében szervezett programsorozatunk első két előadását. A KÉK ezzel a szabadkai plébániával együtt 2013. november végéig havonta összesen 24 előadást és beszélgetést szervez az érdeklődőknek.

 

 

Általános összefoglaló és észrevételek:


 

            A következő nem egyéni támogatóink, illetve nyertes pályázataink voltak 2012-ben:

            Amerikai Püspökkari Konferencia USA, Magyar Nemzeti Tanács, Bethlen Gábor Alap, Községi Önkormányzat Kanizsa, Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság.

           

            Egyéni támogatónk: 131 tagdíjat fizető KÉK tag.                            

                       

A KÉK nyílt előadásai voltak a legtöbb embert megmozgató aktivitásunk 2012-ben is. Összesen 113 előadást szerveztünk Ez 37%-al kevesebb, mint amit 2011-ben megtartottunk. Ennek oka elsősorban az, hogy több helyi csoportban nincs koordinátor (vezetőség), akik szerveznék a településen a programokat. Az irodából viszont csak irányítani lehet, de szervezni nem, a KÉK programjait.

Ebben az évben a Bethlen Gábor Alaptól kevesebb pénzt kaptunk az egynapos programjaink (Bibliai Napok, Lelki Napok) szervezésére, de így is átlagosan 70-80 ember vett részt ezeken a találkozókon. Továbbra is próbálkozunk a résztvevők útiköltségének és étkeztetésének egy részét biztosítani az érdeklődőknek, és reméljük ezek a találkozók (melyek a 2013-as évben tovább bővülnek) látogatottak maradnak.

A nehéz gazdasági helyzet miatt a zarándokutjaink közül, melyeket 2012-ben szerveztünk, csak kettőt tudtunk megvalósítani. Húsvét hetében egy lengyel körúton vettek részt az utazni vágyok, még szeptemberben a KÉSZ országos zarándoklatára mentünk. Éppen ezért 2013-ban is csupán két utat tervezünk. Az egyik Máriapócsra lesz június végén, ahová máris lehet jelentkezni, és így részletekben is ki lehet fizetni a háromnapos utat, a második utunk pedig a KÉSZ országos zarándoklata lesz szeptemberben. Ennek helyszínét még nem tudjuk.

 

Tavasszal megkezdtük a KÉK helyi csoportjainak átszervezését. Az elnökség határozata alapján hat körzetet hoztunk létre, melyek központjai a következő települések: Szabadka, Óbecse, Kúla (vagy Kishegyes), Magyarkanizsa, Nagykikinda és Doroszló. Ezen felül a koordinátorok a helyi csoport elnökeivé lettek választva, és minden aktív helyi csoportnak lett egy háromtagú elnöksége. Ezzel a módszerrel már nem csak egy embernek kell szervezni a munkát egy-egy településen, hanem háromnak. Reméljük, ez majd segít a helyi csoportok megerősödésében. Az év végéig 22 településen alakult meg a háromtagú elnökség, és a tanácsülés határozata alapján ez év januárjától, már csak ezeken a településeken lesznek szervezett KÉK előadások. Számításaink szerint még 4-5 település (ha kissé megkésve is), de csatlakozik a már meglévő helyi csoportokhoz.

2013. január elsejével a következő helyi csoportok maradtak aktívak: Bácsföldvár, Óbecse, Bezdán, Csantavér, Csóka, Doroszló, Felsőhegy, Gombos, Magyarkanizsa, Nagykikinda, Királyhalma, Kishegyes, Kisorosz, Kispiac, Kúla, Magyarcsernye, Orom, Oromhegyes, Szabadka, Tiszaszentmiklós, Törökbecse és Törökkanizsa.

Kérjük azokat a KÉK tagokat, akik nem találták meg a településüket a fenti jegyzékben, de szeretnék, ha a KÉK helyi csoportja továbbra is működne a településükön, jelentkezzenek az iroda telefonszámán: 024/552-539, vagy a 064/1-5678-47 mobilszámon.

 

 

A KÉSZ-el való együttműködésünk tovább erősödött az elmúlt évben. A havi beszámolókat olvasva láthatjuk, hogy mindkét részről voltak felajánlott és megvalósított aktivitások.

 

            A KÉK tagságáról:

            Bár a fentiekből láthatjuk, hogy sok változás történt a KÉK helyi csoportjainak átszervezése miatt, amitől csak pozitív eredményeket várunk, ez mégis azt vonta maga után, hogy egyes településeken szünetel a munka addig, amíg nem lesz elnökségük. Ez a változás azonban nem befolyásolja a KÉK tagságát. Mindenki, aki rendszeresen fizeti a tagsági díjat, szervezetünk aktív tagja marad, és élvezi mindazokat a kedvezményeket, amelyeket bizonyos programok szervezésénél nyújtunk. Azokat a helyi csoportokat pedig, ahol még nincs elnökség, átszervezzük regionális csoportokká, vagyis a KÉK által rendezett előadásokat szervezetten látogathatják a településükhöz legközelebb eső aktív csoportnál.

            A 2012-es évi tagsági díjat a tagság 32% fizette be december végéig, még a 2011-es évet a tagság 62% fizette be. Kérjük Önöket, hogy fizessék azt be a csoportvezetőnél, vagy a legközelebbi bankban illetve postán. Emlékeztetjük, hogy a tagsági díj: egy tag esetében évi 600 dinár, minden további családtag számára évi 300 dinár.

 

A KÉK tagjai Vajdaság 53 településén élnek. 2012. december 31. bezárva 469 személy tagja a szervezetünknek.

            2012-ben 69 új tag írta alá a belépési nyilatkozatot, de 170 személyt, azaz minden eddiginél több embert kellett törölnünk a tagságból a tanácsülés határozata alapján , mivel már több mint két éve nem fizettek tagdíjat.

           

            A leírtak alapján, és a felsorolt nehézségek ellenére a Keresztény Értelmiségi Kör belépve működésének tízedik esztendejébe, továbbra is Vajdaság egyik legnagyobb magyar civil szervezete, és területileg is legjobban fedi a magyarlakta településeket.

            Reményeink szerint az anyaországgal való szorosabb együttműködés hozzájárul a KÉK további fejlődéséhez, hiszen a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége komoly szellemi és tartalmi támaszunk lett az elmúlt két év alatt.

             

            Eddigi munkánkkal bizonyítottuk, olyan szervezet vagyunk, amelyik hatást tud gyakorolni a vajdasági magyarság megmaradására ebben a térségben, fejlesztve annak kulturális és vallási életét. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2012-ben is alig múlt el hét, hogy ne szerepeljünk valamelyik vajdasági vagy külföldi újságban, legyen az világi vagy vallási jellegű folyóirat, hetilap vagy napilap. Ki kell emelnem a Hírvivő hetilapunkat, ahol szinte minden héten olvashatunk a KÉK munkájáról. Programjainkkal napi szinten foglalkozik a Mária Rádió is. Köszönet mindkét szerkesztőségnek, de nem szabad megfeledkeznünk a Hét Napról, a Magyar Szóról, a Pannon TV-ről és a különböző településeken működő rádiók magyar adásairól sem, akik időnként foglalkoznak a tevékenységeinkkel, és nyilatkoztunk több magyarországi rádiónak és újságnak is.

                

 

Szabadka, 2013 januárjában

 

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31